21 Nisan 2014 Pazartesi

İngilizce Köpek balığı tanıtımı ve Köpekbalığının özellikleri

 • A shark is a very special kind of fish. Sharks look like normal fishes but thay are at bigger sizes. Köpek balığı çok özel bir balıktır. Köpekbalıkları normal balıklara benzerler ama çok daha büyük boyutdadırlar.
 • Like other fishes ,they all have gills and tails. Diğer balıklar gibi kulakçıkları ve kuyrukları vardır.
 •  Most fishes have flaps over their gills. Sharks do not.- Bir çok balığın kulakçıklarının üzerinde kapak bulunur. Köpek balıklarınında bulunmaz.
 • Fishes have small teeth, but sharks have sharp and big teeth.- Balıkların küçük dişleri vardır ama köpek balıklarının keskin ve büyük dişleri vardır  
 • There are more than 400 different sharks species. Some of them are hammerhead, makos, great whites and sand tigers.- 400 den fazla köpek balığı türü bulunur. Bunlardan bazıları, çekiçkafa, makos, beyaz köpekbalığı ve kum kaplanıdır.
 • Sharks live almost in all oceans in the world but usually in warm water. They can live both deep and shallow water. - Köpek balıkları hemen hemen dünyadaki bütün okyanuslarda yaşarlar ama genellikle sıcak sularda. Onlar derin ve sığ sularda yaşayabilirler.
 • Sharks differ in size from less than 60 cm to 18 meters. Large sharks may weigh more than 11,800 kg.  - Köpek balıkları 60 santimmetreden 18 metreye kadar farklı boyutlarda bulunurlar. Büyük köpek balıkları 11.800 kilodan daha fazla ağırlığa sahiptirler.
 • All sharks are carnivores. They have sharp teeth to tear the flesh of their prey. They usually eat other fishes. Some sharks eat also other sharks.-Bütün köpek balıkları etoburdurlar. Avlarını parçalamak için keskin dişleri vardır. Genellikle diğer balıkları yerler. Bazı köpekbalıkları diğer köpekbalıklarını yerler.
 • Sharks have very good hearing and sense of smell. They can hear the things or smell the blood in the water from kilometers away. -Köpekbalıkları çok iyi bir işitme duygusuna ve koku alma yeteneğine sahiptirler. Kilometrelerce öteden duyabilirler yada kan kokusu alabilirler.
 • The name of the baby shark is pup. Sharks have their babies, or "pups," in different ways. Some lay egg cases. Some grow the pups inside of them and give birth to live young. Yavru köpek balıklarına  pap(pup) denir. Köpek balıkları yavrularına farklı yollardan elde ederler. Bazıları yumurta bırakak. Bazılarıda karnında taşıyıp doğurarak.
 • Sharks usually live 20-30 years in the wild. -Köpekbalıkları doğada 20 ila 30 yıl arasında yaşarlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara