9 Şubat 2014 Pazar

2013-2014 2.dönem fizik dersi zümre toplantı tutanağı

……………………………….  ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM    ÖĞRETİM YILI
                     2.DÖNEM FİZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No:  2     

 Toplantı Tarihi:18.02.2014    

 Toplantı Saati:12.00

Toplan Yeri:    Öğretmenler Odası

  Zümre Başkanı: ………………………………
  Toplantıya Katılanlar:……………………… – …………………………………..-…………………………………

ZÜMRE TOPLANTISI GÜNDEM   MADDELERİ
1)      Açılış ve yoklama; zümre başkanının seçimi.
2)     Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları ile Anadolu Lisesi Yönetmeliği’nin   okunması.
3)    Fizik Programlarının ve Fizik dersinin özel amaçlarının okunması,üzerinde görüşmelerin            yapılması.
4)    1. DÖNEM zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
5)      Dönemin değerlendirilmesi
          a-Başarı
          b-Devam devamsızlık
          c-Ödevler
          d-Ortak sınavlar
5)     Plân hazırlığı olarak:
        a-        Ders işlenirken uygulanacak yöntem ve tekniklerin  belirlenmesi,
        b-       Kaynak araç-gerecin belirlenmesi,
        c-       Ödevler  üzerinde görüşmelerin yapılması,
          ç-          Atatürk  inkılâp ve ilkelerinin öğrenim-öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması,
        d-       Yazılı ve ortak sınav sayı ve tarihlerinin belirlenmesi,
     e- Ünitelendirilmiş yıllık plânların 1.dönem uygulanmasındaki durumun görüşülmesi,
 6)   Laboratuvar araç-gereç, düzen ve temizlik ve eksikliklerinin gözden  geçirilmesi
 7)     Yazılı sorularının hazırlanması ve sözlü notlarının verilmesinde dikkat edilecek  hususların görüşülmesi.
 8)  Okulda kutlanacak önemli gün ve haftalarda dersimize uygun düşenin saptanarak                                              kararlaştırılması ve uygulamanın planlanmasının     görüşülmesi.                                                                            
 9)    Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi.
10)    Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (ALINAN KARARLAR VE KONUŞMALAR)

 1.18-02-2011 tarihinde sat 12.00 de ……………………………………….başkanlığında, ders öğretmeni ………………………………… nun katılımı FİZİK dersi 2010-2011 eğitim -öğretim yılı 2.dönem  zümre toplantısına başlandı.
2. Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları ile Anadolu Lisesi Yönetmeliği’ ……………………………. tarafından okunarak , ……………………………………….. öğrencilerin bu amaçlara göre yetiştirilmesi konusunda titiz olunması istendi
3. Fizik Programları Fizik dersinin özel amaçları ve yeni fizik öğretim programının felsefesi ………………………………. tarafından okunarak  yapılan bütün uygulamalarda programın ve amaçların dikkate alınması gerekliliği vurgulandı
4. 1. DÖNEM zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
  Birinci  dönem zümre öğretmenler kurulu tutanağında alınan kararlar ………………………………….. okuyarak    
1. toplantıda alınan kararların uygulanmasında herhangi bir problemin yaşanmadığını,mevcut şartlar dahilinde iyi bir dönem geçirilmiş olduğnu söyledi.
        
5)     1. Dönemin değerlendirilme
        a-Başarı
…………………………………. sınıf düzeylerine göre başarı ortalamalarını okudu.Buna göre:
Sınıflar 
Başarı durumu
9/a

9/b

10/a

11fen

12fen

……..

…………


 b-Devam- devamsızlık
Devasızlıklara azami özen gösrerilmesini, bununda sınıf rehberlik öğretmenlerinin takipinin, dönem başındaki öğretmenler toplantısında önemle üzerinde durulduğunu …………………………………………..ifade etti.

c-Ödevler
……………………………………. tarafından 2300,2348’e ek ve 2428 sayılı Tebliğler Dergilerinden, dönem ödevleri ile ilgili hususlar okundu. Konu ile ilgili olarak …
( Ödev konuları ve ödevleri yaparken  öğrencilerin yararlanacağı kaynaklar belirtilmeli, değerlendirme esasları üzerinde durulmalı, ödevlerin veriliş ve toplanış tarihleri tesbit edilerek verilen ödevlerin mutlaka amca ulaşması hususunun bu esaslar doğrultusunda olacağı)
konusunda görüş birliğine varıldı.

d-Ortak sınavlar
   Ortak sınavların sınıflar arasındaki seviyelerin belirlenmesi noktasındaki önemini ………………………………………. ifade etti.1. donem ortak sınavların gayet başarılı olarak uygulandığını ve bu dönemdede aynı şekilde yapılmasını temeni eden …………………………………………… ortak sınavların , dönem başındaki öğretmenler toplantısında alın karar doğrultusunda son sınavların ortak yapılması kararı alındı.

5)     Plân hazırlığı olarak:
        a- Ders işlenirken uygulanacak yöntem ve tekniklerin  belirlenmesi,
         Yıllık planda belirtilen yöntem ve teknikleri …
“Fizik hayatın kendisidir “felsefesi ve bakış açısı ile yola çıkılarak;  her konunun mutlaka hayattan bağlam ile ilişkilendirilmesi ve basit günlük hayatta karşılaştığımız olayları konu ile ilişkilendirilip sınıfta etkinliklerinin yapılarak bu sayede fizik dersine karşı ilgisi az olan öğrencilerin derse katıldıklarını ve FİZİK dersinde öğrenecekleri birşeylerin olduğu kanısının belirlendiği  ……………………………………… tarafından ifade edildi.Uygulamanın devam etmesi , toplantıya katılanlar tarafından karararı alındı.
      b-   Kaynak araç-gerecin belirlenmesi
…………………………………..  basit etkinlik ve deneyler için ;malzemelerin sınıfa götürülmesi ve sınıf ortamında yapılmasının uygun olacağını ifade etti.
        c- Ödevler  üzerinde görüşmelerin yapılması,
            Ödevlerin dağıtılması kaynakların gösterilmesi değerlendirme esasları ve toplama zamanları oğtenciye bildirildiğini ay ay ödevlerin yapılma aşamaları şimdiye kadar takip edildiğini ………………………………….  ifade etti.Ödev planlamasının aynı şekşlde devamına karar verildi.
       ç-   Atatürk  inkılâp ve ilkelerinin öğrenim-öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması,
2104 Sayılı tebliğler dergisi işiğinda ,ikinci dönem Milli bayramlar ve önemli gün ve haftalarda Atatürk’ün
Ilme ,fene bakışı ilke  ve inkılapları üzerinde durulması hassasiyeti benimsendi.
      d-   Yazılı ve ortak sınav sayı ve tarihlerinin belirlenmesi,
…………………………………  yazılılarla ilgili hususun yıllık planda belirtildiği gibi ortak sınavlarında dönem başındaki öğretmenler toplantısında alınan karara gore son sınavların olacağını ifade etti. ………………………………………………Yazılı sayısı Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen sayıdan az olamaz. Mutlaka test sınavı yapılmalı ve ilgili esaslara göre değerlendirilerek alınan not öğrenci başarısına etki ettirilmelidir.Son ortak sınavları test olarak yapılmasına karar verildi.

      e-   Ünitelendirilmiş yıllık plânların 1.dönem uygulanmasındaki durumun görüşülmesi,
      Planların uygulamaya yönelik olmasına dikkat edelmelidir.,Düzenli olarak yapılan günlük    planlar,öğretmenin birikiminin artmasına yardımcı olan etkenlerden birisi olduğunu ……………………………………… ifade etti.
      Yıllık planların uygulamasında 1.dönem herhangi problemin çikmadığını ve uygulamada aksaklık meydana gelmediğini ……………………………  ifade etti.9.sınıflrın 2.döneminin müfredatının yoğun olması ve 19 mayıs GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NIN yıllık planın uygulanmasında problem yaşanacağını sözlerine ekledi.
 6)   Laboratuvar araç-gereç, düzen ve temizlik ve eksikliklerinin gözden  geçirilmesi
      METİN ÖZYER (OKUL MÜDÜRÜ) fizik loboratuvarının mevcut imkanlarını ve eksikliklerini bildiğini ve eksikliklerin giderilmesi içi çalışmaların devam ettiğini en kısa zamanda eksikliklerin giderileceğin, ifade etti.
7)     Yazılı sorularının hazırlanması ve sözlü notlarının verilmesinde dikkat edilecek  hususların görüşülmesi.
   Yazılı soruları hazırlanırken sınıf seviyesinin gözönüne alınmasını ,sınavlarda mümkün olduğu kadar tek gurup soru sorulmasını, guruplar yapılacaksa soruların güçlük değerlerinin eşit olmasına önem gösterilmesini ………………………………………….. ifade etti.
            Yazılıların çok soru kısa cevaplı olmasına (Tavsiye edilen 10 soruluk sınavlardır) ve yazılı soruları   hazırlanırken;
·         Soruların değişik yorumlara açık olmayacak biçimde ve öğrencilerin tümü tarafından doğru anlaşılabilir olmasına;
·          Kitaplarından alınan soruların çoğu zaman hatırlamayı ölçtüğü oysa öğrenmenin esas amacının ileri basamaktaki zihin yeteneklerini geliştirmek olduğundan, soruların ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamasına;
·         Ezberlenecek cevapları yoklayan sorular yerine, bilgilerin yorumunu ve yeni durumlara uygulanmasını gerektiren sorular tercih edilmesine; genel sorular yerine, aynı konuda daha özel ve kısaca cevaplandırılabilecek sorular sorulmasına;
·         Sorulara sınırlı cevap istenmesine, güçlük derecelerinin amaca uygun olmasına ve soruların birbirinden bağımsız cevaplandırılmalarına;
·         Sınavlardan önce mutlaka cevap anahtarı hazırlanmasına, üzerinde detaylı puanlama yapılmasına ve puanlama yapılırken, kesinlikle buçuklu puan verilmemesine;
·         Soru kağıtlarında,her sorunun cevaplanması için tahminen ne kadar zaman harcanacağı, cevaplamayla ilgili olarak öğrencileri ilgilendiren diğer bilgilerin bulunmasına ve her soruya verilecek puanın belirtilmesine;
·         Yazılıların en geç bir hafta içerisinde okunup öğrencilere duyurulmasına; öğren-cilerin çoğunluğu başarısız ise, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılmasına ve bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek notun geçerli olmasına; yazılı kağıtları okunurken, verilen cevaplardaki yanlışların altlarının renkli kalemle çizilmesine ve isteyen öğrencilerin yazılı kağıtlarını görmelerine imkan tanınmasına;
·          Sınavlar neticesinde soru analizi yapılmasına, ders öğretmenin isteği üzerine ve gerekli görülür ise, hemen toplanacak bir zümre toplantısında, bu analizin ele alınıp değerlendirilmesine;
·         Sınavların bir ders saati süresinde yapılmasına; gelecek dönemlere ışık tutmak ve öğrencilerin istifadesine sunmak üzere, alınacak bir deftere yazılı soruları ve cevap anahtarlarının karşılıklı olarak yapıştırılmasına ve böylelikle oluşturulacak soru bankası defterinin öğretim yılı sonunda okul kütüphanesine verilmesine;
·          Sözlü sınavlarla ilgili olarak öğrenci etkinliklerinin kesinlikle (-), (+) ve bunlara benzer diğer sembol ve işaretlerle değerlendirilmemesine, bunların yerine sözlü notu verilmesine; sözlü notu verilmesi için dönem sonlarının beklenmemesine, öğrencilere farklı sayıda sözlü notu verilebileceğine ve değerlendirme esasının da bu olduğuna; verilen sözlü notunun anında öğrenciye duyurulmasına;
     karar verildi

8)  Okulda kutlanacak önemli gün ve haftalarda dersimize uygun düşenin saptanarak                                              kararlaştırılması ve uygulamanın planlanmasının     görüşülmesi.
 Fizik dersini ilgilendiren belirli gün ve haftaların ve hangi konuların işleneceğini yıllık palanda belirtildiğini veplanlandığını    …………………………..  ifade etti.                                                                        
 9)    Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi.
·         9,10 ve 11. sınıflarda uygulanan yeni fizik müfredatının sağlıklı uygulanabilmesi için yeni konu anlatırken, HAZIR BULUNUŞLUKLARI dikkate alınarak öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına;
·          Konu anlatılırken basit ve günlük kelimeler kullanılmasına;
·         Derslere başlamadan önce konuya ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine ve derslere günlük plânı ile hazırlıklı girilmesine;
·          Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç - gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağı öğrencilere açıklanmasına;
·          İşlenecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan kakarlara uyulmasına;
·         Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesine;
·          Öğrencilerin kavrama gücünün gözönünde bulundurulmasına.
·         Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak, genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine; ızdırap  korku ve endişe vermek gibi uyarımlar, duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;
·          Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
·          Öğretimin, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmasına;
·         Öğrenci için henüz anlamsız olan bir konu alanındaki öğretimde Tümevarım, anlamlı olan bir konu alanındaki bir öğretimde ise, Tümdengelim yöntemlerinin; konu anlatımlarında “Beyin Fırtınası” ve “Probleme Dayalı Öğrenme” “Çoklu Zeka” .”3E,5E,7E Öğrenme Modelleri” ,”Sorgulayıcı Öğrenme “ metotlarının mutlaka ve sıkça kullanılmasına;
·          Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirilirken de bir özetleme yapılmasına;
·         Yazı tahtasını kullanırken; tahtayı nasıl kullanacağının önceden plânlanmasına, yazılan şeylerin önünün kapatılmamasına, yazı tahtasının çok fazla doldurulmamasına, önemli kısımların renkli tebeşirle yazılmasına, çizimlerin araç-gereç kullanılarak yapılmasına;
                   Dikkat edilmesine  karar verildi.
10)    Dilek ve temenniler.
Toplantıda alınan kararlara azami ölçüde uymanın yarar getireceği düşüncesi ile planlamanın önemi birkez daha vurgulanarak başarının daha da artacağını ………………………………… ifade etti.
İyi dileklerle toplantı başkan tarafından sona erdirildi.
……………………………..                                                                                                         18/02/2012      
  FİZİK ÖĞRETMENİ                                                                                                            ……………………                
                                                                                                                                                                               UYGUNDUR             

                                                                                                                                                                              

OKoUL MÜDÜRÜ                                                                                                                                                   
İngilizce Performans Ödevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara