27 Ekim 2013 Pazar

İngilizce Sohbet Soruları - Yabancı Dil

What is your mother tongue?
Ana diliniz nedir?

How many languages do you speak?
Kaç dil konuşuyorsunuz?

How did you learn your second language?
İkinci dili nasıl öğrendiniz?

What's the best way to learn a foreign language?
Yabancı dil öğrenmenin en iyi yolu nedir?

What methods do you use to remember vocabulary better?
Kelimeleri daha iyi hatırlamak için ne gibi metotlar kullanıyorsunuz? 

Is it necessary to write words down?
Kelimeleri yazmak gerekli midir?

Is it possible to understand and write well but not be able to have a conversation?
İyi anlayıp yazmak fakat iyi konuşamamak mümkün müdür?

What is value of learning languages?
Dil öğrenmenin değeri nedir?

Why do some people have more difficulty than others when learning a language?
Bir dil öğrenirken bazı insanların diğer insanlardan daha fazla zorlanmasının sebebi nedir?

To what extent do you agree that it's better to learn language as a child? Why or why not?
Hangi açıdan çocukken yabancı dil öğrenmek daha iyidir? Neden veya neden değil?

Are there some words that are similar in different languages?
Farklı dillerde aynı anlama gelen kelimeler var mıdır?

As a beginner, what are the first things that you need to be able to say?
Başlagıç olarak söylemen gereken şeyler nelerdir?

What are the problem areas that an intermediate learner may have?
Orta seviyede bir öğrencinin karşılaşabileceği problemli alanlar nelerdir?

What are the problem areas that an advanced learner may have?
İleri seviyede bir öğrencinin karşılaşailirbileceği problemli alanlar nelerdir?

When you travel to a foreign country, is it always easy to use your foreign language?
Yabancı bir ülkeye gittiğinde, yabancı dilini kullanmak kolay oluyor mu?

How can the Internet be a helpful tool when learning a foreign language?
Yabancı dil öğrenirken internet nasıl faydalı bir araç olabilir?

Have you ever tried learning a new language from a textbook with audio tapes?
Hiç ders kitapları ve kasetlerle yabancı dil öğrenmeyi denedin mi?

Is it good to sit an exam that shows your level in English?
Yabancı dil seviyeni ölçmek için bir sınava girmek iyi midir?

What do you know about IELTS and TOEFL?
IELTS ve TOEFL hakkında ne biliyorsun?

Can you learn a language by watching television?
Televizyon izleyerek yabancı dil öğrenebilir misin? 

Do you use free language-learning exercises on the Internet?
İnternet'teki ücretsiz dil öğrenme alıştırmalarını kullanıyor musun?  

Have you ever paid for 1:1 lessons?
Bire bir ders için hiç ücret ödedin mi? 

Would you like to be a translator? Why?
Çevirmen olmak ister misin? Neden? 

Is the classroom the best place to learn?
Dil öğrenmek için en iyi yer sınıf mıdır? 

Can a good teacher influence how well you enjoy learning a language?
İyi bir öğretmen dil öğrenmekten aldığın zevki etkileyebilir mi?

Is it possible to teach yourself a language?
Kendi kendine dil öğrenmek mümkün mü? 

What careers are possible if you speak a foreign language?
Yabancı dil konuştuğunda mümkün olan kariyerler nelerdir? 

What languages would you like to learn in future?
Gelecekte hangi dilleri öğrenmek istersin? 

What different techniques do you have for learning vocabulary?
Kelime öğrenmek için ne gibi tekniklerin var?

Do you need to write in a foreign language?
Yabancı dilde yazı yazmaya ihtiyacın var mı? 

Do you need to use your foreign languages at work?
İşte yabancı dilini kullanmak zorunda mısın?

Is it a good idea to learn a language from a non-native speaker of that language?
Bir dili sonradan öğrenmiş birinden öğrenmek iyi bir fikir mi?

Are there any disadvantages?
Dezavantajları var mı?

Do you know how large your vocabulary is in your foreign language?
Kelime dağarcığının ne kadar geniş olduğunu biliyor musun?

Could you teach your mother tongue to someone else?
Anadilini başkasına öğretebilir misin?

What personal qualities do you need to be an effective language learner?
Etkili bir dil öğrencisi olmak için ne gibi kişisel niteliklere ihtiyacın var?

What tools can help you learn a foreign language?
Ne gibi araçlar yabancı dil öğrenmene yardımcı olabilir?

Have you ever made a telephone call in a foreign language?
Hiç yabancı dilde telefon konuşması yaptın mı? 

If yes, how did it go?
Yaptıysan nasıldı?

Do you ever read websites in a foreign language?
Yabancı dilde bir site okudun mu?

Is it possible to learn a language without studying grammar?
Gramer öğrenmeden bir yabancı dil öğrenmek mümkün mü?

Is knowing grammar more important than knowing vocabulary?
Gramer bilmek kelime bilmekten daha mı önemli?

Have teaching methods for language learning changed over the last 50 years?
Son elli yılda yabancı dil öğretme metotları değişti mi?

To speak a language well, why is it important to have an understanding of idioms?
Bir dili iyi konuşabilmek için deyimleri anlamak neden önemlidir?

How did your best language teacher help you?
En iyi yabancı dil öğretmenin sana nasıl yardımcı oldu?

How old should a child be when a school introduces the first foreign language?
Çocuklar kaç yaşında dil öğrenmeye başlamalıdır?

Are teenage language exchange programs useful? Why? / Why not?

Gençlerin dil öğrenimi için değişim programlarına katılması faydalı mı? Neden? 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara