9 Şubat 2014 Pazar

lise matematik 2.dönem zümresi 2013-2014

                    
DEVELİ İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
 2013-2014  ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM  MATEMATİK  DERSİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

Toplantı Yeri      :Müdür Baş Yardımcısı Odası
Toplantı Tarihi    :13.02.2014
Toplantı Saati     :12,10
Toplantı  No       : 2

Toplantıya Katılanlar: Mehmet PAKSOY (Müdür Baş Yardımcısı) , Ersan ÇATALOLUK (Matematik Öğretmeni), Gülay ÇELİK (Matematik Öğretmeni), Muradiye BULUT (Matematik Öğretmeni)

 

GÜNDEM MADDELERİ


1.Açılış ve yoklama
2.Önceki zümre öğretmenleri toplantı kararlının incelenmesi
3.Çalışma takvimine göre yıllık planların işlenirlik durumu
4.Atatürk ilke ve inkılapları öğretim esasları yönergesi
5.Ödevlerin durumu
6. 1.dönem öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenmesi
7. 2.dönem yazılı tarihlerinin belirlenmesi.
8. Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması
9.Dilek ve temenniler, kapanış.GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR


1 ) Açılış yapıldı. Yoklamada bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2 ) Gülay ÇELİK bir önceki zümre kararını okudu.

3 ) Ersan ÇATALOLUK: 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 1. döneminde müfredat konularının planlandığı şekliyle işlendiğini söyledi. Mehmet PAKSOY’ da  planlarda bir aksaklık olmadığını konuların zamanında işlendiğini söyledi.. Ayrıca 2.dönem 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı münasebetiyle öğrencilerin zaman zaman çalışmalara katılmak zorunda kalacaklarını bu sebeple de konuların işlenilmesinde aksaklık olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

4 ) Atatürk ilke ve inkılâplarının öğretim esaslarıyla ilgili olarak Muradiye BULUT 2488 STD özetleyerek okudu.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu esaslar yıllık planlarda belirtilmiştir ve dersin amaçları doğrultusunda yeri ve zamanı geldiğince Atatürk ilke inkılâplarından bahsedilmektedir.

5 ) Yıllık Ödevler yıllık planda belirtildiği zamanda sınıf rehber öğretmenlerin belirlediği öğrencilere verilmiştir. Ödevler öğrenciyi araştırmaya özendirici, günümüz teknolojisinden yararlanarak yapabilecekleri türden, Matematiği korkulacak değil sevilecek bir ders yapacak konulardan oluşmaktadır.
Yıllık ödevler, ödev yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak verilmiştir. Ve yıllık planlarda belirtildiği gibi nisan ayının son haftası toplanacaktır. Ödevlerin değerlendirmesi aşağıdaki kriterlere uygun olarak yapılacaktır.  Ödevlerin değerlendirilmesinde;
 

     DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
PUAN
DÜŞÜNCELER
01
Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı

5

02
Ödev için gerekli bilgi, döküman, araç-gereç toplaması ve kullanabilmesi
10

03
Kendisini geliştirmek amacıyla ödevi bizzat yapması ve gösterdiği çaba
10

04
Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması ve bilgi sunması
10

05
Kaynak kişilerle ve varsa grupla iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme yeteneği
10

06
Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi

15

07
Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu
10

08
Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması

10

09
Ödevin özenle yapılması, tertip, temizlik ve estetik görünümü
10

10
Ödevin zamanında teslim edilmesi

10


Toplam

100

 
   .
olarak  toplantıda belirlenmişti.
  

6 Zümre Başkanı Ersan ÇATALOLUK  başarılı bir dönem geçirdikleri ve başarılarının çalışmalar la birlikte daha artacağını yine il ve ilçe bazında yapılan sınavlarda matematikten sevindirici sonuçların alındığını bildirdi.

Yine başarıyı arttırmak için aşağıdaki yöntemlerin uygulanmasına karar verildi.

a) Anlatımda öğrencinin dikkatini çekip ilgisini artıracak durumların önceden hazırlanması önemli noktalar ,temel kavramaların vurgulanması gerekir.Bol soru ve örnek çözümlerin arttırılmasına karar verildi.Yine okul tarafından uygun görülen testlerin ders sonunda konu bitimde öğrenciler tarafından yapılması kararlaştırıldı.

KARAR:
Her öğretmen derse hazırlıklı girecektir.

b) Birbirinin önkoşulu olan konularda  sınıfta bir ders konusu anlatılmaya başlamadan önce o dersteki temel kavramların daha kalıcı öğrenilmesi açısından dersin başında önceki derslerde anlatılmış konular özetlenmelidir. O günkü anahtar niteliğindeki kavramlar belirtilmelidir.

KARAR:
Dersin ilk beş dakikasında geçmiş konular özetlenecektir.

c) Öğrenci merkez kabul edilmelidir. Ona işlem yaptırtmalı aktif kılmak için ipuçları verilmelidir. Zaman zaman araştırma konuları verilip matematiğe bakış açıları olumlu yönde değiştirilmelidir.KARAR    :
Öğrenciye matematikten soğutmayacak nitelik ve nicelikte ev ve araştırma ödevlerinin verilmesine karar verildi.

d) Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumu ile ilgili sık sık bilgi verilmelidir. Başarısından haberdar edilmelidir. Eksik veya yanlış öğrenmeleri söylenmeli, bunların doğrusu da belirtilmelidir.

KARAR:
Yazılı günleri en geç iki hafta içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. İlan panosuna her öğretmen kendi yazılı sorularını ve kırmızı kalemle puanlamasını yapıp cevap anahtarını hazırladığı soruları ve öğrencilerin aldıkları notları gösteren belgeleri asmaları kararlaştırıldı.

e) Öğrencide matematiksel düşünme ve problem çözme davranış değişikliklerinin yanı sıra matematiğe karşı ilgi ve sevgi uyandırılmalıdır.

KARAR:
Her öğretmen sınıfta sevgi ortamı hazırlamalıdır. Sertlik, öğrenciyle alay edici konuşma, kişiliğini küçük düşürücü konuşmaların yapılmamasına karar verildi.

f) Derste öğretmen aktif öğrenci pasif durma düşüyor. Bu durumda kurtulmak gerekir

KARAR:
Parmak kaldırmak yerine öğretmen öğrenciyi kendisi seçmeli, böylece her öğrenci kendisinin de seçilebileceği düşüncesiyle daha aktif olacağı, tahtayı yazmak için ayrıca bir sürenin gereksiz olduğuna, soruyu tam çözen öğrenciyi tahtaya kaldırmak yerine yarım çözen öğrenciyi kaldırılmasına ve çözümün sonlarına doğru diğer öğrencilere de fırsat tanıyarak sorular yöneltilip çözümlerin yapılmasına karar verildi.

g) “Matematik bir seyir sporu değildir. Matematik öğrenmek yüzme öğrenmeye benzer, bakarak öğrenilmez. Bu yüzden matematik öğrenmek için iyi bir kalem, düzenli bir masa ve bol kâğıt şarttır”.
     Matematik öğretme olayına olumlu bir şekilde yaklaşmak gerekir. Matematik öğretecek bir insan önce bu öğretmenin neden ve niçinlerini sıralamalıdır.
     Başarıyı arttırmak için öğrencilere aşağıda belirtilen stratejilerin belirtilmesi kararına varılmıştır.
     Öğrencilerin dikkatine :

KARAR:
     Ders çalışma stratejisi
1. Öğrenmeyi öğrenin
2. Dersi öğretmeninizden dinlemeden önce kitabınızdan okuyun
3. Öğretmeninizi dikkatlice dinleyin ve düzenli notlar çıkartın
4. Dersten sonra ( üzerinden bir gün geçmeden) defterinizdeki notları yazarak çalışın.
5. Konuyu anladığınıza inanıyorsanız konuyla ilgili alıştırmaları çözün
6. Konunun bütününü çalıştıktan sonra kendinizi testlerle deneyin
Eğer hala eksik olduğunuzu hissediyorsanız rehber öğretmeninize başvurun

     Problem Çözme Stratejisi :
1. Problemi anlayıncaya kadar okuyun
2. Problemde verilen ve istenenleri düzenli bir şekilde yazın
3. Sizi sonuca götürecek teorem ve özdeşlikleri belirleyin
4. Verilenleri teorem ve özdeşliklerde ( işlem sırasına uygun bir şekilde ) kullanın
5.   Sonucu bulun ve sağlamasını yapın

7 ) İkinci dönem yazılı planı 2. toplantıda da belirtildiği gibi MART, NİSAN, MAYIS aylarında yapılacaktır.

8 ) Orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği son değişiklikleri Mehmet PAKSOY tarafından okundu.

9 ) İkinci dönemin tüm öğretmen ve öğrenciler için hayırlı  ve başarılı olması dilekleriyle toplantıya son verildi.
              

Mehmet PAKSOY
Matematik Öğretmeni
Ersan ÇATALOLUK
Matematik Öğretmeni
Gülay ÇELİK
Matematik Öğretmeni
Muradiye BULUT
Matematik Öğretmeni    


     UYGUNDUR

13/02/2014
Bekir KARABULUT
Okul Müdürüİngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara