7 Temmuz 2013 Pazar

IN – ON – AT Edatları ( Prepositions )

IN – ON – AT Edatları ( Prepositions )

Türkçede yeri belirtilen isimlerin sonuna gelen -de, -da takılarının ingilizcede belli başlı karşılıkları in, on, at edatlarıdır.
IN
1. Genel anlamıyla, çevresi (çoğu kez üstü de ) kapalı bir ortamın içinde demektir
The pencils are in the box. ( Kalemler kutunun içindedir. )
The children are in the bedroom. ( Çocuklar yatak odasındadır. )
My feet are in water. ( Ayaklarım sudadır. )
He is in the car.  ( O arabadadır. )
2. Kıtalar, ülkeler, eyaletler, kentler vb. ile kullanılırken yer belirtir.
My father is in Africa. ( Babam Afrikadadır. )
They are in England. (Onlar İngiltere’dedir. )
His house in İstanbul. ( Onun evi İstanbul’dadır.)
3. Hal ve durum göstermede kullanılır.
The poor man was in need. ( Yoksul adam ihtiyaç içindeydi. )
Speak to him in English. ( Onunla ingilizce konuşun.)
He is in trouble. ( Başı belada. )
4. Morning, afternoon, ve evening sözcükleriyle kullanılır.
We have breakfast in the morning. ( Sabah[ları] kahvaltı ederiz.)
We have tea in the afternoon. ( Öğleden sonra çay içeriz. )
We watch TV in the evening. ( Akşamları televizyon izleriz. )
5. Zaman edatı olarak ” sonra ” , ”içinde” yada ”sırasında” anlamına gelir.
in five minutes …… ( beş dakika sonra, beş dakika içinde )
in a month …… ( bir ay içinde, bir ay sonra )
in winter ……. ( kışın, kış boyunca, sırasında )
in 1985 …… ( 1985′de, 1985 içinde/boyunca )
ON
1. Genel olarak, ”üzerinde”, ”üstünde”, anlamına gelir, ama sözkonusu şey altındaki zemine değmektedir.
My books are on the table. ( Kitaplarım masadadır/üstündedir.)
The picture is on tge wall. ( Resim duvardadır.)
The car is on the bridge. ( Otomobil köprüdedir/üstündedir. )
Taşıtlar söz konusu olunca, içinde yürüyebileceğimiz taşıtlariçin ON kullanılır.
on the bus, on the plane, on the ship, on the train Otomobil için in kullanılır.
in the car, in the taxi, in a Ferrari
Bisiklet, motorsiklet ve at vb. hayvanlara biniş durumu için ON kullanılır.
on a bicycle, on a motorcycle, on horseback, on a donkey
2. ” Sağda, solda ” ifadeleri için ON kullanılır.
The library is on the right. ( Kütüphane sağdadır.)
The bank is on the left. ( Banka soldadır. )
3. Günlerden söz ederken ON kullanılır.
The exam on Moday. ( Sınav Pazartesi günüdür. )
On the 30th of August. ( Ağustos’un otuzunda…)
On a weekday. ( Hafta içi bir gün. )
4. ”Telefonda, radyoda, televizyonda” ifadeleri için ON kullanılır.
My father is on the telephone. ( Babam telefonda. )
There is a good film on the television. ( Televizyonda iyi bir film var. )
The program is on the radio. ( Program radyodadır.)
5. -ing ekiyle isim olan fiiller ( gerund ) ile kullanıldığında bir bağlaç görevi yapar.
On receiving your letter, A sat dawn to answer it.
( Mektubunu alır almaz, cevap yazmaya oturdum.)
AT
1. IN ve ON kullanmayı gerektirmeyen durumlarda bir şeyin kesin ve ayrıntılı olmayan yerini gösterir.
My father at the table. ( Babam sofradadır/masadadır. )
The student is at the blackboard. ( Öğrenci tahtadadır. )
The postman is at the door. ( Postacı kapıdadır. )
He is at home. ( O evdedir. )
DİKKAT:  He is at school: O okuldadır. ( Kişinin nerede olduğunu gösterir. )
                       He is in school: Okuldadır. ( Kişinin öğrenci olduğunu gösterir. )
2. Adres verirken, eğer bina numarası veya sokak numarası veriliyorsa, AT kullanılır.
Their house is at 75, Sümbül street. ( Evleri No: 75 Sümbül cd… )
He lives at the 34nd Street. ( 34uncu sokakta oturuyor. )
Eğer numara olmadan sadece sokak ismi veriliyorsa, ON kullanın.
He lives on Sümbül Street. ( Sümbül sokağında oturuyor.)
3. Bazı zaman ifadelerinde AT kullanılır.
At noon ( öğle vakti ) at night ( gece ) at midnight ( gece yarısı )
4. Bir alanda başarı durumunu göstermek için SIFATLA kullanılır.
l am very good at tennis. ( Teniste iyiyimdir. )
She is not good at cooking. ( Yemek pişirmede iyi değildir. )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara