13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı Grubu Dersleri Yıl Sonu Zümresi

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ....................LİSESİ  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GRUBU DERSLERİ YILSONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi            : .....06.2013

Toplantı Yeri             : Öğretmenler Odası 

Toplantı Saati            :  

Toplantıya Katılanlar   : 

    
     GÜNDEM MADDELERİ:
1.     Açılış ve yoklama.
2.     Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3.    2012–2013 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi. ,
4.    Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri,
5.    Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanım eksiklerinin tespiti,
6.    Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esasları,
7.    Başarının artırılması için alınacak tedbirler,
8.    Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslere göre işlenmesi,
9.    Dilek ve temenniler, kapanış.

         ALINAN KARARLAR:

1. Zümre toplantısı, zümre başkanı ....................................... diğer üyelerin iyi dilek ve temennileri ile öğretmenler odasında başladı. Zümre öğretmenlerinin hepsinin toplantıda bulunduğu tespit edildi.  
2. Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
3. 2012–2013 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:
            .................................: “ Lise 9. sınıfların hazır bulunuşluluk düzeyleri çok düşük. Ayrıca lise 1. sınıfların sayıca fazla olması nedeniyle bazı konuların yetiştirilmesinde ve dersin işlenişinde güçlükler yaşadık. Bu durum daha az öğrencinin derse katılmasına neden oldu.” dedi.
                        Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.
                 4. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda, ……………: “Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli bir sistemin uygulanması her zaman başarıyı getirir. Öğrenci derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse verir. Böylece dersler daha zevkli hale getirilebilir.”dedi.
                 ......................................: “Öğretmen, dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Sınıf disiplinine önem verilmeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlanmalıdır. Böylece dersin işlenişinde oluşacak problemler de en az seviyeye inecektir. ” dedi. 
      Buna göre:
     — Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine,
     — Metnin gerektikçe öğretmen tarafından örnek olarak okunmasına,
     — Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,
     — İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,
     — Dil bilgisi çalışmalarında öğrencilerin daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine
     — Okuma çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılmasına, 
     — Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.

5. .......................................: “ Derslerde imla kılavuzu, sözlük, ansiklopedi, antoloji, resim, kaset, TV, gazete, dergi gibi yayın ve kaynaklardan öğrencilerin azami şekilde yararlanabilmesi gerekir. Bunun dışında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, öğrencilere tavsiye edilmelidir.” dedi.  
            Konuşmalardan sonra öğretmenlerin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı.
  6. ..........................................: “Ana dilimiz Türkçe’nin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak, öğrencilerin noktalama ve imla konusundaki eksikliklerini gidermek, değişik konuları farklı bakış açılarıyla yorumlamasını sağlamak için diğer zümre öğretmenleri ile sürekli iletişim kurulması gerekir.” dedi.
                 ...........................................: “Atatürk’ü anma haftasında ve 18 Mart Çanakkle Zaferi gününde tarih öğretmenleri ile işbirliği sağlayabiliriz.” dedi. 
                 Bu görüş uygun bulunarak diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği oluşturulması kabul edildi.
7. Öğrencilerin başarı durumlarını yükseltme konusunda;
                 ....................................: “Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır.” dedi.
                 ...................................: “Başarıyı daha da artırmak için, öğrencilere gözlem ve inceleme imkânları sağlanarak; gördükleri, inceledikleri üzerinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak rahatça anlatabilme alışkanlığını ve fırsatını kazandırılmalıdır. Dersin işlenişi de bu doğrultuda olmalıdır. ” dedi.
                  .................................... : “Ders öğretmenleri ise derslerde bir metni canlandırarak okumalı, parçaları kuru ve soluk görünüşlerinden kurtararak sevdirmeye çalışmalıdır. Bu nedenle kitap okumaya özendirmeliyiz. Kitap okuyan öğrenci kendini, çevresini daha iyi anlayacak ve anlatacaktır. Ben, önümüzdeki yıl derslerimi kütüphanede işlemeyi ve dersine girdiğim sınıflarda okuma saatleri oluşturmayı düşünüyorum. ”  dedi. 
                 Bu öneriler kabul edilerek önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu doğrultuda hareket edilmesi karara bağlandı.   
8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının konulara göre işleniş esaslarını belirlenmesinde I. ve II. Dönem zümre kararlarına uyulması ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da uygulanmasına karar verildi. Derslerde konu sırasına göre Atatürk İlke ve İnkılâplarını da konuya dâhil ederek dersin işlenişine zenginlik katılmasına karar verildi.
9. Eklenecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara