2 Eylül 2014 Salı

2014-2015 Sene Başı Biyoloji Zümre Toplantı Tutanağı İndi

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
DENİZYILDIZLARI TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013–2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ SENEBAŞI
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.


TOPLANTI NO                                   : 1
TOPLANTI TARİHİ                           : 10/09/2013
TOPLANTI SAATİ                             : 10.00
TOPLANTI YERİ                                : Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR          : Metin KEKİK

GÜNDEM MADDELERİ:
1-      Açılış,  yoklama ve Zümre başkanının seçimi
2-      Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması.
3-      Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması
4-      Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlığına ait maddelerinin okunması.
5-      Bir önceki yıl zümre kararlarının incelenmesi ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi.
6-      Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması.
7-      Yıllık planların hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Yeni Biyoloji Eğitim Programı ve yürürlükteki programa ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlar dikkate alınarak dersin işlenişinde uygulanacak eğitim yöntem-tekniklerin belirlenmesi. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması.
8-      Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi
9-      Yazılı sayısının, ortak sınavların türünün ve tarihinin belirlenmesi. Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
10-   Proje - Performans konularının belirlenmesi, öğrenciye verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
11-   Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi. Okul öğrencilerinin YGS ve LYS (Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.
12-   Haftalık Ders programında zümreler arasında Biyoloji derslerinin paylaşımı ve derslerin programda dağılımının görüşülmesi.
13-   Laboratuar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.
14-   Dilek, temenniler ve kapanış.

                                                                                                                             Metin KEKİK
                                                                                                                                        Biyoloji Öğretmeni

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
DENİZYILDIZLARI TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013–2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ SENEBAŞI
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.


TOPLANTI NO                                   : 1
TOPLANTI TARİHİ                           : 10/09/2013
TOPLANTI SAATİ                             : 10.00
TOPLANTI YERİ                                : Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR          : Metin KEKİK


                2013–2014 Öğretim yılı I. Dönem Biyoloji Dersi Zümre toplantısı 10/09/2013 tarihinde saat 10.00’da Biyoloji Öğretmeni Metin KEKİK tarafından yapılmış, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür.

GÜNDEM MADDELERİ:
1-      Açılış,  yoklama ve Zümre başkanının seçimi
2-      Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması.
3-      Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması
4-      Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlığına ait maddelerinin okunması.
5-      Bir önceki yıl zümre kararlarının incelenmesi ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi.
6-      Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması.
7-      Yıllık planların hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Yeni Biyoloji Eğitim Programı ve yürürlükteki programa ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlar dikkate alınarak dersin işlenişinde uygulanacak eğitim yöntem-tekniklerin belirlenmesi. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması.
8-      Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi
9-      Yazılı sayısının, ortak sınavların türünün ve tarihinin belirlenmesi. Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
10-   Proje - Performans konularının belirlenmesi, öğrenciye verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
11-   Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi. Okul öğrencilerinin YGS ve LYS (Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.
12-   Haftalık Ders programında zümreler arasında Biyoloji derslerinin paylaşımı ve derslerin programda dağılımının görüşülmesi.
13-   Laboratuar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.
14-   Dilek, temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLMESİ:
1-      Açılış yapıldı, okulumuz Biyoloji öğretmeni Nurten ÇELİK Hocamızın izinde olması sebebiyle Metin KEKİK başkanlığında yukarıda verilen gündem maddeleri ile okulumuz öğretmenler odasında toplantıya başlandı
2-      Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinde de yer alan şekliyle okunmuş, belirtilen amaçlara yönelik öğrenci yetiştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
3-      Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ortaogretim/12/biyoloji_9-12.rar Talim Terbiye Kurulu internet sitesinden indirildi, üzerinde ayrıntılı incelemeler yapıldı. Hali hazırda 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere 3 ders saatine çıkarılmış olması sevindirici bir gelişme olarak kabul edildi.
4-      7 Eylül 2013 tarihinde hazırlanan 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile bir çok yönetmelik kaldırıldı ve liseye ait yönetmelik sayısı azaltıldı. Olumlu bir adım olan bu çalışmanın desteklendiği belirtildi. İlgili yönetmeliğin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlıklı 4. Kısmına ait maddeler okundu. Bir çok değişikliği içeren yönetmeliğe uygun çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Aynı yönetmeliğin 111. maddesinde belirtilen "Zümre öğretmenler kurulu" başlığı altındaki alt başlıklar okundu ve yapılması gerekenler bu toplantı için yol haritası olarak belirlendi.
5-      Bir önceki yıl zümre kararları okundu, okul başarısı incelendi, yapılması gerekenlere dair öneriler gözden geçirildi.
2012-2013 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesinde görüldü ki:

Öğrencilerin sınav başarıları doğru bilinen yanlışlardan, yani eksik bilmekten dolayı düşük gelmektedir. Bu sebeple 2012-2013 yılında öğrencilerin ders kazanımlarını üst seviyede tutabilmek amacıyla her sınıf düzeyinde her tema-ünite sonunda küçük sınavlar düzenlenmiştir. Böylelikle bir nebze olsun derse olan ilgi artırılmış ve öğrenme seviyesinin yükseltilmesi sağlanmıştır.

Özellikle YGS sonrası 12. sınıf konuları LYS ağırlıklı olması fırsat bilinerek çıkmış sorular ağırlıklı çıkabilecek soru tiplerine benzer çalışmalar yapılmıştır. Açıkçası öğrencilerin kimisinin YGS barajını aşamaması kimisinin sözel ve TM ağırlıklı alandan sınava girmek istemeleri sebebiyle ikinci dönemde -girilen 2 adet 12. sınıf içerisinde- her sınıfta 5-6 kişilik bir grup derse ilgi göstermekte zorlanmışlardır.

Geçen yılın verileri ışığında 12. Sınıflarda ikinci dönem başarısında düşüş, 9. Sınıflar bazında ise başarıda ikinci dönemde artış olduğu gözlenmiştir.

Geçen yıl ayrıca Biyoloji dersinde öğrenci başarısının artmasına yönelik rehberlik faaliyetleri ve olumlu örneklemenin fayda vermesi bizi sevindirdi. Ayrıca yapılan küçük sınavlarla -2. dönem içerisinde 3'den az olmamak şartıyla bazı sınıflarda 4 adettir-  derse ait kazanımların edinilmesi kolay olmuştur. Bu çalışmanın devamı uygun olacaktır.

Laboratuar çalışmaları mikroskop incelemeleri, bitki yetiştirme tek ve çift çenekli gösterimi, organ ve yapı modellerinin etkin kullanımı ile dersin zenginleştirilmiş olması ve öğrenci için eğlenceli bir ders ortamı sağlanması geçen yılın kazanımlarındandır.
6-      Atatürk ilke ve inkılâpları ile tarihimizde dönüm noktası olan öğrencinin milli benlik duygusunu artıran ve milletimizin ortak duygularını ifade eden günler sadece yıllık planlarda belirtildiği gün ve zamanlarla kısıtlı kalmayacak şekilde dersler içine yayılarak işlenmesi gerektiği belirtildi.
7-      Yıllık planların hazırlanırken okul bölgesi, okul türü ve öğrenci dağılımı göz önüne alınması gerektiği belirtildi.  Yeni Program (9. Sınıf) ve yürürlükteki programa (10-11-12. Sınıflara) ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlara ulaşmak için, ölçme ve değerlendirme yaparken aşağıda verilen ilkelerin benimsenmesi gerektiği belirtildi.
·         Ölçme sürecini planlamak,
·         Geçerli ve güvenilir ölçme yöntemleri hazırlamak,
·         Ölçme yöntemlerini çeşitlendirmek,
·         Hatırlama yerine bilginin kullanılmasını gerektiren ölçümler kullanmak,
·         Öğrenciyi sık sık ölçmek,
·         Yalnızca sonucu değil, süreci de ölçmek,
·         Öğretimden önce, öğretim sırasında ve öğretim sonunda değerlendirme yapmak.
Biyoloji dersinin işlenişinde uygulanacak Eğitim Yöntem-Teknikler ise:
·         Kavram Haritası,
·         Anlatım,
·         Soru cevap,
·         Tartışma,
·         Gözlem,
·         Gösteri,
·         Anahtar kavram,
·         Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği,
·         Yapılandırılmış Grid Tekniği

Yıllık çalışma takvimi incelenmiştir. İlgili haftalara gelecek olan ders, kazanım, konu ve belirli gün haftalar yıllık plan dahilinde belirlenmiştir. Yıllık Planların okul idaresine teslimi Eylül ayının ilk ders haftasıdır.
8-      Ders araç-gereçlerinin tespiti; okulun vermiş olduğu ders kitaplarının dışında bir kitaptan konuların işlenmemesi fakat öğrencilerin değişik kitap, test ve süreli yayınları edinmesinin farklı kaynaklardan konunun irdelenmesine fayda sağlayacağı belirtildi.
9-      28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45. maddesi gereğince işlemlerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazılı Sayısı ve Tarihleri:

9. Sınıflar her dönem için üç kez;
·         Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 7. Haftası,
·         İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 11. Haftası,
·         Ücüncü sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması uygundur.
10-11-12. Sınıflar her dönem için iki kez;
·         Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 8. Haftası,
·         İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması uygundur.
Bu tarihler okulun diğer zümreleri ile koordine edilerek bir yahut iki hafta kadar sarkabilir, erkene alınabilir.

Üç sınavın olduğu 9. sınıflarda yazılılardan üçüncüsü ve iki yazılının olduğu 10-11-12. sınıflarda yazılılardan ikincisinin test usulünde hazırlanması, kalan yazılıların diğer usullerin kullanıldığı karma metotla uygulanması gerektiği belirtildi.
10-   Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 50. maddesi "Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar" okunarak bu ölçme teknikleri uygulanırken dikkat edilecek hususlar belirlendi.

2013-2014 Eğitim öğretim yılı için öğrencilere düzeylerine ve ilgileri dikkate alınarak verilebilecek Proje ve Performans çalışmalarının sınıf bazında dağılımı:

9. Sınıflar:
Proje;
·         Biyoloji ile ilgili elde edilen bilgilerin, tarihsel süreç içerisinde diğer bilim dallarındaki ve özellikle teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişimi araştırılması.
·         Hayatı tehdit eden sorunların (gıda sıkıntısı, küresel              iklim değişikliği,                sağlık sorunları vb.) çözümünde biyolojinin katkıları nelerdir?
·         Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları temel düzeyde animasyon-simülasyonlar veya modellerle açıklanır.
·         Kök hücre kavramı ve kök hücre teknolojisinin sağlık alanında kullanımı araştırılır.
·         Hücre kültürü, doku kültürü, yapay organ ve yapay doku ile              hücre teknolojileri arasında ilişkiyi araştırılması.
·         Farklı hücre örnekleri mikroskop yardımıyla ve/veya görsel örnekler (resim, vi - deo, animasyon vb.) kullanılarak incelenir ve karşılaştırması yapılır.
·         Canlı âlemleri, biyolojik ve ekonomik önemleri temelinde ele alınarak sunumun yapılması.
·         Çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar araştırılır.
·         Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörleri - endemik türlerini açıklar, yorum getirir.
·         Türkiye’de yok olma tehlikesi altında bulunan canlı türleri ile endemik türlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmaları araştırır.
·         Bölge ve ülke ekonomisi için önemli olan canlı çeşitlerini ve ülkemize özgü türlere ait gen bankalarının kurulma nedenlerini araştırır.

Performans;
·         R. Hook ve A. Von Leeuwenhoek’un mikroskop ve hücre ile             ilgili yaptığı çalışmalar araştırılır.
·         M.  Schleiden, T. Schwann ve R. Virchow’un, hücre teorisinin oluşumuna yaptığı katkılar araştırılır.
·         Tarihsel süreç içerisinde mikroskop ve ileri görüntüleme teknolojisinde meydana gelen gelişmelerle hücreye ilişkin bilgilerin gelişimi, bilim-teknoloji ilişkisi araştırılır.
·         Ökaryot bir hücrenin yapısı ve yapıyı oluşturan elemanlar incelenir.
·         Bir hücreli, koloni oluşturan ve çok hücreli organizmalarda hücresel organizasyon ve özelleşme örnekleri incelenir.
·         Antik çağlardan modern bilime (günümüzdeki yaklaşıma) düşünürlerin ve bilim insanlarının canlıların sınıflandırılmasında farklı ölçüt ve yaklaşımlar nelerdir?
·         Bitkiler âlemi ve hayvanlar âlemindeki başlıca alt gruplar nelerdir ve belirgin özellikleri.
·         Virüslerin özellikleri, virüs kaynaklı hastalıkların insan hayatına etkileri incelenecek.
·         Güncel çevre sorunları; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, besin kirliliği, radyoaktif kirlilik, gürültü kirliliği, asit yağmurları, küresel iklim değişikliği, erozyon, doğal hayat alanlarının tahribi, orman yangınları vb. açıklanması.
·         Sürdürülebilirlik kavramı, ülkelerin sahip olduğu doğal zenginliğini kaybetmeden gelişimine devam etmesinin önemi hakkında.

10. Sınıflar:
Proje;
·         ATP molekülünün yapısındaki enerji hangi yollarla kullanılabilir hale gelmektedir?
·         Glikoz molekülünün oksijenli ortamda son ürüne kadar parçalanması ile ilgili araştırma ve sunum hazırlanması.
·         Glikoz molekülünün oksijensiz ortamda parçalanması ile ilgili araştırma ve sunum hazırlanması.
·         Artık malzemeler kullanarak yaprak modeli oluşturmak.
·         Fotosentez üzerine etki eden faktörlerin canlı üzerinde gösterilmesi ve sunumu
·         Kromozom ve gen klonaması
·          Yaşadığı ekosistemi tanır, örnekler toplar tanıtıcı bir sunum hazırlar. D.K. syf-171

Performans;
·         Bir sporcunun yorulması ve kramp geçirmesinin nedeni nedir?
·         Hans Krebs ve çalışması hakkında bilgi toplanıp sunum yapılması.
·         ATP üretimi, neden ve nasıl?
·         Besinlerden enerji elde etme sırası, bu sıranın nedeni ve solunuma katılma yollarını gösteren görselle destekli sunumun yapılması.
·         Fotosentez sonucu ortama oksijen çıkışı olduğunun deney yolu ile ispatı.
·         Fotosentez pigmentleri hakkında sunum hazırlanması ve neden yeşil renk fotosentezde ayrıcalıklı açıklanması
·         Mitoz, evreleri ve gerekliliği
·         Mayoz, evreleri ve nedeni
·         Eşeysiz üreme çeşitleri ile ilgili sunum yapılması, ilgili canlılarla ilgili kısa video-görsel vb temini
·         Partenogenez ve Konjugasyon -farklı öğrencilere verilebilir, karşılıklı sunum istenebilir-
·         Cinsiyetin belirlenmesinde çevrenin rolü olabilir mi?
·         "Kapalı bir ekosistem kurulabilir mi?" yorumlar. Benzer çalışmalara ilişkin kaynak toplar ve sunum yapar.
·         Besin zinciri, ağı ve piramidi kavramlarını açıklayıcı belgeler ile sunum yapar.
·         Ekosistemdeki madde döngüleri ile ilgili belge, bilgi ve görsellerle sunum yapar.

11. Sınıflar:
Proje;
·         Tüketim ile doğal denge arasındaki ilişkinin korunması nasıl olabilir var olan durum nedir?
·         Bitki üretiminde kullanılan hormonlar ve görevleri.
·         Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizması, bu mekanizmayı gösteren basit bir deney.
·         Çimlenme deneyi yapılarak, çimlenmiş bir tohum üzerinde başlıca kısımlar gösterir.
·         Dormansi olayının araştırılması
·         Mendel ilkeleri örneklerle açıklanır.
·         Genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkiyi çaprazlama ile ispat ederek açıklar.
·         Gen teknolojileri, DNA parmak izi analizi, kök hücre gibi teknolojilerin kullanım alanları araştırır.
·         İnsan türünün dünya üzerindeki dağılımı, dağılımın tarihi geçmişi, biyolojik sebepleri.

Performans;
·         Kök, gövde,  yaprak kesitleri alır, başlıca dokular incelenir ve bunların görevleri açıklanır
·         “Basınç akış teorisi” nedir, görsellerle sunum.
·         Çiçeğin kısımlarını gösterir, bu kısımların görevlerini açıklar.
·         Bilim tarihinde kalıtımla ilgili kavram, model ve teorilerin gelişimi hakkında sunum yapar.
·         Eksik baskınlık, eş baskınlık, çok alellik (kan gruplarıyla ilişkilendirilir) ve pleiot - ropizm örnekleri ile açıklanır.
·         Akraba evliliğinin olası riskleri açıklanır.
·         GDO açıklayıcı bilgi verir.
·         Dünyada ve ülkemizde bitki ve hayvan ıslahı araştırılır.
·         Türkiye’den karasal ve sucul biyomlara örnek verip tanıtır, görselle destekler.
·         Enerji piramidi üzerinde ekosistemdeki enerji akışı ve madde birikimi etkilerini araştırır.

12. Sınıflar:
Proje;
·         Vücutta besinlerin sindirimi ve emilim
·         Soluk alıp verme ile ilgili deney (akciğer) yapılır ve soluk alıp verme mekanizması açıklanır, solunumun çeşitleri açıklanır.
·         En az iki 9. sınıf şubesine solunum sistemi üzerine sigaranın zararları başlıklı 30 dk sunum yapar.
·         Kan dolaşımı üzerine sinir sisteminin etkisini araştırır, araştırmasını sınıfında sunar.
·         Kan Gruplarının Belirlenmesi etkinliği. D.K. 73.syf
·         İvan Pavlof kim? "Şartlanma" üzerine olan çalışmalarının sunar.
·         İnsan hayatına etkisi doğrudan olan, insan eliyle insana fayda sağlaması amaçlanarak yapılan, fakat zararı yararından fazla olan doğal yıkımlar hakkında sunum yapar.

Performans;
·         Sindirim Sistemi rahatsızlıkları ve genel sebepleri, ülser, ishal vb
·         Solunumun çeşitleri açıklanır, sunum yapılır.
·         Solunum sisteminin sağlığını tehdit eden hastalık,  zararlı alışkanlıklar ve çevresel etkenler (hava kirliliği, polenler vb.) tanıtılır, Yeşilay vb kurum sunumları kullanılabilir.
·         Sınıfın tansiyonunu ölçer, tansiyon ile ilgili terimleri açıklayıcı sunum yapar.
·         Virüslerin çoğalması, virüsler tamamen neden yok edilemezler?
·         Böbreğin yapısı.
·         Destek sağlayan yapılar, örneklerle açıklanır.
·         Eklem çeşitleri
·         Gözde kör noktanın tespiti deneyi
·         Endokrin sistem, bezler ve salgılanan hormonlar.
·         Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşleri tanıtır.
·         Doğal yıkımlardan birini seçer.11-   Biyoloji zümre öğretmenleri geçen yıl içinde kaynak ve yardımcı ders kitapları önerilmemiş olsa da özellikle yıllık planın YGS sonrası konuları 12. Sınıflarda çakışmasını fırsat bilerek LYS  yönelik geçmiş yıllarda LYS'de çıkan sorular ve soru tipleri birebir çözülmüş öğrenci sınava test yönüyle de hazırlanmıştır.
Bu aşamada öğrencilere maddi külfet olmaması açısından sorular tarafımızca edinilmiş ve sınıfta çözülmüştü.
Benzer etkinliklerin yapılması, ders içi küçük sınavlar, test çözümleri ile başarıyı artıracak derse yönelik rehberlik çalışmalarına gidilecektir. 
12-   Hali hazırdaki 10-11-12. sınıflar idare ile görüş alışverişinde bulunularak Metin KEKİK'e verilmesi uygun görülmüştür. Gelecek olan arkadaşımız 9. sınıfları alacaktır.
13-   Laboratuar kullanıldıktan sonra temiz bırakılmasına, araç-gereçleri öğrencilerin izinsiz kullanmamalarına, laboratuar ders kullanımının özen gösterilecektir.
14-   2013-2014 Eğitim Öğretim yılı ve nicelerinin huzurlu bir ortamda, başarılarla geçirilmesi dileğiyle toplantıya son verilmiştir.


Metin KEKİK
Biyoloji Öğretmeni10/09/2013
Uygundur

Ahmet ALTUNBAŞ
Okul Müdürü
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
DENİZYILDIZLARI TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013–2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ SENEBAŞI
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.


TOPLANTI NO                                   : 1
TOPLANTI TARİHİ                           : 10/09/2013
TOPLANTI SAATİ                             : 10.00
TOPLANTI YERİ                                : Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR          : Metin KEKİK


                2013–2014 Öğretim yılı I. Dönem Biyoloji Dersi Zümre toplantısı 10/09/2013 tarihinde saat 10.00’da Biyoloji Öğretmeni Metin KEKİK tarafından yapılmış, aşağıdaki gündem maddeleri incelenerek, karara bağlanmıştır.


GÜNDEM MADDELERİ:
1-      Açılış,  yoklama ve Zümre başkanının seçimi
2-      Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması.
3-      Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması
4-      Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlığına ait maddelerinin okunması.
5-      Bir önceki yıl zümre kararlarının incelenmesi ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi.
6-      Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması.
7-      Yıllık planların hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Yeni Biyoloji Eğitim Programı ve yürürlükteki programa ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlar dikkate alınarak dersin işlenişinde uygulanacak eğitim yöntem-tekniklerin belirlenmesi. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması.
8-      Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi
9-      Yazılı sayısının, ortak sınavların türünün ve tarihinin belirlenmesi. Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
10-   Proje - Performans konularının belirlenmesi, öğrenciye verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
11-   Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi. Okul öğrencilerinin YGS ve LYS (Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.
12-   Haftalık Ders programında zümreler arasında Biyoloji derslerinin paylaşımı ve derslerin programda dağılımının görüşülmesi.
13-   Laboratuar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.
14-   Dilek, temenniler ve kapanış.

ALINAN KARARLAR:

1-      Zümre Başkanı olarak Metin KEKİK görev alacaktır.
2-      Öğrencilere sınavlar haricinde küçük dönütlerle sınava ve üniversite sınavına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildi.
3-      Atatürk ilke ve inkılâpları ile tarihimizde dönüm noktası olan öğrencinin milli benlik duygusunu artıran ve milletimizin ortak duygularını ifade eden günlerin sadece yıllık planlarda belirtildiği gün ve zamanlarla kısıtlı kalmayacak şekilde derslere yayılarak işlenmesi gerektiği kararlaştırıldı.
4-      Yeni Program (9. Sınıf) ve yürürlükteki programa (10-11-12. Sınıflara) göre ölçme ve değerlendirme ve Biyoloji dersinin işlenişinde uygulanacak Eğitim Yöntem-Teknikler karar bağlandı.
5-      Yıllık Planların okul idaresine tesliminin Eylül ayının ilk ders haftası olası kararlaştırıldı.
6-      Öğrencilere kaynak kitap aldırılmadığı ve aldırılmayacağı fakat 12. sınıflar düzeyinde çıkmış bütün soruların ilgili derslerde soru tipleri irdelenerek çözülmesi gerektiği kararlaştırıldı.
7-      Yazılı Sayısı ve Tarihleri:
9. Sınıflar her dönem için üç kez;
·         Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 7. Haftası,
·         İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 11. Haftası,
·         Ücüncü sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması.
10-11-12. Sınıflar her dönem için iki kez;
·         Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 8. Haftası,
·         İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması uygundur.
Bu tarihler okulun diğer zümreleri ile koordine edilerek bir yahut iki hafta kadar sarkabilir, erkene alınabilir olması.
Üç sınavın olduğu 9. sınıflarda yazılılardan üçüncüsü ve iki yazılının olduğu 10-11-12. sınıflarda yazılılardan ikincisinin test usulünde hazırlanması, kalan yazılıların diğer usullerin kullanıldığı karma metotla uygulanması kararlaştırıldı.

8-      2013-2014 Eğitim öğretim yılı için öğrencilere düzeylerine ve ilgileri dikkate alınarak verilebilecek Proje ve Performans çalışmalarının sınıf bazında dağılımı belirlendi ve karara bağlandı.
9-      Ders içi küçük sınavlar, test çözümleri ile başarıyı artıracak derse yönelik rehberlik çalışmalarına gidilmesi kararlaştırıldı. 
10-   Hali hazırdaki 10-11-12. sınıfların idare ile görüş alışverişinde bulunularak Metin KEKİK tarafından okutulması uygun görülmüştür ve gelecek olan arkadaşımız 9. sınıfları alması kararlaştırılmıştır.
11-   Öğrencilere laboratuarı kullanma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmaların artırılması gerektiği kararlaştırıldıMetin KEKİK
Biyoloji Öğretmeni10/09/2013
Uygundur


Ahmet ALTUNBAŞ
Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara