7 Şubat 2014 Cuma

2013-2014 2.dönem sosyal bilgiler dersi zümre öğretmenler toplantısı


……………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI

      13.02.2014 Cuma günü Saat 13:30 da 6-7-8, sınıflar Sosyal Bilgiler,T.C.İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ders öğretmenleri ,Okul Müdür yardımcısı ve sosyal bilgiler öğretmeni ……………………. başkanlığında toplanarak,belirlenen gündem maddeleri dersin amaçları doğrultusunda  görüşmeyi açtılar.

AMAÇLAR

         Öğrencilerin Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda eğitmek,yurdumuzu,bölgelerimizi ve dünyayı tanıtarak vatan sevgisini kazandırmak;geçmişimizi öğreterek,öğrencilerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak;günümüzün önemli sorunlarına çözüm yolları bulmalarına imkan  tanıyarak karar verebilme yeteneklerini geliştirmek;Atatürk ilke ve inkılaplarını öğreterek,demokrasi ve Cumhuriyet rejiminin önemini ve vazgeçilmezliğini kavratmak,öğrencilerin başarılı olabilmeleri için gerekli uygulamaları tespit ederek,bu sorunların çözümüne yönelik önlemler alıp,uygulamak.

                                                                GÜNDEM
1-1.dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanaklarının  gözden geçirilmesi
2- 1.dönem eğitim-öğretimin değerlendirilmesi,öğrenci başarı durumlarının gözden geçirilmesi.
3-Başarısız öğrencilerin başarılarını arttırmak için alınacak önlemler.
4-Bir önceki zümre toplantısında yapılması kararlaştırılan öğretim etkinliklerin yapılıp,yapılmadığının değerlendirilmesi.
5-Yazılı sınavların tarihlerinin belirlenmesi ve Ortak sınavların yapılması
6-Özel günlere ve bayramlara öğrencilerin katılması
7-Yıllık planların uygulanabilirliğinin tespit edilmesi
8-Proje ve Performans ödevlerinin belirlenmesi
9-Dilek ve temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
       Okul müdür yardımcısı ……………………….. yeni dönemin hayırlı ve uğurlu geçmesi temennilerinde bulunarak toplantıyı açtı.Özellikle milli manevi değerlerin soluklandığı derslerde bu yönünün en hassas noktasına kadar öğrencilere hissettirilmesini istedi.Ayrıca kişilik gelişiminin önemli bir kısmını oluşturan vatandaşlık hakları ile ilgili deneyimlerin öğrencilere aktarılmasının onların topluma adaptasyonlarını daha rahat sağlayacağını belirtti
      
1-      10.09.2013 tarihili 1.dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağı okundu.

2-      Sınıf ve şubelerin 1.dönemdeki başarı ortalamaları aşağıdaki gibidir.
 
sınıf
Dersin Adı
Başarı oranı
sınıf
Dersin Adı
Başarı oranı
sınıf
Dersin Adı
Başarı oranı
6-A
Sosyal Bilgil.
% 98
7-A
Sosyal Bilgil
% 83
8-A
T.C.İnk.Tar.Atatürk
% 93
6-B
Sosyal Bilgil
% 77
7-B
Sosyal Bilgil
%92
8-B
T.C.İnk.Tar.Atatürk
%100
6-C
Sosyal Bilgil
% 100
7-C
Sosyal Bilgil
%100
8-C
T.C.İnk.Tar.Atatürk
% 98
6-D
Sosyal Bilgil
% 100
7-D
Sosyal Bilgil
% 100
8-D
T.C.İnk.Tar.Atatürk
% 100
6-E
Sosyal Bilgil
% 83
7-E
Sosyal Bilgil
% 77
8-E
T.C.İnk.Tar.Atatürk
% 57
6-F
Sosyal Bilgil
% 90
7-F
Sosyal Bilgil
% 95

          8-E  Şubesinde inkılap tarihi ve Atatürkçülük  dersi başarı ortalamasının,genel başarı ortalamasından  çok düşük olması,bu sınıfta motivasyon eksikliğine bağlı olduğu belirlenmiştir ………………………… ‘’Öğrenci  seviyesine inmek,öğrenciyi ezberden uzak tutup,yoruma açık hale getirmek,velilerle işbirliğine gitmek gibi tedbirler ile hedefe ulaşılacaktır’’dedi………………….  bu sınıfla ilgili söz alarak’’bu sınıfta özellikle öğrencilerin velileriyle idareyle çok koordineli çalışılarak ders başarısı arttırılabilir.sınıfta çok zayıf akademik benlikte olan öğrencilerin olması davranışsal sıkıntılarının da bulunması başarıyı düşürüyor’’dedi

           Diğer sınıfların ders başarılarında başarı ortalamalarının çok belirleyici olamayacağı belirtildi…………………………… söz alarak’’Öğrencilerin genel itibarla 45-70 not baremi arasında sıkışmış durumdadır.Bu seviyenin  2 dönemle birlikte daha yukarılara çekileceğini umuyorum ‘’dedi

3-Öğrencilerin bilgi beceri ve davranış düzeylerinin geliştirilmesi için müşterek tavırlar sergilenmeli;özürlü,yavaş öğrenenler ile algılama düzeyi ileri düzeyde olan öğrencilere uygun yöntem ve yaklaşımlar uygulanmalı,ferdi farklılıklar dikkate alınarak,kapasiteleri doğrultusunda teşvik edilmeleri sureti ile başarıları arttırılmalıdır.Yine öğrencilerin derse ilgisini çekecek değişik öğretim etkinliklerinin uygulanmasına karar verildi………………………. öğrencilerin velileriyle öğrenci ders başarısı konusunda görüşülmesinin etkili olduğunu gördüm.Öğrencilerde toparlanmalar görülüyor’’dedi ………………………’’Öğrencilerin daha eğlenceli yöntemler bulunarak derse katılmalarının sağlanması iyi sonuçlar veriyor.Fıkra anlatımı-küçük anektodların anlatılması da motivasyonu arttırıyor’’dedi Mehmet Kaya’’derslerde araç gereçlerin kullanılması da önemlidir.ödevlerini de kontrol ettiğimiz zaman diğer zamanlarda öğrenciler daha hazırlıklı geliyorlar’’dedi ………………………… ‘’Sınıflarda Projeksiyonlar var bu aletten azami derecede faydalanmamız lazım’’dedi.

   4- 1.Dönemde zümre toplantısında uygulanmasına karar verilen öğretim etkinliklerinin öğrencilerin derse olan ilgilerini arttırdığı görülmüş pasif öğrencilerde de derse katılma eğilimi ve isteği bariz  bir şekilde fark edilmiştir. Bu etkinlikler ile öğrenciler işbirliğine özendirilmekte önceden belli ve tek çözüm olmayan durumlarda karşı karşıya kaldıklarında  karar verme mekanizmasını kullanmayı öğrenmekte öğrendiklerini birbirleri ile paylaşabilmektedirler. Bu nedenle kazanımların önemli olması açısından, etkinliklere 2. dönemde de  devam edilecektir.
        
Sınıf içi öğrenmeleri desteklemek öğrencileri araştırmaya yöneltmek amacıyla bağımsız çalışmalara da yer verilecektir.Bu şekilde öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda bilgi sahibi olma eğilimleri teşvik edilerek,öğrenme sağlanacaktır.

       6.Sınıflarda’’zaman’’ kavramının daha iyi anlaşılmasına çalışılmalıdır.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  derslerinde tematik öğretim yöntemi uygulanarak,bu doğrultuda öğrencilere araştırma ve seminer konuları verilerek işlenmesi daha uygun olacaktır.
       Bütün sınıflarda derslerde yıllık planlarda amaçlanan kısımlardan geride olunduğu anlaşılmış olup 2 dönem daha tempolu bir çalışma ile öğrencilerin SBS ye eskizsiz  girmeleri sağlanacaktır.
       1.Dönem verilen performans ödevlerinden istenilen aktif katılım ve kendilerine özgü bir ürün oluşturma hedefine varılmıştır.2 dönemde de yeni konularla performans ödevleri verilecektir.  

5-Okulda başarının daha koordineli bir şekilde gelişmesini sağlayıp eksikliklerin daha rahat kavranabilmesi için ortak sınav yapılmasına karar verildi .2.sınavların ortak yapılarak sonuçların değerlendirilmesine karar verildi.ortak sınavın Mayıs ayının başında yapılması planlandı.
Yazılı sınavlarında  Doğru yanlış-Boşluk doldurma-Çoktan seçmeli-Doldurmalı klasik eşleştirmeli soruların olmasına karar verildi.Sınıflar
Dersin Adı
I.Sınav
II.Sınav
6.Sınıflar
Sosyal Bilgiler
Mart 3.Hafta
Mayıs 2. Hafta
7.Sınıflar
Sosyal Bilgiler
Mart 3.Hafta
Mayıs 2. Hafta
8.Sınıflar
T.C.İnkılapTarihi ve Atatürkçülük
Mart 3.Hafta
Mayıs 2. Hafta

6-18 mart Çanakkale Zaferi,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramı gibi özel gün ve bayramlara öğrencilerin katılmaları için yönlendirme yapılacaktır.

7-Yıllık planlarda aynı hafta içinde aynı konuların işlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına çalışılacaktır.Bazı sınıflarda Öğretmenlerin seminerlerde görevlendirilmesinden dolayı 1-2 haftalık geri kalmışlık tespit edildi .Bu durumun giderilmesi için gerekli önlemler alınmaya çalışılacağı kararlaştırıldı.
         8-    Proje ödevlerinin sene başı zümre kararlarında  alındığı şekliyle öğrenciler verildiği belirtildi.Dereceli puanlama sistemi de aynı şekliyle uygulanmasına karar verildi.Performans ödevlerinin 2 dönem itibariyle aşağıdaki konulardan verilmesine puanlamanın aşağıda belirtildiği gibi yapılmasına arar verildi.
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ VERİLEBİLECEK PERFORMANS GÖREVLERİ
1-Teknolojinin insan yaşamındaki olumlu ve olumsuz etkileri, Çocuk hakları, Çevrenizde yaygın olan el sanatları (dokumacılık, seramik yapımı, çömlek yapımı, keçe yapımı, bakır işlemeciliği, çinicilik, kakmacılık vb.) Tüketici hakları konularından ilginizi çeken birini seçerek ya da yakın çevrenizden ilginizi çeken bir konu seçerek konuyla ilgili bilimsel araştırma yapınız.Araştırma konunzu rapor halinde hazırlamnız gerekmektedir.
2-Aşağıda gruplandırılmış ülkelerden, istediğiniz bir ülkeyi seçmeniz ve bu ülke insanlarının yeme-içme, giyinme ve yerleşim özelliklerini inceleyerek o ülkenin iklim özelliğini tanıtan bir rapor hazırlamanız beklenmektedir.
a.grup: Brezilya,Kongo,Endonezya,Malezya
b.grup:Kanada,Norveç,İsveç,Finlandiya
c.grup:İspanya,Türkiye,Fransa,İngiltere
d-Coğrafi Bölgelerimiz
3- Ünlü bir dergide muhabir olarak görev yapmaktasınız. Derginin genel yayın yönetmeni İpek yolunu derginin okuyucularına tanıtacak bir araştırma yapmanızı ve yazı dizisi hazırlamanızı istemektedir.
4- Ülkemizin sahip olduğu kaynaklardan; sular(akarsu,göller ve denizler), madenler,ormanlar ve turistik yörelerin ekonomiye katkılarını anlatarak bu kaynaklardan daha verimli nasıl faydalanabileceğimiz konusunda yeni fikirler ileri sürmen beklenmektedir.
5- İlgi duyduğunuz meslekleri belirlemeniz ve bu mesleklerden bir tanesini seçerek çevrenizden bu mesleği yapan kişiyle görüşme yapmanız beklenmektedir.
6-Cumhuriyet Döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırmanız ve Türk kadınının konumunu gösteren bir afiş çalışması hazırlama.
7-  Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak gelecek yıllarda insanların hizmetinde kullanılabilecek bir araç tasarlayarak geliştirdiğin aracın modelini kağıt üzerinde göstermen gerekmektedir. Geliştirdiğin aracın insanlığa hangi alanda hizmet vereceğini belirtmen ve aracına orijinal bir isim bulman gerekmektedir. İstersen bu aracın maket ya da robotunu geliştirebilirsin.
8- Ormanlar yok oluyor konulu afiş/poster hazırlama
9-  Vatandaş olmanın sorumluluğu açısından vergi vermenin önemi konulu karikatür ile bir öykü hazırlama
10- Bölgemizde  yetiştirilen tarım ürünleri konulu harita ve grafik hazırlama
Bu performans görevlerini öğretmen sınıf seviyesine göre değiştirebilecek, ya da konuya uygun farklı bir performans ödevi verebilecektir.
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ VERİLEBİLECEK PERFORMANS GÖREVLERİ
1- İki öğrenci bir veya birkaç konu hakkında olumlu ve olumsuz iletişim örneklerini drama yöntemi ile gerek sesini gerekse beden dilini kullanarak arkadaşlarına sergileyecekler.
2-   Kendi hayatınıza ve ailenize ilişkin bir tarih şeridi hazırlayınız (Doğum öncesi ve doğum sonrası şeklinde)
3-   Nasıl yönetiliyoruz?  Milletvekili seçimi,Kanun yapımı,Bakanlıklar ve görevleri
4-   Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1071-1453,1453-1699,1699-1914 tarih aralığından birini seçerek bu dönemlerde yaşanan siyasi mücadeleleri savaşları ve önemli olayları hazırladığınız tarih şeridi üzerinde göstermeniz beklenmektedir.
5-   Sınıfınızda okulunuzda mahallenizde olumlu anlamda köklü değişikliklere yol açabilecek bir program tasarlayınız.
6- Türkiye’deki meslek okullarını ve işlevlerini araştırarak Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki Ahi Teşkilatı ile kıyaslayınız.
7- 2000 yılı nüfus sayımına göre Konya’nın nüfus yapısını inceleme grafiklerle gösterme.
Bu performans görevlerini öğretmen sınıf seviyesine göre değiştirebilecek, ya da konuya uygun farklı bir performans ödevi verebilecektir.

8. SINIF T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ VERİLEBİLECEK PERFORMANS GÖREVLERİ
1-   Sizce bir ülkenin bir milletin kaderini belirleyecek olan bir lider hangi özelliklere sahip olmalıdır ve nasıl bir eğitim almalıdır, bu konu ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını inceleyerek bir değerlendirme yapınız.
2-   Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hemen ardından işgale uğrayan bir şehrimizi seçiniz. Bu şehirdeki cemiyetlerin faaliyetlerini, işgal ve işgale karşı yapılan mücadeleleri anlatan, Kuvvayımilliye ruhunu yansıtacak bir gazete hazırlayınız.
3-. Atatürk’ün Siyasal,Sosyal ve Toplumsal alanda ki inkılapları
4-   Mondros Ateşkes Anlaşmasının maddelerini inceleyerek hangi maddenin aslında hangi amaçla konulmuş olduğunu yorumlayınız ve sınıf ortamında tartışınız.
5-   Siz bir savaşın sonunda kazanan taraf olsaydınız nasıl bir ateşkes anlaşması imzalardınız? Nelere dikkat ederdiniz.
6-   1920’de Kazım Karabekir Paşa’nın TBMM tarafından Doğu Cephesi komutanı olarak atanmasından 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasına kadar olan süreci kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız.
7-   Dört bir yandan düşman işgaline uğramış bir ülkenin komutanı olsaydınız ülkenizi kurtarmak için nasıl bir politika izlemeniz gerekirdi, neler yapardınız düzenli ve detaylı bir şekilde sınıfa savunma ve düşmanı ülkenizden atma programı oluşturunuz ve açıklayınız(Kurtuluş Savaşını inceleyerek fikirler edinebilirsiniz)
8-   Kıbrıs Barış Harekatı veya Kore Savaşı’na katılmış bir büyüğünüzle Türk ordusunun faaliyetleri ile ilgili sözlü tarih çalışması yapınız.
Bu performans görevlerini öğretmen sınıf seviyesine göre değiştirebilecek, ya da konuya uygun farklı bir performans ödevi verebilecektir.

farklı bilgi
 kaynakları kullanarak
bilgi ve veri planlama10 puan
bilgilerin bir
 bütün haline
getirilmesi 10 puan
ödev konusu
 ile ilgili temel
 kavramları anlama 10 puan
zamanı iyi
 kullanma 10 puan
raporun görünüşü
düzeni yazım
kurallarına uygunluk 15 puan
kaynakçanın
 belirtilmesi  15 puan
yaratıcılık 15 puan
ortaya çıkan
ürünün konunun
 amacına uygunluğu 15 puan
aldığı toplam puan

9- Öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri konusunda  Türkçe öğretmenleri ile işbirliği yapılması  kararlaştırılarak dileklerinde bulunularak toplantı sona ermiştir.      
 

.
.
.
.

SOS.BİL.ÖĞRT.
     OKUL MÜD.YARD.
SOS.BİL.ÖĞRT.
SOS.BİL.ÖĞRT.
SOS.BİL.ÖĞRT.
     OKUL MÜD.YARD.
    OKUL MÜDÜRÜ
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara