21 Nisan 2014 Pazartesi

İngilizce Tavşan tanıtımı ve Tavşanın özellikleri

 •  Rabbits are a small mammals with large ears and short tails. - Tavşanlar büyük kulakları ve kısa kuyrukları olan memeli hayvanlardır.
 • Rabbits have also large hind legs . Therefore, they move by hoping-Tavşanların aynı zamanda büyük arka bacakları vardır. Bu yüzden zıplayarak koşarlar. 
 • They have 5 toes on their front paws and 4 on their hind feet- Ön ayaklarında 5 arka ayaklarında 4 ayak parmakları vardır.
 • Rabbits vary in color and size. They may weight between 1 to 7 kilograms depending on breed.- Tavşanlar renk ve büyüklük olarak değişiklik gösterirler.  Türlerine göre 1 ila 7 kilo ağırlğında olabilirler. 
 • People name a male rabbit as a buck and the female one as a  doe- İnsanlar erkek tavşana buck (bak diye okunur ) dişisine ise doe (dou diye okunur) olarak adlandırılar. 
 • The name of a baby rabbit is kitten or kit.- Yavru tavşanın ismi Kitten yada kit 'dir 
 • Some species of rabbit can reach speeds of 55 to 70 kilometers per hour.- Bazı tavşan türleri saatde 55 ila 70 kilometre hıza ulaşabilirler 
 • Young rabbits seem to walk instead of hop.- Yavru tavşanlar zıplayarak koşmak yerine yürürler. 
 •  Rabbits prefer regions where the soil is loose and dry and where there is brushwood for shelter. - Tavşanlar yumuşak kuru toprağa sahip ve barınmak için çalılık bulunan bölgeleri tercih ederler. 
 • Rabbits may live in brushy woods and gardens of eastern North America, on the western plains and deserts, on mountains, and even in the Arctic snows. - Tavşanlar çalılık ormanlarda, Kuzey Amerikanın doğusundaki bahçelerde , batı ovasında ve çöllerde, dağlarda  hatta kutup bölgesindeki karlarda yaşarlar.  
 • European rabbits live alone on about an acre of land. European rabbits live in groups in a burrow. -Avrupa tavşanları ise yalnız olarak yarım hektar bir bölgede yaşarlar. Avrupa tavşanları genelde guruplar halinde yere kazdıkları oyuklarda yaşarlar. 
 • Rabbits eat at night. During the day they usually stay in their nests.-Tavşanlar gece beslenirler. Gündüzleri çoğunlukla yuvalarında dinlenirler. 
 • They eat green growing things. In the winter rabbits eat bark of trees and shrubs, buds, and berries.- Genellikle yeşil ve büyüyen şeyler yerler. Kışları genellikle ağaç kabukları, çalıları, tomurcukları ve yabani meyveleri yerler. 
 • They live about 9-12 years - 9 ila 12 yıl yaşarlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara