11 Aralık 2013 Çarşamba

Ortaokul İngilizce Proje Ödevleri ve Performans Görevleri (4.5.6.7.8. Sınıflar)

4. sınıf performans görevleri konuları:

1. Clothes (giysiler)  tanıtan poster hazırlama. (Oluşturulan posteri, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz)
2. Kendinizin bir resminizi yapıştırarak üzerinizdeki giysilerinizi tanıtan bir poster hazırlama.(Oluşturulan posteri fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz ) 
3. “Body Parts” (vücudumuzun bölümleri) Vücudumuzun bölümlerini tanıtan bir poster hazırlama). (Oluşturulan posteri , fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz.)
4. Vücudunuzun bölümlerini have got kullanarak yazma. 
I have got two ears gibi. I have got one mouth gibi. (Oluşturulan posteri , fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz.)
5. Parts of the house ( evin bölümlerini hazırlama) tanıtan bir poster hazırlama. (Oluşturulan   posteri , fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz.) 

6. Greetings ( selamlaşma) konusunda diyaloglar oluşturup poster hazırlama.( Hello/ Hi / Good morning gibi kalıpların kullanımını gösterecekseniz) (Oluşturulan poster, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz)7. Kişesel bilgilerimizi nasıl sorulup nasıl cevap verildiğini anlatan diyaloglar oluşturup  bir poster hazırlama. 
(What’s your name? / How are you? / Nice to meet you vb. gibi yapılar)  (Oluşturulan posteri fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz )
8. “Classroom Imperatives” ( sınıf içi emir cümleleri) hakkında bir poster hazırlama. (Oluşturulan posteri , fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz.) 
“ Classroom Objects” ( sınıf nesneleri) konusunda poster hazırlama. (Oluşturulan       posteri fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmelisiniz ) 

5. sınıf performans görevleri konuları:
1. Yaşadığı yeri tanıtma
2. Sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında bilgi verebilme
3. Hastalıklarla ilgili poster hazırlama ve tavsiyede bulunma
4. Yer-yön tarifi
5. Bir gününü anlatma (daily routines)
6. Resim tasviri yapma
7. Becerileri hakkında bilgi verme
8. Pazaryeri oluşturma
9. Ünite konularından biriyle ilgili skeç hazırlama
10. Günlük tutma

6. sınıf performans görevleri konuları:
1.Hayali karakterinizin aile ağacını yapma
2.En sevdiğin çizgi kahramanın posteri ile hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerin ifadesini yazma
3.Günlük aktivitelerin bir listesini yapma
4.Bir arkadaşınız hakkında kısa bir paragraf yazma
5.Bir bölgemizin hava durumu ile ilgili kısa bir paragraf yazma
6.Hayali bir partiye davetiye yazma
7.Bir resimle ilgili kısa bir hikâye yazma
8.Ulusal tatillerin resimli posterleri ile isimlerini, tarihlerini yazma
9.Maddenin değişik hallerini gösteren deneyin anlatımını yazma
10. Edatlar kullanarak resimlerle cümleler kurma
11. Bir hayvan seçip bu hayvanı tanıtan bir paragraf yazma
12. Oyunlarla ilgili bir poster hazırlama
13. Trafik işaretlerini çizip ne anlama geldiklerini yazma
14. Tatil yerinde yapacağınız işlerin bir planını yapma
15. İşlemleri çözüp, çözümü açıklama
16. Kartonlardan çeşitli şekiller kesip şekillerin isimlerini söyleme
17. Okulunuzda çalışan bir öğretmenle günlük hayatıyla ilgili konuşarak bir röportaj hazırlama

7. sınıf performans görevleri konuları:
1.Aile bireylerinin burçlarını poster ile sunma
2. Gelecek zamanı kullanarak her bir burç için fal yorumu yapma
3.Turistlerin gezip görebileceği yerlerin posterini ve anlatımını hazırlama
4.Kendi web sayfanı hazırlama
5.Sevdiğiniz bir karakterin kısa bir biyografisini yazma
6.Ailenizin eski bir fotoğrafını kullanarak, o günler hakkında bir yazı hazırlama
7.Bir hikâye okuma, özetleme
8.Bir hikâye okuma, sonunu değiştiren bir yazı hazırlama
9.Birinin eski fotoğrafını yeni durumu ile karşılaştıran bir yazı yazma
10.Atatürk hakkında posterli bir sunum hazırlama
11.Simple present tense ile verilen bir hikâyenin Simple past ile anlatılmasını sağlama
12.Resimli örneklerle sıfatlar ile insan ya da nesneleri karşılaştırma,
13.Vefat etmiş ünlü kişileri “was/were” yapısı ile tanıtma,
14.Geçmiş zaman yapısını kullanarak başından geçen bir olayı anlatma,
15.Geçmişte yapabildiklerini ve yapamadıklarını “could” yapısını kullanarak ifade etme,
16.Geçmişteki alışkanlıklarını “used to” yapısını kullanarak ifade ediniz. ( Resimler aracılığıyla)

8. sınıf performans görevleri konuları:
1.İdeal arkadaşınızın özelliklerinin listesini hazırlama
2.Bir rüyanızı anlatabilme
3.Bağımsızlık savaşı gazilerinden biri ile yapılan röportaj
4.Kişisel tecrübeleriniz hakkında anket hazırlama (Have you ever...?)
5.İki resim hakkındaki farkları present perfect tense kullanarak yazma
6.İcatlarla ilgili sunum hazırlama
7.Bir hikâye karakteri hakkında poster ve sunum hazırlama, özelliklerini anlatma
8.Gelecek beş yıl için kişisel hedeflerden bir paragraf hazırlama
9.Bir dergi ya da gazete hazırlama
10.İlginç bir tatili anlatma
11.Kendinizi bir günlüğüne aile fertlerinden birinin yerine koyarak sunum yapma
12.Sınıfta bulunan arkadaşlarla ilgili tutkuları, hislerini gösteren tablo hazırlama
13.En sevilen TV programı hakkında poster veya sunu hazırlama
14.Ünlü birini anlatma
15.SBS başarısını artırmak amacıyla SBS test kitaplarının çözümü
16.Ünlü bir bilim adamının hayatını anlatan bir yazı yazma.
17.Bir arkadaşının zayıf ve güçlü yönlerini tasvir etme.
18.Çevre kirliliği ile ilgili alınması gereken önlemler hakkında yazı yazma.
19.Bir tatil yeri ile ilgili broşür hazırlama.
5. sınıf proje konuları:
   1. Dictionary preparation
   2. Book report
   3. Interview
   4. presentation preparation

6. sınıf için proje konuları:
    1.Family Tree
    2. Daily Routines
    3. Future Plans (Calendar)
    4. Making Suggestions
    5. Time telling
    6. Feelings (Pictures)

7. sınıf için proje konuları:
  1. Past Tense-Irregular Verbs (Chart)
  2. Famous People and Their Achievements, Discoveries, Statements
  3. Touristic and historical Places of a City
  4. Short Movie
  5. Prepositions of Place
  6.Writing Letter
  7.Book report

8. sınıf için proje konuları:
   1. Short Movie
   2. Personality Types
   3. Personal Care
   4. Personal Goals
   5. Dreams
   6. Diary
   7. Book report

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara