7 Şubat 2014 Cuma

2013-2014 teknoloji tasarım 2.dönem zümre toplantı tutanağı

2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
     TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ II. DÖNEM
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
www.sorubak.com

Toplantı no:  2
Toplantı Yeri: Öğretmenler odası
Toplantı saati:  11:30
Toplantıya Katılanlar: Okul müdürü  Ali ÇETİN , Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmeni Tuncay AYDIN

GÜNDEM MADDELERİ:

1 – Açılış, yoklama
2 – Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili  ilköğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması ,
3-Birinci dönem zümre toplantı tutanağının gözden geçirilerek yapılan çalışmaların görüşülmesi,
   4-Birinci dönem ders başarısının değerlendirilmesi ve yapılan çalışmalar,
   5 –Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının (kılavuzunun) gözden geçirilerek, 2. dönem “yapım” kuşağı uygulama esaslarının görüşülmesi,
     6-Ölçme ve değerlendirme durumunun görüşülmesi
     7-Okulda bulunan ders araç ve gereçleri ile kütüphane ve bilgi teknolojileri sınıflarının kullanılma durumunun görüşülmesi,
     8-Yıl sonunda yapılması planlana “teknoloji şenliği” nin görüşülmesi,
     9-Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Açılış, yoklama:
 Toplantı, yukarıda belirtilen yer ve saatte okul müdürü Ali ÇETİN  ile Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmeni Tuncay AYDIN’ın katılımı ile gerçekleşmiştir.
2-Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili ilköğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması:
  İlköğretim kurumları yönetmeliğinin, zümre öğretmenler kurulu ile ilgili 95. maddesi Tuncay AYDIN tarafından okundu.
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.
3-Birinci dönem zümre toplantı tutanağının gözden geçirilerek yapılan çalışmaların görüşülmesi:
   Birinci dönem zümre toplantı tutanağı incelenerek, görüşülen ve karara bağlanan konuların yerine getirildiği Tuncay AYDIN  tarafından açıklandı. Gerçekleştirilemeyen kararın ise, Sınıfların programa uygun olarak gruplara ayrılması olduğu belirtildi.
   İkinci dönem oluşturulan  tüm sınıf mevcutlarının hemen hemen programa uygun olduğunu Tuncay AYDIN belirtti.

   Birinci dönem yapılan çalışmalar konusunda ise;
   a-Sınıf düzeyinde ise, mevcut sınıf dolaplarında bir bölümünü teknoloji ve tasarım panosu olarak kullanıdığı ve öğrencilerin etkinlik sonundaki çalışmalarının burada sergilendiği,
   b-Öğrenci ürün dosyalarının ve diğer ders malzemelerinin depolandığı dolapların oluşturulduğu,
  
4-Birinci dönem ders başarısının değerlendirilmesi ve başarıyı arttıracak çalışmalar:
Öğrencilerin derse ilgisinin ve başarısının iyi olduğu belirtilerek sınıflara göre ders başarılarının aşağıdaki gibi olduğu ders öğretmeni tarafından belirtildi:

7-A   % 100                   8-A  % 100             8-B   % 100
Sınıfların gruplara ayrılmaması ve bir atölyenin bulunmamasına rağmen bu çalışmaların ve öğrenci gayretinin iyi düzeyde olduğu Tuncay AYDIN tarafından vurgulandı.
  Başarının arttırılması ile ilgili olarak ise yukarıdaki eksiklerin giderilmesi öğrencilere veli, diğer ders öğretmenleri ve çevredeki kurum ve uzmanlarla işbirliğinin arttırılması gerektiği belirtildi.
5 –Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının (kılavuzunun) gözden geçirilerek, 2. dönem “yapım” kuşağı uygulama esaslarının görüşülmesi:
   Ders öğretmeni Tuncay AYDIN  ,7, ve 8. sınıflarda ikinci dönem uygulanacak YAPIM kuşağını  ve etkinliklerini aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle açıkladı.


              KUŞAKLAR                   

SINIFLAR

                YAPIM
7.SINIF
*Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım
*Üretiyorum
8.SINIF
*Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım
*Nasıl tanıtalım

  Yapım kuşağında tüm sınıflarda genel olarak aşağıdaki TASARIM SÜRECİ uygulanarak uygulama yapılacağı Tuncay AYDIN tarafından belirtildi.

7. sınıflar Yapım kuşağı ÜRETİYORUM etkinliği için de kılavuzdaki (7. sınıf yapım, sf;179) şu açıklamaları dile getirdi;
 
    “ Bu etkinlikte öğrenciler, yaşamlarındaki bir sorunun çözümüne yönelik tasarım
etkinliğini bireysel olarak yaparlar. Tanımladıkları sorunu çözümleyen ürünün tasarımını
yaparken grup etkinliğinde verilen tasarım sürecinden yararlanırlar.
    Öğrenciler ürün/maketi gerçekleştirmede kullanacakları uygun yöntem ve teknikleri,
araç ve gereçleri belirlemede araştırmaya yönlendirilir.”

Ayrıca Tuncay AYDIN, 8. Sınıflar için program kılavuzundaki şu açıklamaya dikkat çekti;

    “Öğrenciler pazarlanabilir hâle getirmek için önceki yıllarda yaptığı “Yapım” kuşağındaki etkinliklerde gerçekleştirdiği ürün/maketlerden birini seçer veya yeni bir tasarım etkinliği gerçekleştirirler. Bunun için aşağıdaki tasarım sürecinden yararlanırlar:”Böylelikle bu dönem grup etkinliğinde yapılacak olan ürünler kullanılarak  NASIL TANITALIM etkinliğinin uygulanacağını belirtti.

   Tüm sınıflarda yapım kuşağı boyunca dersin gerektirdiği çalışma ve güvenlik kurallarının öğrencilere önceden açıklanarak uygulatılacağı ders öğretmeni tarafından belirtildi.

6-Ölçme ve değerlendirme durumunun görüşülmesi:
    Tüm sınıflarda dersin program kılavuzunda belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre notların verileceği, ders öğretmeni Tuncay AYDIN tarafından belirtildi.
Buna göre ;
ilk etkinlik olan grup etkinliklerin,Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım ;1 Ders içi performans puanı (öğrenci gözlem formları kullanılarak )   ile değerlendirileceği,
Bireysel etkinliklerin ise , Tasarımımı üretiyorum ; 1 Ders içi performans puanı, (öğrenci gözlem formları kullanılarak)
                                           1 yapım kuşağı uygulama puanı ( dereceli puanlama anahtarı kullanılarak) öğrenci ürün dosyalarına  verileceği Tuncay AYDIN  tarafından belirtildi.
     Öğretmen not çizelgesinde de belirtildiği üzere toplam 3 notla değerlendirme yapılacağı açıklandı.
 
     Ayrıca sınıfların kalabalık olması nedeniyle “öğrenci gözlem formlarındaki” 20 değerlendirme kriterinin 10’a indirilerek hazırlanan gözlem formlarının kullanılacağı,
     Dereceli puanlama anahtarı ise 20’şer puanlık 5 kriter üzerinden yapılacağı; her 20 puanın da geliştirmeli(5 puan), orta(10 puan),iyi (15 puan)ve mükemmel(20 puan) olarak değerlendirileceğini açıkladı.           

7-Okulda bulunan ders araç ve gereçleri ile kütüphane ve bilgi teknolojileri sınıflarının kullanılma durumunun görüşülmesi:
  Öğrencilerin dersle ilgili yapacakları araştırmalar ile ilgili okulun kütüphane ve bilgi teknolojileri sınıflarını kullanması gerektiği Tuncay AYDIN tarafından dile getirildi.  Okul müdürü Ali ÇETİN ise bir plan dahilinde Öğrencilerin Okulun tüm araç gereç ve birimlerinden faydalanabileceklerini belirtti.

 8-Yıl sonunda yapılması planlana “teknoloji şenliği” nin görüşülmesi:
   Yıl sonunda, teknoloji ve tasarım dersinde yapılan çalışmaların sergileneceği bir teknoloji şenliğinin düşünülmediğini ders öğretmeni Tuncay AYDIN tarafından dile getirildi .Bu yılki çalışmaların görülerek gelecek yıllarda yapılmasının uygun olduğunu belirtti.

9-Dilek ve Temenniler:
Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlandıktan sonra iyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.            TUNCAY  AYDIN                                                                               ALİ ÇETİN                               
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni                                                           OKUL MÜD


İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara