23 Ekim 2013 Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazılar Şiirler Kompozisyon ve Resimler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazılar Şiirler Kompozisyon ve Resimler  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hakkında Bilgi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı  Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet yönetimi ulusun, egemenliği kendi elinde tuta­rak bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullan­dığı bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetiminde halkın seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu bir meclis ve meclisteki milletvekille­rinden oluşan hükümet vardır. Hükümetin başkanına başbakan, üyelerine de bakan denir. Devletin başında ise yine bu meclisin seçtiği cumhurbaşkanı vardır ve devleti yönetir. Cumhuriyet yö­netiminde milletvekili, bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanı se­çimle göreve gelir, Bu makamların hiçbiri babadan oğula geç­mez.
cumhuriyet-bayrami

Yurdumuz, 1, Dünya Savaşı’ndan sonra düşmanlar tarafın­dan işgal edildi. Mustafa Kemal Atatürk, ulusumuza önderlik etti ve Kurtuluş Savaşı’mızı başlattı. Yaklaşık dört yıl süren acı ve zorlu bir mücadele sonunda, Kurtuluş Savaşı’mızı kazandık ve düşman­ları yurdumuzdan çıkarttık.


Mustafa Kemal Paşa, 23 Nisan 1920′de Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken ülke yönetiminin ulusal egemenliğe dayanma­sı gerektiğini düşünüyordu, Böyle bir yönetimin adı da cumhuri­yet olacaktı.
Atatürk bu düşüncelerini arkadaşlarına açtı. Uzun uzun ko­nuştular. Atatürk’e göre bu ulus, bu devlet bir daha padişahlıkla yönetilemezdi. Türk ulusu kendi kendini yönetmeliydi.


Atatürk, yeni devletin yönetim biçimine karar vermişti. Bu yö­netim biçiminin adı cumhuriyetti. 28 Ekim 1923 günü akşam ye­meğinde bu düşüncelerini arkadaşlarına açtı, Onlara “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” dedi. Bu düşünce, yemektekiler ta­rafından coşkuyla karşılanıp benimsendi. Yemekten sonra Ata­türk, ismet Paşa ile bir yasa tasarısı hazırladı. Bu yasa tasarısı “Tür­kiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” şeklindeydi.


Bu yasa tasarısı, Anayasa’mızın ilk maddesi olarak “Türkiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” cümlesiyle yerini aldı.


Atatürk’ün hazırladığı yasa tasarısı, 29 Ekim 1923 günü Mec- lis’te okundu ve oylandı. Yasa tasarısı, Meclis’teki milletvekilleri tarafından “Yaşasın cumhuriyet!” sesleriyle kabul edildi.


Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanlığı için yüz elli sekiz üye oy kullandı. Oyların tümünü de alan Ankara Milletvekili Mustafa Ke­mal Paşa, cumhurbaşkanı seçildi.
Yaşamını ulusunun geleceği için adayan bu büyük insan, se­çildikten sonra ölünceye kadar cumhurbaşkanı olarak yurduna hizmet etmeye devam etmiştir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazılar Şiirler Kompozisyon ve Resimler

29 ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiirler:

Cumhuriyet Bayramı
Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmış.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmış.
Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı.
Akın akın insanlar,
Meydanlara koşuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coşuyor.
Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaşatmak,
Hepimizin emeli.
İ. Hakkı TALAS
CUMHURİYET
Al yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar
Renk renk ışıklar yanıyor.
Yirmi üç yıl önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk’ün,
Armağanı Cumhuriyet.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.
Sevinçle, sağlıkla geçsin.
Sabahımız, akşamımız.
Kutlu olsun hepimize,
Cumhuriyet Bayramımız.
Vasfi Mahir KOCATÜRK
Cumhuriyet Bayramı
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Canımızsın,
Şanımızsın.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
A. O. Atok
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN
Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On beş asır on beş yılın eb’adına girsin.
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Mithat Cemal KUNTAY
29 Ekim Şiiri
Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz Ekimi
Karşılarız neşeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet’e
Yürüyün arkadaşlar
Hep ileri koşalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Faydalı zararlı ne?
Düştü Gazi’miz öne,
Sormazlardı kendine.
Koşup dururdu millet,
Sultanın emrine.
Böyle kalmışlık geri,
Uzun yollardan beri.
Düşman yok karşımızda,
Yabancılar girerken,
Hiç durmadan ileri.
Ata’mızın izinde,
Gittikçe daha zinde.
Dünyayı geçeceğiz;
Cumhuriyet devrinde.
Arka çevirip düne.
Otuz yıl önce bizi
Kavuşturdu bugüne.
Sultan yok başımızda,
Milletin hür sesi var;
Yükselen marşımızda.
Devrimler dizi dizi,
Dünya seyreder bizi
Hele bir dokun da gör;
Dalgalanmış denizi…
Zeki OZAN
Cumhuriyet Marşı
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı !
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet !
29 Ekim
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk’ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk’ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923’de Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti ilan etmesi ile birlikte, her yıl ülkemizde ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, laik ve muasır medeniyetler arasında bir yer edinmemiz sağlanmıştır. Bugün bu ekonomik güce, bu özgürlüklere ve bu rejime sahip olduğumuz için kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duyarız.

29 Ekim 1933’te Mustafa Kemal Atatürk Ankara hipodromunda halka sesleniş konuşması yapmıştır ve bir nutuk okumuştur. Bu nutukta, ülkemizin bu yıllara nasıl geldiği, Kurtuluş Savaşında verdiğimiz o amansız ve ölümcül mücadelenin  zaferi ve Yüce Türk milletinin cumhuriyeti daha ileri nasıl taşıyabileceğine dair bilgiler yer almaktaydı. Onun yani Mustafa Kemal Atatürk’ ün tek isteği, kendisinden sonra da yükselen ve ileri medeniyetler arasında kendisine yer edinmiş bir millet oluşturmaktı. Bu yüzden  10. Yıl Nutkunda ileriye dönük bilgiler ve cümlelere de yer verdi. Bunu en güzel şu cümleler ile anlarız herhalde:

‘’ Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
Ne mutlu Türk’üm diyene!

Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933, Ankara ‘’

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara