22 Kasım 2013 Cuma

Past Continuous Tense Örnek Cümleleri

AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE

Subject (Özne) + ( was / were ) + Verb (Fiil) + - ING takısı + nesne

I waswriting a letter. (Bir mektup yazıyordum.)
You were studying maths all day yesterday. (Dün bütün gün matematik çalışıyordun / çalışıyordunuz.) 
He was playing football. (O Futbol oynuyordu)
She was crying. (O ağlıyordu.)
It was playing. (O oynuyordu)
We were studying lesson. (Ders çalışıyorduk.)
They were eating apples. (Elma yiyorlardı.)


PRESENT CONTINUOUS TENSE(Şimdiki Zaman) ile PAST CONTINUOUS TENSE'IN (Şimdiki Zamanın Hikayesi) KARŞILAŞTIRILMASI 

I amwriting a letter. (Bir mektup yazıyorum.) Present Cont. Tense
I waswriting a letter. (Bir mektup yazıyordum.) Past Cont. Tense

You are studying now. (Şimdi matematik çalışıyorum / çalışıyoruz.) Present Cont. Tense
You were studying maths all day yesterday. (Dün bütün gün matematik çalışıyordun / çalışıyordunuz.) Past Cont. Tense[/color]

He is playing football. (O Futbol oynuyor.)Present Cont. Tense
He was playing football. (O Futbol oynuyordu) Past Cont. Tense

They are eating apples. (Elma yiyorlar.) Present Cont. Tense
They were eating apples. (Elma yiyorlardı.) Past Cont. TenseINTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE

Subject (Özne) + was not (wasn't) / were not (weren't) + Verb (Fiil) + - ING takısı + nesne

I wasn’t expecting this. (Bunu beklemiyordum.)
You weren't playing tennis at 10.30. (10.30 da tennis oynuyordun / oynamıyordunuz.)
He wasn't cleaning his room. (O odasını temizlemiyordu.)
She wasn't having breakfast. (Kahvaltı yapmıyordu.)
We weren't watching TV. (Televizyon seyretmiyorduk.)
They weren’t helping. (Yardım etmiyorlardı.)

PRESENT CONTINUOUS TENSE(Şimdiki Zaman) ile PAST CONTINUOUS TENSE'IN (Şimdiki Zamanın Hikayesi) KARŞILAŞTIRILMASI 

He isn't cleaning his room. (O odasını temizlemiyor.) Present Cont. Tense
He wasn't cleaning his room. (O odasını temizlemiyordu.) Past Cont. Tense

We aren't watching TV. (Televizyon seyretmiyoruz.) Present Cont. Tense
We weren't watching TV. (Televizyon seyretmiyorduk.) Past Cont. Tense

They aren't helping. (Yardım etmiyorlar.) Present Cont. Tense
They weren’t helping. (Yardım etmiyorlardı.) Past Cont. Tense


QUESTION: SORU CÜMLESİ

OLUMLU SORU CÜMLESİ

Was / Were + Subject (Özne) + Verb (Fiil) + - ING takısı + nesne

Was she having breakfast ? (O kahvaltı yapıyor muydu?)
Was Jack sleeping in his room? (Odasında mı uyuyordu?)
Was it raining at 12 o'clock yesterday? (Dün saat 12'de yağmur yağıyor muydu?)
Were you chatting about the current events? (Güncel olaylar hakkında sohbet yapıyor muydunuz?)
Were we speaking on the phone? (Telefonda konuşuyor muyduk?)
Were you going to the supermarket? (Süpermarkete gidiyordun muydun? / gidiyor muydunuz?)
Were the students studying in the library? (Öğrenciler kütüphane çalışıyorlar mıydı?)


OLUMSUZ SORU CÜMLESİ

Wasn't / Weren't + Subject (Özne) + Verb (Fiil) + - ING takısı + nesne

Wasn't I telling the truth? (Ben doğruyu söylemiyor muydum?)
Weren't you having a rest? (Sen dinlenmiyor muydun?)
Wasn't he watching the match? (O maç izlemiyor muydu?)
Wasn't she drinking coffee? (O kahve içmiyor muydu?)
Wasn't it snowing then ? (O zaman kar yağmıyor muydu?)
Weren't we doing shopping at this time yesterday? (Dün bu vakitte alışveriş yapmıyor muyduk?)
Weren't you waiting for your friends? (Siz arkadaşlarınızı beklemiyor muydunuz?)
Weren't they washing the dishes? (Onlar bulaşıkları yıkamıyorlar mıydı?)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara