13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Dersi Yıl Sonu Zümresi

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI, TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ,
YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
ZÜMRE NO
ZÜMRE BAŞKANI
TOPLANTI YERİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
GÜNDEM MADDELERİ:
1 – Açılış, yoklama
2 – Müfredat programında yer alan kuşakların ( Düzen, Kurgu, Yapım ) analiz edilmesi
3 – Dersin özelliğine göre dershane, işlik, laboratuar ve konferans salonundan yararlanma durumunun görüşülmesi.
4- Birinci ve ikinci dönem zümre kararlarının okunması ve değerlendirilmesi.
5- Eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.
6- Teknoloji Tasarım dersinin değerlendirilmesi
7 – Dilek ve Temenniler. 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
GÜNDEM MADDESİ – 1
Toplantı, ......06.2013 tarihinde saat .......’da, öğretmenler odasında, Zümre başkanı................................................... başkanlığında toplanmıştır.

GÜNDEM MADDESİ – 2
“Düzen” kuşağında öğrenciler;Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler. Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar. Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün Değişkenliği olmayan biçimlerledüzenler (tasarım) oluştururlar. oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler. Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.
“Kurgu” kuşağında öğrenciler Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve Çözüme yönelikhayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar. düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.
“Yapım” kuşağında öğrenciler;Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar. Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler. Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar. Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

GÜNDEM MADDESİ –3

Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanılacaktır.
Teknoloji Tasarım Dersi Atölyesi’nin daha işler halde olması için gerekli tüm düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.
Atölyede, öğrenci etkinliklerinin sergileneceği Teknoloji Panoların çalışmaların sergilenmesi açısından iyi olduğu vurgulandı.
GÜNDEM MADDESİ –4
.............................................
 tarafından 1. ve 2. Dönem zümre kararları okundu. Alınan kararların aynen uygulandığı belirtildi.
Konuların yıllık planlarda planlandığı şekilde işlendiği ve müfredata uygun şekilde tamamlandığı belirtildi.
GÜNDEM MADDESİ 5:
Teknoloji ve Tasarım dersi açısından dönemin başarıyla tamamlandığını söyleyen ............................................ bundan sonraki yıllarda da aynı başarının devam etmesini dilediğini söyledi.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni .......................................; Atölye ihtiyaçlarının karşılanarak öğrencilere daha faydalı hale getirildiği, atölye ortamına projeksiyon getirilerek öğrencilerin bilginin kaynağına daha kolay ulaşmasına imkan sağlandığı, atölye ortamına projeksiyon ve bilgisayar eklenerek ders içi faaliyetlerde katılımın artırılması yönünde amacına uygun olarak kullanıldığını belirtti.
.
GÜNDEM MADDESİ 6:
Teknoloji Tasarım Öğretmeni .........................................; Teknoloji tasarım dersinin 3 kuşaktan oluştuğunu bunların sırasıyla düzen, kurgu ve yapım kuşakları olduğunu belirtti. Düzen kuşağının öğrencileri düşünmeye yöneltmek, kurgu kuşağının öğrencilerin düşündüklerini tasarladıklarını kağıda somutlaştırmak olduğunu ve yapım kuşağında amacın öğrencilerin bir probleme çözüm üreterek kendilerini gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. 
Bu doğrultuda düzen kuşağının amacına uygun olduğunu ancak öğrencilerin düşünmeye yöneltmek için yapılan etkinliklerin yetersiz olduğunu bu yetersizliği gidermek bulmacalardan faydalanılabileceğini belirtti.
Kurgu kuşağında en büyük sorunun öğrencilerin günümüz imkanlarıyla kendilerini kısıtlı tuttuklarının görüldüğü belirtilerek öğrencilere sınırsız bir dünya tanındığının sık sık vurgulanması gerektiği belirtildi.
Yapım kuşağında öğrencilerin ekonomik durumlarının iyi olmayışı, okuldaki atölyede gerekli malzemenin olmayışı ve çevresinde yeterince destek almayan öğrenciler istedikleri gibi ürünler ortaya çıkarmalarını olumsuz etkilemektedir.

GÜNDEM MADDESİ 7:
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni ....................................... bu eğitim öğretim yılının da başarıyla tamamlandığını ,bundan sonraki yıllarda da aynı başarının devam etmesini dilediğini söyledi.Başka söz alan olmayınca toplantıya son verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara