7 Şubat 2014 Cuma

2014- 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI                                         TOKİ HALİT ÖGE ORTAOKULU
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı No              : 2
Toplantı Tarihi          :15.02.2014
Toplantı Saati           :13:30
Toplantı Yeri             :TOKİ Halit Öge Ortaokulu İdare Odası

GÜNDEM MADDELERİ
1  -Açılış ve yoklama
2  -2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait zümre tutanaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
3  -2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait  öğrenci başarılarının değerlendirilmesi
4  -Fen ve Teknoloji  dersinin  öğretim programının okunması ve incelenmesi
5- Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde işlenmesi,
6- Çalışma takviminin incelenmesi,
7- Derslerde uygulanacak metotlar,
8- Ders araç ve gereçlerinin kullanılması,
9- Yazılı yoklama tarihlerinin belirlenmesi,
10- Proje ödevlerinin toplanması
11- Zümre öğretmenleriyle işbirliği,
12- Kaynaklar
13- Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Okulumuz Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Çiğdem AY GÜLEN, Semra TOPAÇ 15.02.2014 günü  Müdür Yardımcısı Cemalettin SORHAN başkanlığında toplanarak yukarıdaki gündem maddelerini görüşmeye başladılar.

2- 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait zümre tutanakları incelendi. Fen ve Teknoloji Öğretmeni Semra TOPAÇ zümrelerde  alınan  kararlara  uyulduğunu  ifade  etti.

3-Fen ve Teknoloji Öğretmeni Çiğdem AY GÜLEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait öğrenci başarılarının istenilen düzeye ulaştığını ifade etti. Mevcut başarının artarak devam etmesi ve başarısız öğrencilerin durumlarının düzeltilmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alış-verişinde bulunulmasının gerekliliğini ifade etti. Semra TOPAÇ; öğrencilere Fen ve Teknoloji   dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek ,her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini  ifade etti. Başarı seviyesi düşük ve derse ilgisi az olan öğrenciler noktasında diğer zümre öğretmenleri ve  okul idaresi ile diyalogun gerekliliğini ifade etti.

4- Fen ve Teknoloji   Öğretmeni   Semra TOPAÇ tarafından M.E.B. Fen ve Teknoloji-6 ,7,8.sınıf derslerinin  öğretim  programını okundu.


5-2504 ve 2518 sayılı T.D de belirtilen kurallar, hedef ve davranışlar doğrultusunda yıllık planlarda Atatürkçülük konularına yer verilecektir. Buna göre derslerde amaçlar doğrultusunda işleneceği  Atatürkçü düşünce ve bilimsel çalışma metotlarını kavramış öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli özenin gösterileceği  belirtildi.Buna göre Fen Bilgisi derslerinde işlenecek Atatürkçülük konuları şunlardır:
1-Akılcılık ve bilime verilen önem.
                  2- Akılcı ve bilimsel davranışın önemi.
3-Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi.
4-Bilim ve teknolojinin temeli akılcılık.
                 5-“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” özdeyişi
6- Atatürk'ün Türk Çocuklarına Verdiği Önem
                  7-Atatürk'ün Türk Gençliğine Verdiği Önem
      Bu konuların yıllık planlara alınmasına ve yeri zamanı geldiğinde uygulanmasına karar verilmiştir.
   
 
6- 2013-2014 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek yıllık planda konu dağılımı ve zaman ayarlamaları  1.dönem zümre tutanağından takip edilmesi gereği ifade edildi.

7-Semra TOPAÇ; derslerin işlenişinde konu özelliklerine göre anlatım, soru-cevap, çizim, problem çözme, örnekleme, not tutturma, uygulama, deney yöntemlerinin etkili olarak kullanılması, her öğrenciye söz hakkı verilerek derslere katılmasının sağlanması, anlatımdan sonra örnekleme yapılarak pekiştirmenin sağlanması gerektiğini belirtti. Çiğdem AY GÜLEN; geç anlayan öğrencilerin tahtaya kaldırılması, deneylerden sonra gözlenen sonuçların öğrenciden istenmesi, deney ve gözlemlerin yıllık planda gösterildiğini belirterek imkanlar ölçüsünde öğrenci merkezli olarak gerçekleştirmeye çalışacağını belirtti. Derslerin mümkün olduğunca araç gereçlerle  göze hitap edecek şekilde işlenmesi gerektiğini belirtti.

8-Ders araç ve gereçlerinin titizlikle bakılarak bu araç ve gereçlerden maksimum ölçüde yararlanılması karalaştırıldı. Fen ve Teknoloji  Öğretmeni Semra TOPAÇ;, deneylerin ve etkinliklerin yapılmasının gerekli olduğunu ve zamandan kazanılacağını belirtti.

9- Sene başı zümresinde belirlenen 2. döneme ait yazılı tarihlerine uyulacağı kararı alındı. Bu tarihler;
2.dönem 1.yazılı yoklama: Mart ayının 2.haftası,
2.dönem 2.yazılı yoklama: Nisan ayının 2.haftası,
2.dönem 3.yazılı yoklama: Mayıs ayının 4.haftası gibi yapılmasının planlandı.
            Yazılı yoklamalarda 5.6.7. ve 8. sınıfların genelde yazılılarının  klasik, çoktan seçmeli, doğru – yanlış, boşluk doldurma vb. soru çeşitleriyle sınavların uygulanması kararı alındı.  2.dönem 2.yazılı sınavlarının ise ortak yapılmasına karar verilmiştir.

10- Semra TOPAÇ, Performans Görevleri ve Proje Ödevlerinde;


Performans Görevleri                                                            Proje Görevleri
Araştırma                  :20 Puan                                          Araştırma            :10 Puan
Konuya Yaklaşım   :50 Puan                                          Malzeme Seçimi :10 Puan
Tertip Düzen                        :10 Puan                                          Tertip Düzen                  :30 Puan
İmla Kuralları                       :10 Puan                                          Kullanılabilirlik      :30Puan          
Zamanında Teslim :10 Puan                                          Yaratıcılık              :20 Puan

TOPLAM  PUAN      :100 PUAN                                         TOPLAM PUAN     :100 Puan
Not bareminin uygulanacağını söyledi.

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevleri Listesi
·         Sindirim ve boşaltım sisteminin araştırılması
·         Suyun canlılar için öneminin araştırılması
·         Vitaminlerin araştırılması
·         Sürtünme kuvvetinin yararları ve zararlarının araştırılması
·          
5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi

·         Çeşitli malzemeler kullanarak sindirim sistemi maketi hazırlama
·         Çeşitli malzemeler kullanarak boşaltım sistemi maketi hazırlama
·         Dünya ve Ay’ın gerçek şekil, büyüklük ve birbirine uzaklıklarına göre güneş tutulması modeli hazırlama
·         Bir diş macunu reklamı hazırlayarak diş fırçalamanın, diş sağlığının önemini anlatan afiş hazırlama6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevleri Listesi
 • Hemofili hastalığının araştırılması
 • Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
·         İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
·         Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
 • Periskop yapımı
·         Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
·         Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
·         Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
·         Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
·         Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
·         Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
·         Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması
·         Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
·         Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi
 • Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama
 • Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması
 • Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması
 • Dinamometre yapımı
 • Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması
 • Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı
 • Basit bir reosta modeli yapımı
 • Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı
 • Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı
 • Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı
 • Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı
 • Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi
 • Fosil yapımı
 • Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması
 • Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı
 • İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma.
 • .3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.
 • .3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.
 • Elektroskop yapalım.
 • Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
 • İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama 
 • Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
 • Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
 • Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
 • Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster
 • Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster
 • Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevleri Listesi
 • Periyodik cetveli araştırma
 • İlk yirmi element ve simgeleri ile ilgili poster hazırlama
 • Atomun yapısını gösteren basit bir model yapımı
 • İlk yirmi element atomlarının elektron dağılımını çizme
 • Element ve bileşikler arasındaki farklar ile ilgili çizelge hazırlama
 • Kovalent ve iyonik bağlı bileşikler için örnek çizimler yapma
 • Karışım çeşitlerine örnek numuneler hazırlama
 • Elektrolitlerle ilgi deney düzeneği yapma
 • Renklerin oluşumu ve görünmesi ile ilgili araştırma
 • Işığın yansıması ve kırılması ile ilgili çizimler yapma
 • Merceklerin kullanım alanları
 • Tür, habitat, popülasyon, ekosistem hakkında bilgi toplama
 • Nesli tükenen canlılar ile ilgili araştırma
 • Kuyruklu yıldızlar
 • Güneş sistemi ile ilgili araştırma
 • Teleskoplarla ilgili araştırmak
 • Uzay ile ilgili yayınlanmış posterleri toplama

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi
 • Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama
 • Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi
 • Görme olayı ile ilgili model yapımı
 • Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak
 • Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı
 • Element ve bileşiklere model yapma
 • Limon pili yapımı
 • Renk çemberi yapımı
 • Köydeki durgun bir sudaki canlılar ile ilgili gözlem
 • Güneş sistemi maketi
 • Dinamometre yapımı
 • .3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.
 • .3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.
 • Elektroskop yapalım.
 • İlk 20 elementi tanıtan element albümü yapma
 • Nesli tükenen canlılarla ilgili poster veya dergi hazırlama
 • Atom modeli hazırlama ve araştırma
 • Güneş sistemi modeli hazırlama ve araştırma
 • İyonik bağ ile ilgili model hazırlama ve araştırma
 • Enerji piramidi model çalışması ve araştırma
 • Kovalent bağ ile ilgili model hazırlama ve araştırma
 • Karışımlar ile ilgili araştırma ve karışım örnekleri hazırlama
 • İşlediğimiz konulardan birini seçerek şarkı yazıp besteleme

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevleri Listesi
 • Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
 • Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
 • Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
 • Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
 • ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
 • Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.
 • Hamilelikte dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?      
 • Ergenlik dönemi ve özelliklerini araştırın.
·         Büyüme ve gelişmeyi olumlu yönde etkileyen etmenleri araştırın.
·         Sağlıklı büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen etmenleri araştırın.
·         Yapay mıknatıslar nasıl yapılır? Kazandıkları mıknatıslık kalıcı mı, geçici midir?
·         Her yerde pusula iğnesi ile mıknatısın doğrultusu aynımıdır?
·         Elektrik, elektrik santralinden evlerimize nasıl ulaştırılır? araştırın.
·         Transformatörlerin günlük hayatta kullandığımız alanları ve görevleri nelerdir?
·         Elektromıknatıs yapımı nasıldır. Araştırın.
·         Elektromotor yapımı nasıl olur araştırın.
·         Alternatif akım doğru akıma nasıl dönüştürülebilir? Araştırın.

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi
 • Yaşantımızdaki enerji dönüşümlerine örnekler.
 • Kendi beslenme şeklinin tespiti ve beslenmede yapılan hataların tespit edilerek düzeltilmesi
 • Kendi ailelerinin fotoğraflı soy ağacının oluşturulması.
 • Kanser nedir? Nasıl oluşur? (Kontrolsüz hücre bölünmesi)
 • Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Bir doktorla röportaj yapma
 • Elektromotor yapalım.
 • Elektromıknatıs yapalım.
 • DNA modeli yapalım.
 • Modifikasyon, Seleksiyon, Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun.
 • Yer değiştirme tepkimesi deneyi tasarlayın.
 • Analiz(ayrışma)  tepkimesi deneyi tasarlayın.
 • Sentez(birleşme) tepkimesi deneyi tasarlayın.
 • Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlama.
 • Akraba evliliğinin sakıncaları nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.
 • Çevre etkenlerinin kalıtımdaki rolleri nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.
 • Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Araştır gazete ve dergilerden haber topla.
 • Kanser nedir? Çeşitleri nelerdir? Doktorla röportaj yapın.
 • Sınıftaki tüm öğrencilerin fenotiplerini(kalıtsal) listeleyip analiz edin.
 • Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.
 • Manyetik alan kuvvet çizgilerini gösteren bir deney tasarlayın. 
 •  İndikatör nedir? Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız?
 • Sesin özelliklerinin araştırılması ve müzik aleti yapımı
 • Isının özelliklerinin araştırılarak poster hazırlanması
 • Karbon döngüsü posteri hazırlama
 • Azot döngüsü posteri hazırlama
 • Suyun döngüsü posteri hazırlama
 • Fotosentez olayı posteri hazırlama
 • Solunum olayı posteri hazırlama
 • Depremlerin oluşumu ve ülkemizdeki depremlerle ilgili poster hazırlama
 • İşlediğimiz konulardan birini seçerek şarkı yazıp besteleme11- Diğer zümre öğretmenleri ile; güzel yazma, okuma, okuduğunu anlama ve ifade etmede Türkçe, Problem çözme, yorumlama, dört işlem, oran-orantı, denklem çözümü ve karekök almada Matematik, şekil ve şema çizmede Resim, gerek görüldüğünde diğer bütün ders öğretmenleri ile iş birliği yapılmasına karar verildi.

12-  2013 – 2014 öğretim yılında bakanlığımızca basımı ve yayımı gerçekleştirilen İlköğretim Fen ve Teknoloji -6 -7 -8.sınıf ders kitabı olarak okutulacaktır. Diğer taraftan derslerde mümkün olduğu ölçüde laboratuar araç ve gereçlerinden yararlanılacaktır. Ayrıca konulara ilişkin model, maket ve levhalardan yararlanma kararı alındı.


13- Müdür Yardımcısı Cemalettin SORHAN Eğitim - Öğretim yılının  2.döneminin başarılı  geçmesini  dileyerek toplantıyı kapattı. Çiğdem AY GÜLEN              Semra TOPAÇ                                    
Fen ve Teknoloji Öğret.         Fen ve Teknoloji Öğret.                   Fen ve Teknoloji Öğret.                  

Cemalettin SORHAN                                                                      Ergül DAŞ
  Müdür yardımcısı                                                             Okul Müdürü


İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara