7 Temmuz 2013 Pazar

To Be Fiili Örnek Cümleleri

Be temel fiili

ÖZNEL ZAMİRLER                 BE ( şimdiki zaman )
Ben                          l                               am
Sen                          You                        are
O  Erkek                  He                            is
O  Dişi                      She                          is
O   Nötr                   İt                              is
Biz                           We                           are
Siz                            You                        are
Onlar                       They                      are
Yukarıda görüldüğü biçimde çekimi yapılan BE temel fiilinin yalın anlamı ‘ olmak ‘tır; ama Türkçeye ‘ olmak ‘ biçiminde çevrilmeyebilir. Bir sıfatın yada ismin sonuna getirilen -dir, -dır takılarıyla belirtilir.
The pencil is red. ( Kalem kırmızıdır.)
l am a teacher. ( Ben bir öğretmenimdir. )
BE temel fiili genellikle durum yada konum gösterir. Bu nedenle hareket fiillerini niteleyen hal zarfları BE fiilleriyle kullanılmaz. isim, sıfat, yer yada zaman gösterir.
I am a teacher. Ben bir öğretmenim. )
isim
He is hungry. ( O açtır. )
Sıfat
She is at home. ( O evdedir. )
yer
The exam is on Monday. ( Sınav Pazartesi günüdür. )
Zaman
1. Olumlu düz cümle yapısı:
ÖZNE +   BE   +   İSİM  ( Sıfat, yer veya zaman gösteren sözcük)
She           is            a nurse ( O bir hemşiredir. )
They        are         tired ( Onlar yorgundur. )
l                 am         in İstanbul ( Ben İstanbul’dayım.)
2. Olumsuz cümle yapısı:
ÖZNE   +     BE ( NOT)    +     İSİM ( Sıfat, yer veya zaman gösteren sözcük)
She                is not                    a nurse ( O hemşire değildir. )
They             are not                 tired ( Onlar yorgun değildirler. )
l                      am not                 in İstanbul ( İstanbul’da değilim)
BE ( NOT ) yapısı genellikle kaynaştırılır ve aşağıda görüldüğü gibi, iki biçimde kullanılabilir.
l’m not……………… ( Başka biçimi yoktur.)
You’re not ………..  You aren’t
He’s not ……………  He isn’t
She’s not ………….. She isn’t
lt’s not ……………..  it isn’t
We’re not ………….  we aren’t
You’re not ………..  You aren’t
They’re not ……….  They aren’t
3. Olumlu soru cümlesi yapısı:
BE   +   ÖZNE   +   İSİM/SIFAT/YER/ZAMAN?
Are      you              a teacher? ( Siz öğretmenmisiniz?)
is          he                 angry? (O öfkelimi? )
Am      l                     next? ( Sıra bendemi?/Sonraki benmiyim?)
4. Olumsuz soru cümlesi yapısı: ( Genellikle BE (NOT) kaynaşmış olur.)
BE ( NOT )   +   ÖZNE   +   İSİM/SIFAT/YER/ZAMAN?
Aren’t                 you             hungry? ( Acıkmadın mı? )
lsn’t                      he                at home? ( Evde değilmi? )
Aren’t                  l                    next? ( Sıra bende değil mi? )
Birinci tekil şahıs olumsuz soruda, yukarda gösterilen biçimden başka, am l not…? yapısı da geçerlidir.
5. Soru sözcükleriyle soru cümlesi yapısı:
SORU SÖZCÜĞÜ  +  BE   +  ÖZNE   +   İSİM/SIFAT/YER?
Where                           is           the             teacher? ( Öğretmen nerededir?)
Why                               are        you            late? ( Neden geç kaldın? )
What                              is            …               on the table? ( Masada ne var? )
How                               are        you?          ( Nasılsınız? )
Which student           is           good?        ( Hangi öğrenci iyidir? )
How much                   is           a                  kilo? ( Kilosu kaçadır? )
6. Onay sorusu:
You are tired, aren’t you? ( Yorgunsun, değil mi? )
Görüldüğü gibi, özneye uygun BE fiili, cümlenin sonuna olumsuz soru yapısıyla gelerek, Türkçe ” değilmi? ” sorusunu karşılar. Eğer temel cümle olumluysa, onay sorusu OLUMSUZ (BE) ve ÖZNE ile yapılır. Eğer temel cümle olumsuzsa, bunun tersi olur.
You aren’t tired, are you? ( Yorgun değilsin, değil mi? )
Ör: l’m right, aren’t l? ( Haklıyım, değil mi? )
She isn’t happy, is she? ( O mutlu değildir, değil mi? )
We’ re not late, are we? ( Geç kalmadık, değil mi? )
He is at home, isn’t he? ( O evdedir, değil mi? )
7. Kısa cevaplama:
BE fiilinin kullanıldığı sorulara kısaca, özne ve ona uygun BE ile cevap verilebilir. Olumsuz cümleler dışında, BE kaynaşmaz ve vurgulu söylenir.
Are you hungry?………. Yes, l am.
ls she a teacher? ………. Yes, she is.
Am l next? ………………. Yes, you are.
Are they bored? ……….  No, they aren’t. ( No they’re not.)
ls she hungry? ………….. No, she isn’t. ( No she’s not. )
Are you satisfied? …….. No, l’m not.
Değişik zamanlarda BE :
Simple Past Tense ( be )  : was ( l, he, she, it), were ( you, we, they)
Present Perfect Tense ( be ) : has been ( l, he, she, it), have been ( you, we, they)
Past Perfect Tense ( be ) : had been ( tüm zamirler )
Çekimsiz fiiller : Tüm çekimsiz fiillerden sonra fiillerin YALIN biçimi kullanılır. ( will be, must be, can be vb. )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara