26 Temmuz 2013 Cuma

LESSON 2 : PERSONAL PRONOUNS (Şahıs Zamirleri

LESSON 2 : PERSONAL PRONOUNS (Şahıs Zamirleri) 


A- Subject Pronouns
I, You, He, She, It, We, You, They

B- Adjective Pronouns
My, your, his, her, its, our, your, their

C- Object Pronouns
Me, you, him, her, it, us, you, them
Özne, sıfat ve nesne zamirleri aşağıdaki gibidir. 

A- Subject Pronouns
/ay/: ben
You /yu/: sen
He /hi/: o (erkek)
She /şi/ : o (bayan)
It /it/: o (hayvan, eşya)
We /wi/: biz
You /yu/ : siz
They /dey/: onlar

B- Adjective Pronouns
My /may/: benim
Your /yur/: senin
His /hiz/: onun (erkek)
Her /hör/ : onun (bayan)
Its /its/: onun (hayvan, eşya)
Our /avr/: bizim
Your /yur/ : sizin
Their /deir/: onların

C- Subject Pronouns
Me /mi/: bana, beni
You /yu/: seni, sana
Him /him/: onu, ona (erkek)
Her /hör/ : onu, ona (bayan)
It /it/: onu, ona (hayvan, eşya)
Us /as/: bizi, bize
You /yu/ : sizi, size
Them /dem/: onları, onlara

ÖRNEK CÜMLELER Özne durumundaki ŞAHIS ZAMİRLERİ aşağıdaki gibidir.

Tabloyu inceleyiniz: 
/ay/: ben
You /yu/: sen
He /hi/: 0 (erkek)
She /şi/ : o (bayan)
It /it/: o (hayvan, eşya)
We /wi/: biz
You /yu/ : siz
They /dey/: onlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara