1 Ocak 2014 Çarşamba

İngilizce Emir Cümleleri Örnekleri

IMPERATIVES  ( EMİR CÜMLELERİ )

İngilizcede emir cümleleri bir kişiye de söylense daha fazla kişiye de söylense aynı şekilde söylenir, değişiklik yapılmaz. Bütün şahıslar için aynıdır.
Önce olumlu emir cümlelerini görelim.
Open the door. Kapıyı aç / açın / açınız.
Turn right. Sağa dön / dönün / dönünüz.
Wait here. Burada bekle / bekleyin / bekleyiniz.

Görüldüğü gibi İngilizcede bir tek şekilde ifade edilen emirler, Türkçede üç ayrı şekilde ifade edilebilmektedir. Ancak bazı emirler özelliklerine ve anlamlarına göre, bir tek şekilde Türkçeye çevrilebilir.
Örnekler:
Shut up! Çeneni kapa!
Get out! Defol!
Emirleri biraz daha kibar hale getirmek için cümlenin başına veya sonuna “please” eklenir.
Open the door, please. 

Please open the door. Lütfen kapıyı açın / açınız.
 • Olumsuz emirlerde ise cümlenin başına “Don’t” getirilir. Ancak resmi emirlerde ve yazılarda kısaltılmamış şekli olan “Do not” getirilir.
Örnekler:
Don’t run in the classroom. Sınıfta koşmayın.
Don’t wait for me. Beni bekleme / beklemeyin.
Do not enter. Girmeyin
 • Bir emri vurgulamak için cümlenin başına vurgulu olarak söylenen “Do” getirilir.
Do have some fish. Biraz balık yiyin.
Do change this lock. Bu kilidi değiştirin.
Do shut up! Çeneni kapa!
 • Emir cümleleri normalde karşımızda bulunan kişi veya kişilere söylenir. Ancak bunu özellikle belirtmek istersek cümlenin başına, vurgulu olarak “You” getirilebilir.
You stay here. Siz burada kalın.
Cümlenin başına getirilen “You” kızgınlık da belirtebilir.
You go out! Siz dışarı çıkın!
Olumsuz emirde “you” getirilirse “Don’t” tan sonra gelir ve vurgu “Don’t” un üzerinde olur.
Don’t you worry. Sen üzülme.
Don’t you slam the door! Kapıyı çarpma!
 • Bir gruba hitap ederken somebody, nobody, everybody ve anybodykelimeleri kullanılarak emir verilir.
Everybody stand up! Herkes ayağa kalksın!
Somebody open the door. Biri kapıyı açsın!
Don’t anybody move! Kimse kımıldamasın!
Nobody sit down! Kimse oturmasın!
Always ve never kelimeleri emir cümlelerinin başında yer alır.
Never do thingss by halves. Hiçbir işi yarına bırakma.
Never put off till tomorrow what you can do today. Bugün yapabileceğin işi asla yarına bırakma.

Examples Of Imperative sentences

 • Pour me a glass of water.
 • Leave the package at the door.
 • Take me to the library.
 • Walk through this door and turn left at the next hallway.
 • Come over here, look at this specimen, and tell me what you think.
 • Put that down now!
 • Tell the truth, the whole truth and nothing but the truth.
 • Don’t worry, be happy.
 • Have a Coke and a smile.
 • Just do it.
 • Don’t worry, be happy.
 • Have a Coke and a smile.
 • Just do it.
 • Clear this desk by tomorrow! 
   Please tidy your room. 
   Consider the lily.
   Drive to the roundabout and then turn left.
 • Be quiet!
 • Please hand in your homework.


İngilizce Performans Ödevi
İngilizce Performans Ödevi

1 yorum:

Bu Blogda Ara