13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Tarih Dersleri Yıl Sonu Zümresi

2012 – 2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI……. LİSESİ TARİH GRUBU DERSLERİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI NO :3
TOPLANTI TARİHİ :.....06.2013
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ :
TOPLANTIDA BULUNANLAR:

 GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması
3. Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi
4. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi
5. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi
6. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi
7. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi
8. Dönem ödevlerinin görüşülmesi
9. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı
11. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi
12. Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış ve yoklama:
....06.2013 tarihinde yapılan sene sonu zümre öğretmenleri toplantısı zümre başkanı ………………… hayırlı ve verimli geçmesi dileğiyle açılmıştır. Toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı görülmüştür.

2. Türk Milli Eğitimi’nin amaçları:
Türk Milli Eğitimi’nin amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan ve 1790 sayılı Tebliğler Dergisi’nden zümre başkanı ………………. tarafından okunmuştur.

3. Bir önceki zümre tutanaklarının görüşülmesi:
II. Dönem zümre tutanakları incelendi. Alınan kararlar zümre başkanı …………….. tarafından okundu. Alınan kararlara zümre öğretmenlerinin titizlikle uyduğu ve başarıyla uygulandığı görüldü.

4. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi:
Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlara 2488 sayılı Tebliğler
Dergisi ve azınlıkla ilgili konuların da 2538 ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtildiği şekilde yansıtıldığı görülmüştür.

5. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi:
 ………… sınıfı tarih grubu derslerinin genel başarı ortalamasının %80 olduğu genel liselerde ise 10. 11. ve 12. Sınıflarda genel başarı ortalamasının %80 olduğu görülürken 9. sınıflarda genel başarı ortalamasının %60 olduğu görülmüştür. Ancak bu başarı durumunun sınıf seviyelerine ve şubelere göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Başarının değerlendirilmesi konusunda söz alan Musa Tokgöz 9. Sınıflarda başarı durumunun genel olarak düşük olduğunu belirtmiştir. Bu başarısızlığın giderilmesi için de sınıf seviyelerine göre soru sorulmasının başarıyı arttıracağını vurgulamıştır.
Bu konuda söz alan …………………. ise derslerde öğretmenlerin ortak tutum ve davranış sergilemelerinin de başarıyı arttıracağını belirtmiştir.
…………………… ise başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yüklemenin de başarıyı arttıracağını vurgulamıştır.
Musa Tokgöz ise öğrencilere çalışma ve öğrenme becerileri, problem çözme ve karar verebilme becerilerinin kazandırılmasının da başarıyı arttıracağını vurgulamıştır.

6. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi:
 Tarih dersleri işlenirken anlatım, soru-cevap, tartışma, rol oynama, örnek olay, beyin fırtınası, münazara gibi yöntem ve tekniklerin kullanılabileceği değerlendirilmiştir.

7. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi:
 (01.02.2007 / 26421 RG) de belirtilen sınav yönetmenliğine göre haftalık ders saati 1 veya 2 olan dersler için her dönem en az iki yazılı, haftalık ders saati 3 veya daha fazla olan dersler için de her dönem en az üç yazılı yapılmıştır. Yine bu sınav yönetmeliğe göre yazılı tarihleri en az bir hafta önceden duyurulmuş ve değerlendirme sonuçları en geç iki hafta içerisinde okunmuştur.
Sözlü notları:
(Değişik 19.10.2005 / 25971 RG) de belirtilen sınav yönetmenliğine göre bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esas alınmıştır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanlar verilebilineceği de değerlendirilmiştir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılamayacağı ve sözlü puanların öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmalara, derse hazırlıklı gelmelerine, ders içindeki etkinliklere katılmalarına vb. esaslara göre uygulama yapılması kararlaştırılmıştır.

8. Dönem ödevlerinin görüşülmesi:
 Yıllık ödevler:
2300 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki ödev yönetmeliğine göre yıllık ödevler ilk iki ay içerisinde verilmiş ve nisan ayının ikinci haftasından itibaren toplanmıştır.
9. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi:
Yapılan zümre toplantısında zümre öğretmenlerinin girdiği dersleri yıllık planlara uygun olarak işledikleri ve konuları bitirdikleri tespit edilmiştir.

10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı:
 Ders araç ve gereçleri:
Bu konuda …………………….. tarih derslerinde kullanılacak araç ve gereçlerin öğrencilere duyurulmasının, tanıtılmasının ve bu araç ve gereçleri kullanmanın önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda tarih dersleri için gerekli olan araç ve gereçlerin kullanılması kararlaştırılmıştır.

11. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi:
Tarih grubu zümre öğretmenlerinin 2012-2013 Eğitim - Öğretim yılı sonunda okul idaresine verecekleri konu bitirim raporlarından alınan verilere göre konuları müfredat programlarına uygun olarak işledikleri ve bitirdikleri tespit edilmiştir.

12. Dilek ve Temenniler:
 Zümre Başkanı …………………… yıl sonu zümre toplantısının hayırlı olması dileğiyle kapatıp iyi tatiller dilemiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara