7 Şubat 2014 Cuma

2013-2014 ortaokul matematik dersi 2.dönem zümre öğretmenler toplantısı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DUMLUKUYU ORTAOKULU II. DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO         : 2
TOPLANTI TARİHİ : 15.02.2014
TOPLANTI YERİ     : DUMLUKUYU ORTAOKULU   3/A Sınıfı
SAATİ                                   : 14:00

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış ve Yoklama.
  2. I. Dönem Toplantı Tutanağının incelenmesi.
  3. I. Dönem başarı durumu.
  4. Yıllık planlardaki uyumluluk.
  5. 6. Sınıf müfredatının yeniden görüşülmesi.
  6. Proje ve Performans ödevleri ve değerlendirme kıstasları.
  7. II. Dönem başarıyı arttırmak için alınacak tedbirler.
  8. Dilek ve Temenniler.
  9. Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.    Zümre başkanı Remzi SÖNMEZ katılan öğretmenlere hoş geldiniz diyerek. II. Dönemin başarılı geçmesi dileyerek toplantıyı açtı. Gündem maddelerinin yukarıda gibi olması kararlaştırıldı. Yoklama için imza tutanağı toplantıya katılan öğretmenler tarafından imzalandı. Kâtip üyeliğe Burhan UMUÇ seçildi.
2.    I. Dönem Zümre Öğretmenler toplantı tutanağında alınan kararlar zümre başkanı Remzi SÖNMEZ tarafından kısaca hatırlatıldı.
3.     Zümre başkanı Remzi SÖNMEZ  zümre öğretmeninin 1. dönem değerlendirmelerini dinledi.
            Burhan UMUÇ:1. Dönemde uygulanan yazılı sınavların klasik, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli soruların bir arada olması öğrencilerin başarı durumunu her yönüyle değerlendirmek açısından çok uygun bir yöntem olduğunu söyledi.
                        Öğrencileri test tekniğine de alıştırmamız lazım bunun da ders ve çalışma kitaplarına ek olarak veli ve öğrencilerimizin tercih ettiği test kitapları ve yaprak testlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.
                       Maalesef velilerimizin bir kısmının eğitim seviyesinin düşük olması bir kısmının da ilgisiz olması sebebiyle özellikle köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir dedi.
4.      Zümre başkanı Remzi SÖNMEZ  Yıllık plan takviminde herhangi bir değişiklilik olmadığını söyledi ve şuan ki yıllık planların aynen uygulanılmasını istedi.
 Yeni uygulanan 4+4+4 eğitim sisteminin aşamalı olarak Matematik ders saatini artıracak olması sebebi ile özellikle 5. Sınıflarda konuların yıllık plana uygun şekilde işlendiğini vurguladı.
            Etkinlikler uygulanırken kullanılan görsel materyallerin öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığını ve matematiği sıkıcı olmaktan çıkarıp eğlenceli bir hale getirdiğini söyledi.
            Sarmal eğitim sistemiyle bir konuya ait davranışların hangi sınıf seviyesinde ne kadarının kazandırılacağı kılavuz kitaplarda ayrıntılı olarak anlatıldığını bu sebeple kılavuz kitapların her ders öncesi incelenmesinin gerekliliğini vurguladı. Bakanlığın liselere giriş sistemini değiştirme çabasının okulu ve dersleri daha önemli bir hale getireceğini söyledi.


Burhan UMUÇ tarafından İKY nin Madde 35:Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir Proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar
“Projeler ve performans ödevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken, öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere performans ödevi ve Proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir” okundu. Buna göre Proje ödevlerinin ve performans görevlerinin ve ders ve etkinliklere katılım notlarının ekteki verilen örnek tablolara göre değerlendirilmesine karar verildi.
6.      Derslere başlamadan öğrencilerin derse hazır olmalarına dikkat edilmelidir. Defter, kitap, cetvel vb. araç ve gereçlerinin hazır olması öğrencilerin öğrenmeyi istemeleri demektir. Konular arasındaki bağlantıyı muhakkak kurmalıyız. Ders başlarında kısa hatırlatmalar yapmalıyız.
Burhan UMUÇ ,  Artık teknolojinin eğitimde de yer aldığını belirtip, www.sibertest.com http://bep.meb.gov.tr    http://www.matder.org.tr/   http://www.matematikci.com/ http://www.matematikci.org/ gibi adreslerin içeriğinden hem bizlerin hem de öğrencilerin faydalanılabileceğini söyledi.
Konu sonlarında muhakkak özellikle test tekniği ile öğrencilere test çözerek, eksik görülen konularda tekrarlar yapmalıyız.
2. Dönem değerlendirmesini 3 yazılı sınav, 2 ders içi etkinliklere katılım, 1 performans görevi ve 1 proje ödevi üzerinden yapılmasını söyledi.
Zümre başkanı Remzi SÖNMEZ yazılı sınavların klasik, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmasını 3. Yazılı sınavların ortak sınav yapılmasını belirterek sınav tarihlerini aşağıdaki gibi belirtti.
1.      Yazılı sınav mart ayının 2. Haftası
2.      Yazılı sınav nisan ayının 4. Haftası
3.      Yazılı sınav mayıs ayının 4. Haftası

7.      Zümre başkanı Remzi SÖNMEZ, toplantıda alınan kararların uygulanması ve başarı dilekleriyle zümre toplantısını sonlandı

         UYGUNDUR
          15.02.2014
  Mustafa DURMAZ
        Okul  Müdürü

          
  
        Burhan UMUÇ                                                                                                                            
       Matematik Öğrt                                                             Remzi SÖNMEZ

                                          Okul Müdür Yard.
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara