28 Ekim 2013 Pazartesi

İngilizce İş Görüşmesi Soruları

Can you tell me something about yourself?
Bize kendiniz hakkında birşeyler anlatabilir misiniz?

What do you know about our organization?
Organizasyonumuz hakkında neler biliyorsunuz?

Why do you want to work for us?
Bizimle neden çalışmak istiyorsunuz?

What can you do for us that someone else can't?
Bizim için başkalarının yapamadığı neler yapabilirsiniz?

Why should we hire you?
Sizi neden işe almalıyız?

What do you look for in a job?
Bir işten beklentiniz nedir?

Please give me your definition of the position for which you are being interviewed.
Hakkında konuştuğumuz pozisyonun bir tanımını yapabilir misiniz?

How long would it take you to make a meaningful contribution to our firm?
Şirketimize anlamlı bir katkıda bulunmanız ne kadar bir süre alır?

How long would you stay with us?
Bizimle ne kadar kalacaksınız?

Your resume suggests that you may be over-qualified or too experienced for this position.
Özgeçmişinize göre bu pozisyon için fazla kalifiye olabilirsiniz.  

 What's your opinion?
Sizin fikriniz nedir?

What is your management style?
Yönetim şekliniz nasıldır?

Are you a good manager?
İyi bir yönetici misiniz?

Can you give me some examples?
Örnek verebilir misiniz? 

Do you feel that you have top managerial potential?
Sizce yüksek bir yöneticilik potansiyeliniz var mı? 

What do you look for when you hire people?
Birini işe alırken neye bakarsınızı?

Have you ever had to fire people?
Hiç birini işten çıkarmak zorunda kaldınız mı?

What were the reasons?
Sebepler nelerdi?

How did you handle the situation?
Durumu nasıl ele aldınız?

What do you think is the most difficult thing about being a manager or executive?
Sizce yönetici veya idareci olmanın en zor tarafı nedir? 

What important trends do you see in our industry?
Sanayimizde gördüğünüz önemli trendler nelerdir?

Why are you leaving (did you leave) your present (last) job?
Şimdiki (en son) işinizi neden bırakıyorsunuz (bıraktınız) 

In your current (last) position, what features do (did) you like the most? The least?
Şimdiki (en son) pozisyonunuzda en çok hoşunuza giden şeyler nelerdi? Ya en az hoşunuza gidenler?

What do you think of your boss?
Patronunuz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Why aren't you earning more at your age?
Neden bu yaşta daha fazla kazanmıyorsunuz?

What do you feel this position should pay?
Bu pozisyon için ne kadar ücret ödenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

What are your long-range goals?
Uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

How successful have you been so far?
Bu zamana değin ne kadar başarı sağladınız?

Why do you want to work for this company?
Neden bu şirket için çalışmak istiyorsunuz?

What high school did you attend?
Hangi liseden / yüksek okuldan mezun oldunuz?

Are you married? Can you tell me about your family?
Evli misiniz? Aileniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

What do you do in your free time?
Boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz?

Are you qualified for this position?
Bu pozisyon için yeterli misiniz?

How well do you work with people?
İnsanlarla ilişkileriniz ne kadar iyidir?

What is a good working environment for you?
Sizce iyi bir çalışma ortamı nasıldır?

Do you enjoy traveling?
Seyhat etmekten hoşlanır mısınız?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara