3 Haziran 2013 Pazartesi

TOO, EITHER, NEITHER, SO

TOO, EITHER, NEITHER, SO

1. too

Bir kişi kendisinin veya bir başkasının yapmış olduğu bir şeyden bahsettiinde, diğer bir kişinin, kendisi ya da bir başkasının da, aynı şeyi yaptığını kastetmek maksadıyla “ben de, o da, onlar da ” gibi cümleler kullanması gerektiğinde; önce cümleyi söyleyip sonuna too ekleyebilir. Kısa şekli kullanmak isterse; önce özneyi, sonra cümlenin zaman ( tense ) ve şahsına uygun olan yardımcı fiilli ve too yu kullanır. Örneklerle daha iyi anlaşılacaktır.
A : My father is a teacher. Babam öğretmendir.
B : I am a teacher too. ( uzun şekli ). Ben de öğretmenim.
B : I am too. ( kısa şekli). Ben de.
A : They came early yesterday. Dün erken geldiler.
B : We came early yesterday too. (uzun şekli ) Dün biz de erken geldik.
B : We did too. ( kısa şekli ). Biz de.
A : I want to be a doctor. Doktor olmak istiyorum.
B : My brother  wants to be a doctor too.( uzen şekli) Kardeşim de doktor olmak istiyor.
B : My brother does too. (kısa şekli ) Kardeşim de.
A: I have been to Enlgand twice. İngiltere’de iki kez bulundum.
B : His sister has been to England twice too. (uzun şekli) Onun kız kardeşi de İngiltere’de iki kez bulundu.
B : His siter has too. ( kısa şekli) Onun kız kardeşi de.
A : My cat can swim. Kedim yüzebilir.
B : Mine can swim too. ( uzun şekli ) Benimki de yüzebilir.
B : Mine can too. ( kısa şekli ) Benimki de.

2. so

Too nun kısa şekliyle ifade edilen ben de, o da, vb. gibi cümleler so kullanılarak da ifade edilebilir. Önce so, sonra cümlenin zaman ( tense ) ve şahsına uygun olan yardımcı fiil ve daha sonra da özne kullanılır. Şimdi örnekleri dikkatle inceleyelim.
A : My father is a teacher. Babam öğretmendir.
B : So am I. Ben de.
A : They came early yesterday. Dün erken geldiler.
B : So did we. Biz de.
A : I want to be a doctor. Doktor olmak istiyorum.
B : So does my brother. Kardeşim de.
A : I have been to England twice. İngiltere’de iki kez bulundum.
B : So has his sister. ( Onun ) kız kardeşi de.
A : My cat can swim. Kedim yüzebilir.
B : So can mine. Benimki de.
Olumsuz manalarda ben de, sen de, o da vb. gibi cümleler kurmak istenildiği zaman  either ve neither kullanılır.

3. either

Bir kişi kendisinin veya bir başkasının yapmamış olduğu bir şeyden bahsettiğinde, diğer bir kişinin, kendisi ya da bir başkasının da, aynı şeyi yapmamış olduğunu kastetmek maksadıyla “ben de, o da, onlar da ” gibi cümleler kullanması gerektiğinde;  önce özneyi, sonra cümlenin zaman ( tense ) ve şahsına uygun olan yardımcı fiillin olumsuz hali ve either kullanır.
A : My father isn’t a teacher. Babam öğretmen değildir.
B : I’m not either. Ben de.
A : They didn’t come early yesterday. Dün erken gelmediler.
B : We didn’t either. Biz de.
A : I don’t want to be a doctor. Doktor olmak istemiyorum.
B : My brother doesn’t either. Kardeşim de.
A : I haven’t been to England. İngiltere’de bulunmadım.
B : His sister hasn’t either. ( Onun ) kız kardeşi de.
A : My cat can’t swim. Kedim yüzemez.
B : Mine can’t either. Benimki de.

4. neither

Either kullanılarak “ben de, o da ” vb gibi cümleler kullanıldığı zamanki durumlar aynen neither kullanılarak da ifade edilebilir. Önce neither, sonra cümlenin zaman ( tense ) ve şahsına uygun olan yardımcı fiil ve daha sonra da özne kullanılır.
A : My father isn’t a teacher. Babam öğretmen değildir.
B : Neither am I. Ben de.
A : They didn’t come early yesterday. Dün erken gelmediler.
B : Neither did we. Biz de.
A : I don’t want to be a doctor. Doktor olmak istemiyorum.
B : Neither does my brother. Kardeşim de.
A : I haven’t been to England. İngiltere’de bulunmadım.
B : Neither has his sister. ( Onun ) kız kardeşi de.
A : My cat can’t swim. Kedim yüzemez.
B : Neither can mine. Benimki de.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara