4 Şubat 2014 Salı

2014 Anadolu Lisesi İngilizce 2.Dönem Zümre

BOZÜYÜK İMKB ANADOLU LİSESİ 2013-2014  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI


ZÜMRE  TOPLANTISI NO          :   4
ZÜMRE TOPLANTISI TARİHİ   :  21Şubat 2014 
ZÜMRE BAŞKANI                       : Akif KIRCALI
ZÜMRE ÖĞRETMENİ                  :  Mahmut ATASOY, Şeyda ERSOY, Mehmet YANIK
TOPLANTI YERİ                         :   ÖĞRETMENLER ODASI
TOPLANTI SAATİ                       :   12.30 – 13.10

GÜNDEM
1.      Açılış ve yoklama
2.      2013-2014  öğretim yılı zümre toplantıları kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.
3.      2013-2014  öğretim yılı I.dönem başarı durumlarının ve başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi.
4.      Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması;
5.      Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre plânlanması; (21042488 sayılı Tebliğler Dergisi)
6.      Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve yapılması gerekenler
7.      Ölçme ve değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
8.      Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
9.      Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR
                1-2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılının 2. döneminin başarılı geçmesi  dileğiyle toplantı başladı. Yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır bulundukları görüldü.
2-2013-2014 yılı 1. döneminde yapılan zümre öğretmenler kurulu tutanağı gözden geçirildi. Eğitim öğretim çalışmalarında alınan zümre kararlarına uyulduğu görüldü.
3- 2013-2014 öğretim yılı başarı durumu değerlendirildi. Genel olarak başarılı bir dönem geçtiğini ancak başarının artırılması için yeni çalışmalar yapılması gerekliliğini belirtti. I: dönem için okuldaki İngilizce derslerindeki genel başarı oranı aşağıdaki gibidir:

9-A    %  97                                 10-A  %  88
9-B    %  100                               10-B   % 100
9-C    %  97                                 10-C   % 100
9-D    %  100                               10-D  %  100
9-E    %  100                               10-E   % 100        

11-A :  % 100                         11-DİL:  % 100
11-B:  % 93                            11-FEN: % 100
11-C:   % 85                           11-TM :  % 100
11-D:  % 100                          11-SOS:  % 100

Başarı yüzdelerinin tüm sınıflarda yüksek olduğu görüldü. Özellikle 9. sınıflardaki başarı oranının yüksekliğinin 1. dönem başında yapılan seviye belirleme sınavına uygun olarak seçilen A1 seviye ve kitabının bu başarıda önemli rolü olduğu vurgulandı. Derste kullanılan kitap ve materyallerin öğrencilerin ilgi ve isteklerine uygun olması ve ders konularının da seviyelerine göre seçilmesinin başarıyı arttırdığı tespit edildi. Yeni öğretim programıyla gelen başarının üst sınıflarda da görülmesini sağlamak için gelecek yıllarda da amacına uygun yöntem ve tekniklerin kullanımına ve materyal seçimine azami önem verilmesi vurgulandı

 Ayrıca söz alan ders öğretmeni Mahmut ATASOY başarısız olan 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin derse hazır bulunuşluk seviyelerinin düşük olduğunu ve başarıda önceki yıllardaki yetersizliklerin de etkin olduğunu söyledi.  Bu sebeple başarısız olan öğrencilerin ödevlendirme veya birebir çalışmalarla eksiklerinin giderilmesi karara bağlandı.

Söz alan Şeyda ERSOY 11. ve 12. sınıflarda başarının yüksek olmasının sebeplerinden birinin de 9. ve 10. sınıflarda edinilen bilgilerin başarılı bir şekilde kullanılması ve yeni öğrenilen konularda yardımcı ve temel bilgi olarak faydalanılmasının etkisine değindi. Bu sebeple sürekli olarak yeni dilbilgisi veya kelime bilgisi konularının işlenişinde mutlaka geçmiş bilgilere dönülerek ilişki kurulması gerektiğini vurguladı.
                                              
4- Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin
programında belirtilen amaçlar ve açıklamaları okundu. 1. dönem başında bu doğrultuda hazırlanan yıllık planların düzenli bir şekilde uygulanılmasına özen gösterilmesi gerektiği Zümre Başkanı Akif KIRCALI tarafından hatırlatıldı.

          5- Özel gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun olarak önceden belirlenen Atatürkçülük konuları işlenirken farklı görsel ve işitsel materyallerin kullanılması kararlaştırıldı. Ayrıca bu tür çalışmalar yapılırken zümre öğretmenleri arasında ve gerektiğinde diğer zümre öğretmenleriyle de irtibata geçerek bilgi ve materyal paylaşımı yapılması karara bağlandı.

           6- Akif KIRCALI özellikle 10. sınıflarda ders saatinin 9. sınıflara nazaran azaltılarak 4 saate indirilmesi ancak kazandırılması beklenen hedef davranışların 9. sınıf müfredatından daha da yoğun olması nedeniyle konuların yeterli kadar derine inilemeden verilmek zorunda kaldığını belirtti. Bu nedenle eksik görülen veya ekstra zaman harcanması gereken ders konularının öğrencilere çalışma kağıtları, özetler dağıtılarak yada ödevlendirmeler yapılarak giderilmesi karara bağlandı. Mehmet YANIK özellikle 12. sınıf öğrencilerinin YGS ve LYS’ye dönük çalışmaları ve sadece sınava motive olmaları nedeniyle İngilizce dersine olan ilginin 2. dönem azalabileceğini belirtti. Bunu engellemek amacıyla 2. dönem konuların çok daha ilgi çekici hale getirilerek işlenmesi kararlaştırıldı.

Şeyda ERSOY başarı düzeyi ve derse motivasyon için öğrencilere sınıf geçme ve alan seçme yönetmelikleri üzerinde durulması, gününde ödevlerin yapılmasının ve tekrarın öneminin anlatılmasının faydalı olacağı  ve ders içinde bu yönde zaman zaman konuşulmasının önemini vurguladı. Bu yönde uygulamaların yapılması kararı alındı. Bunu yanı sıra ders çalışma yöntemleri ve sözlük kullanımı ve bu sayede kelime bilgisinin artırılmasına bu dönem de yer verilmesini hatırlattı. Ayrıca öğrencilerde ilgi uyandırmak için duvarlara İngilizce dersi ile ilgili afişlerin asılması, günlük hayatta kullanılan sözlerin renkli fon kartonlarına yazılıp asılmasının da öğrencileri İngilizce konuşmaya teşvik etmede önemli yerinin olduğu, bu bağlamda bu konuda öğrencilerle gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.


           
            7- 1. dönem zümresinde belirtilen tarihlere dayalı olarak ilk dönem olduğu gibi tüm  sınıflarda 3 yazılı 2 sözlü, dil ağırlıklı sınıflarda ise en az 4 yazılı 3 sözlü verilmesi karara bağlandı. Tüm sınıflar için 2. dönemin 1. yazılı sınavının ortak sınav olarak yapılması karara bağlandı.
            8-  Öğrenci yıllık ödevleri hakkında Akif KIRCALI tarafından Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ e göre uyulması gereken hususlar: (8.11.1989 tarih 20336 sayılı R.G./ 2300 S.T.D.) okundu ve yıllık ödevlerin değerlendirilmesinde uygulanacak not baremi 1. zümre kararında alındığı gibi zümre öğretmenlerine hatırlatıldı. Ödevlerin Nisan ayının üçüncü haftası toplanması kararı yinelendi. Ödevlerin aylık periyodik kontrollerine önem verilmesi ve mutlaka takibinin yapılması Mahmut ATASOY tarafından vurgulandı.
                       

9- 2013-2014  eğitim-öğretim yılının 2. döneminin başarılı ve uyumlu geçmesi temennisiyle zümre başkanı Akif KIRCALI tarafından toplantıya son verildi.
.
    İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ:

Mehmet YANIK                Mahmut ATASOY            Şeyda ERSOY             Akif KIRCALI

     

                                                                                                           
                                                                                                            17.02.2012
                                                                                                          UYGUNDUR
                                                                                                           Halil ÜNAL

                                                                                                          Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara