26 Temmuz 2013 Cuma

LESSON 9 : COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

LESSON 9 : COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 

SAYILABİLEN VE SAYILAMAYAN İSİMLER

İngilizcede bazı isimler sayılmazlar.
Bunlar sıvı ve toz halindeki maddeler ve bazı soyut isimlerdir. 


COUNT NOUNSUNCOUNT NOUNS
Apple
Pen
Class
Problem
Book
Family
Student
dollar
orange
Tea
coffee
Sugar
salt
information
Money
Cheese
Cake
ice cream
homework

1. Sayılabilen tekil isimlerin önüne "a, an" gelebilir ve çoğul yapılabilir.

A cat - - cats
A problem - - problems
An orange - - oranges
An umbrella - - umbrellas

2. Sayılamayan isimlerin önüne "a, an" getirilmez ve çoğul yapılmaz. Bu isimler yalın halde kullanılır. Özne olarak kullanıldıklarında, sayılamayan bu isimlerden sonra fiiller tekil gibi işlem görür.

I don't have sugar in my tea.
There is some Money in my pocket.
I like eating ice-cream.
Would you like to have a piece of cake.

3. Sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan isimlerle SOME ve ANY kullanılabilir.

Do you need any sugar? No, I don't.
I have got some sugar.
Are there any students in the classroom? Yes, there are.
There are some students in the classroom.

EXERCISES 
Boşluklara a, an, some , any , x(boşluk) ekleyiniz.
1- I have ……… big problem.

2- . I need to do …………… homework.

3- Do you need …………. Help?

4- I want to go to …………… party at Tom's house today.

5- I'd like …………….help.

6-. I'd like ………………. Coffee.

7- I'd like ………………. Cup of tea.

8- Do you want ………….. cheese?

9- I want to have ……… piece of pizza.

10- I'd like to eat ………… apple.

11- I need ………. information.

12- There aren't ……….. students in the classroom.

Answers

1. a
2. x (some)
3. x (any)
4. a
5. some
6. some
7. a
8. any
9. a
10.an
11. x (some)
12. any


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara