13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Ortaokul Matematik Yıl Sonu Zümresi

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ..................................  ORTAOKULU SENE SONU  MATEMATİK DERSİZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR. 

TOPLANTI  NO                            :   3
TOPLANTI YERİ                          :   Öğretmenler Odası
TOPLANTI TARİHİ                      :  
TOPLANTIYA KATILANLAR     :   


GÜNDEM:
1) Açılış  ve yoklama.
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3) I.Ve II. Dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi, aksaklıklarının tespiti ve giderilmesi için
alınacak önlemlerin belirlenmesi.
4)Öğrencilerin I. Ve II. Döneme göre başarı durumlarının kıyaslanması, artış ve azalmalardaki sebeplerin araştırılması , bu doğrultuda değerlendirme yapılması
5)SBS’ye  ilişkin değerlendirmelerin yapılması.
6)Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.
7)Müfredatla ilgili durumun değerlendirilmesi.
8)Dilek ve TemennilerGÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1)      Sene sonu matematik zümre öğretmenleri toplantısı Zümre Başkanı .............................. başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada ders öğretmeni .................................., ...............................  toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.

2)      Baş öğretmen Ulu Önder Atatürk için saygı duruşunu ardından İstiklal Marşımız okunmuş ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

3)      Matematik  Öğretmeni  ..................................., I. Dönem ve 2.dönem yapılmış olan zümre toplantı tutanaklarını okudu ve alınan kararların değerlendirilmesini yaptı.Alınan kararların bazı aksaklıklar haricinde sorunsuz olarak uygulandığını söyledi.

4)      Matematik  Öğretmeni  ................................,  Öğrenci seviyelerinin düşük olması sebebiyle derslerde bol soru çözmeye yönelik çalışmalar yapıldığını,bu nedenle konu olarak geri kalındığını,Özellikle de başarısız öğrencileri kazanmaya yönelik çalışmalar yapıldığından  dolayı planları tam olarak uygulamada sorunlar yaşadığını söyledi.Öğrencilerin konuları daha iyi anlayabilmesi için ek çalışmaların yapılması gerektiğini,bu yüzden 5.6. 7.  ve 8. sınıflara yönelik hafta sonları kurslar yapıldığını belirtti.Gerek çevresel koşullar gerekse de öğrencilerin kişisel durumlarından dolayı kurslara talebin az olduğunu,bu yüzden başarı artışının belli öğrencilerle sınırlı kaldığını söyledi.Fakat  yapılan SBS ye yönelik deneme sınavlarının öğrencilerin başarısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.Çünkü başarısızlığın temel sebebi olan soru çözme alışkanlığının yetersizliği,yapılan bu denemeler sayesinde bir nebze de olsa telafi edilmeye çalışılmıştır. Zümre Başkanı .............................,gelecek yıl  bu yıl ki aksaklıkların giderilmeye çalışılıp,başarının daha ileriye götürülmesini temenni ettiğini belirtti.

5)         Matematik  Öğretmeni  ................................., her sınıf düzeyinde sınavların olmasından dolayı çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti.Halk eğitim bünyesinde açılan SBS kursları ve okulumuz imkanları ile bu kurslarda yapılan deneme sınavları sayesinde henüz bir deneme dahi çözmeyen,yeni sınav sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencilerin deneyim kazandığını,sınavlara yönelik fobilerini yendiklerini belirtti.Bu hususta velilerle sık sık görüşülüp,sınav hakkında bilgiler verildiğini , öğrencilerini sınava yönlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunulduğunu dile getirdi.

6)      Matematik  Öğretmeni  .................................., I. Dönemde ve  II. Dönemde matematik dersinden 3 yazılı yoklama  yaptığını,bunun yanı sıra 2584 sayılı tebliğler dergisinde yer alan ve ek olarak yapılan değişiklikler doğrultusunda proje ve performans görevleri ile derse katılım durumlarından puanlama yaptığını belirtti.Sınavların ilköğretim yönetmeliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapıldığını söyledi.Öğrencilere proje ve performans görevlerinin her aşamasında yardımcı olunduğunu,bu konuda sıkıntı yaşayan gruplarla sık sık görüşülüp fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

7)      Matematik  Öğretmeni  ...................................... , müfredatın işlenmesi ve konuların aktarılması hususunda öğrenci seviyesine yönelik dengeli bir eğitim anlayışı benimsediğini söyleyerek hızlı ilerlemek yerine hafta sonu kursları ile eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını belirtti.Fakat özellikle de havaların ısınmasından sonra bir çok öğrencinin çeşitli işlerde çalışmak üzere devamsızlık yaptığını,kurslara yeterli öğrencinin katılmadığını söyledi.Kursa katılan belirli sayıda öğrencilerle birlikte yapılan çalışmalarla müfredatın büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

8)       Zümre Başkanı ................................., 2012-2013 eğitim öğretim yılının okulumuz adına genel olarak başarılı ve verimli bir yıl olduğunu söyledi.Yaşanan bazı olumsuzlukların  alınacak tedbir ve çalışmalarla yeni eğitim öğretim yılında en aza inmesi temennisinde olduğunu belirterek toplantıyı sona erdirdi.

ALINAN KARARLAR

1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi. 
2. Proje ve performans görevleri konusunda  sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi. 
3.      Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmenleri ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi . 
4.      Bu eğitim öğretim yılı içinde karşılaşılan zorluklar tespit edilerek yeni eğitim öğretim yılında ön tedbirler alınmasına karar verildi. 
5. Öğrencilere SBS kurslarına öğrencilerin devamlılığının sağlanmasına, etkili ve programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verildi. 
6.  Öğrenci-veli-idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi. 
7. Sınavların ilköğretim yönetmeliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılmasına karar verildi. 
8. SBS sınavıyla ilgili tüm değişikliklerin öğrencilere anında bildirilmesine ve bu konuda sürekli rehberlik çalışmalarının yapılmasına karar verildi. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara