5 Haziran 2013 Çarşamba

Future Continuous Tense-Sürekli Gelecek Zaman

Sürekli gelecek zaman


Future continuous tense konu anlatımı 

Future continuous tense bir işin gelecekte devamlı olarak ya da bir süre boyunca yapılacağını anlatır.  


Future continuous tense örnekler 


I will be having fun in Barcelone.
Barselona’da eğleniyor olacağım.
The baby will be sleeping.Bebek uyuyor olacak. 


Future continuous tense ile olumlu cümleler

* özne+will be yardımcı fiili+fiil+ing takısı ile oluşturulur.  


Özne

Yardımcı Fiil

Fiil+ ing takısı

Tümleç
 

I

will be (‘ll be)

interviewing

with Bill Clinton
 

You
 

He/She/It
 

We
 

You
 

They
 
      
Ben Bill Clinton ile röportaj yapıyor olacağım.
Sen Bill Clinton ile röportaj yapıyor olacaksın.
O Bill Clinton ile röportaj yapıyor olacak.
Biz Bill Clinton ile röportaj yapıyor olacağız.
Siz Bill Clinton ile röportaj yapıyor olacaksınız.
Onlar Bill Clinton ile röportaj yapıyor olacaklar. 

Future continuous tense alıştırmalar 

 
He will be watching a soccer game.
Maç izliyor olacak.
He’ll be watching a soccer game.
Maç izliyor olacak.
They will be enjoying in the party.
Partide eğleniyor olacaklar.
They’ll be enjoying in the party.
Partide eğleniyor olacaklar.
You will be running at Eurasia Marathon.
Avrasya Maratonu’nda koşuyor olacaksınız.
You’ll be running Eurasia at Marathon.
Avrasya Maratonu’nda koşuyor olacaksınız.

Future continuous tense ile zaman zarfı


*zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.

The plain will be landing around 8 o’clock.
Saat 8 civarında uçak iniyor olacak.
The government will be making a public notice this morning.
Hükümet bu sabah bir basın duyurusu yapıyor olacak.
We will be waiting Selim before swimming.
Yüzmeden önce Seli’i bekliyor olacağız.
Tonight, I will be working.
Bu gece çalışıyor olacağım.
I will be doing my homework while you are sleeping.
Sen uyuyorken ben ödev yapıyor olacağım. 


Future continuous tense ile olumsuz cümleler

* özne+will be yardımcı fiilinin olumsuzu+fiil+ing takısı ile oluşturulur. 


Özne

Yüklem

Yardımcı fiil

Fiil+ing

I

won’t be (will not be)

singing

You

He/She/It

We

You

They
    
Ben şarkı söylemiyor olacağım.
Sen şarkı söylemiyor olacaksın.
O şarkı söylemiyor olacak.
Biz şarkı söylemiyor olacağız.
Siz şarkı söylemiyorolacaksınız.
Onlar şarkı söylemiyor olacaklar. 

Future continuous tense ile ilgili cümleler


That party won’t be participating the elections.
O parti seçimlere katılmıyor olacak.
We won’t be speaking during the presentation.
Sunum esnasında esnasında konuşmuyor olacağız.
Madonna won’t be using a doublor in the her movie.
Madonna filminde dublör kullanmıyor olacak.
You won’t be getting wet if you use an umbrella.
Şemsiye kullanırsan ıslanmıyor olacaksın.

Future continuous tense, ingilizce sürekli gelecek zaman soru 

cümleleri 

* will ve to be kalıpları kullanılarak kurulur.
* will yardımcı fiili özneden önce, be+fiil+ing kalıbı özneden sonra gelir.
 
  
Yardımcı Fiil
Özne
be+Fiil+ing
Tümleç
Will
I
swimming
in the ocean
you
he/she/it
we
you
they
     

Ben okyanusta yüzüyor olacak mıyım?
Sen okyanusta yüzüyor olacak mısın?
O okyanusta yüzüyor olacak mı?
Biz okyanusta yüzüyor olacak mıyız?
Siz okyanusta yüzüyor olacak mısınız?
Onlar okyanusta yüzüyor olacaklar mı? 


Future continuous tense, ingilizce sürekli gelecek zaman 

örnekler 


Will you be dancing with Tan Sağtürk?
Tan Sağtürk’le dansediyor olacak mısın?

Yes, I’ll be dancing with Tan Sağtürk.
 Evet, Tan Sağtürk’le dansediyor olacağım.

Will they participate the next congress?
Bir dahaki kongreye katılıyor olacaklar mı?

 No, they won’t participate the next congress.

Hayır, bir dahaki kongreye katılıyor olmayacaklar.

*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir: 
 Will I be coming with you?
 Sizinle geliyor olacak mıyım? 

Yes, you will.
Evet, olacaksın.


Will he be opening the door for you?
Sizin için kapıyı açıyor olacak mı?


No, he won’t.
Hayır, olmayacak.
 

Future continuous tense, ingilizce sürekli gelecek zaman soru cümleleri (ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim)


* soru kelimesi+ will yardımcı fiili+özne+be+fiil+ing+nesne ile kurulur.
* kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler soru kelimesi+ yardımcı fiil+fiil+nesne ile kurulur.

 What will you be giving him as a gift?
Ona ne hediye ediyor olacaksın?


 I will be giving him a hat.
 Ona şapka hediye ediyor olacağım.


 Where will you be spending your summer vacation?
Yaz tatilini nerede geçiriyor olacaksın?


 I will be traveling the World.
 Dünyayı geziyor olacağım.


 Why will they be working on Sunday?
Neden Pazar günü çalışıyor olacaklar?


 Because they will be checking the accounts.
Çünkü hesapları kontrol ediyor olacaklar.


 How will Hidayet Türkoğlu be preparing for the game?
Hidayet Türkoğlu oyuna nasıl hazırlanıyor olacak?


 He will be training with his team collegues.
Takım arkadaşlarıyla çalışıyor olacak.


 Who will be helping them for the wedding preparations?
Düğün hazırlıklarında onlara kim yardım ediyor olacak?


 Their friend will be helping them.
 Onlara arkadaşları yardım ediyor olacak.


 When will baby be sleeping?
 Bebek ne zaman uyuyor olacak?


 The baby will be sleeping after nine o’clock.
Bebek saat dokuzdan sonra uyuyor olacak.


!!! Dikkat edilecekler: 
 *will kalıbı gelecekteki bir eylemi, be going to kalıbı gelecekte gerçekleşmesi kesinleşmiş/belirlenmiş bir eylemi belirtir.

I will open a bank account.
Bir banka hesabı açtıracağım.

I am going to open a bank account in Akbank today.
Bugün Akbank’ta bir banka hesabı açtıracağım.

 *Simple present tense (Geniş zaman) Türkçe’de olduğu gibi, gelecek zaman anlamı taşıyabilir.

I am going to start working in Microsoft Company.
Microsoft şirketinde çalışmaya başlayacağım.

I start to work in Microsoft company next month.
Önümüzdeki ay Microsoft şirketinde çalışmaya başlıyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara