15 Mart 2014 Cumartesi

İngilizcede So And Sunch Nasıl Kullanılır Örnekleri

İngilizcede So And Sunch Nasıl Kullanılır Örnekleri 

“So ve such”niteledikleri kelimelere “çok” anlamı verir. Türkçe’ye ayrıca “o ……kadar ki” şeklinde de aktarılır.
►“So” dan sonra sadece sıfat ve zarf gelebilir.  - Your house is so beautiful (Senin evin çok güzel.)
-Bu cümlede so’dan sonra sıfat gelmiştir. - I’m waiting him so patiently (Onu sabırla bekliyorum.)
- Bu cümlede so’dan sonra zarf gelmiştir. - She is so beautiful that everybodywants to marry her. (O kadar güzel ki,herkes onunla evlenmek istiyor.) - He has so many books that he can’tremember how many. (O kadar çok kitabı varki sayısını hatırlayamıyor. ) - The problem was so difficult that wecouldn’t solve it. (Problem o kadar zordu ki çözemedik.)
► “such” tan sonra sadece sıfat tamlaması (sıfat + isim) gelir. - That’s such a boringfilm (O kadar sıkıcı bir film ki.)
- They are such clever students (O kadar zeki öğrenciler ki) - He gave such a wonderful speechthat we were surprised. (O kadar güzel birkonuşma yaptı ki hepimiz şaşırdık.) - It was such a nice weather that weall went out. (Hava o kadar güzeldi ki,hepimiz dışarı çıktık.) - Your brother is such a sweet boy that Imiss him. (Kardeşin o kadar tatlı bir çocukki, onu özlüyorum.)
► Duruma goreso ve such şaşırma ifadesi olarak dakullanılabilirler. - Fenerbahçe has won the match. I didn’t expect them toplay so well  (Fenerbahçe son maçı kazandı. Bu kadar iyi oynamalarınıbeklemiyordum.) - Why did you wait for him such along time. (Onu neden bu kadar uzun süre bekledin?)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara