13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Müzik Yıl Sonu Zümresi

2012-2013  EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI .............................. İLKÖĞRETİM OKULU                   MÜZİK  DERSİ YIL SONU  ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTITUTANAĞIDIR. 

Toplantı Tarihi                            : .....06.2013
Toplantı Saati                              : 
Toplantı No                                  :  03
Toplantı Yeri                                : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar                  :  

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama 
2. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması, genel bir değerlendirme.
3. 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunundaki Türk Milli Eğitiminin özel ve genel amaçlarının okunması.
4. Müzik dersinin genel amaçlarının ve konuların amaçlarının incelenmesi , bu öğretim yılında ne derece uygulandığının değerlendirilmesi.
5. Bu eğitim ve öğretim yılında müfredat programının ne ölçüde işlendiğinin tespiti ve eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirilmesi.
6. Öğrenci başarısının değerlendirilmesi.
7. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yıllık ve günlük planların ne derece uygulandığının değerlendirilmesi.
8. Atatürk ilke ve inkılaplarının derslere uygulanması ile ilgili genel bir değerlendirme.
9. Bu öğretim yılının okul zümre ve genişletilmiş bölge zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının değerlendirilmesi.
10. Öğrenci velileri ile ilişkilerin değerlendirilmesi.
11. Diğer zümre öğretmenleri ile ilişkilerin değerlendirilmesi. 
12. Ders araç gereçleri ile ilgili hususların değerlendirilmesi.
13. Dilek ve temenniler, kapanış.

  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Zümre başkanı ..................................... toplantıyı başlattı. Yapılan yoklamada öğretmenlerin toplantıda hazır olduğu görüldü.

2. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgeler zümre başkanı tarafından okunarak gerekli açıklamalar yapıldı.

3. 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunu ....................... tarafından okundu. .......................... öğrencilere Mili Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde güzeli ve doğruyu öğretmek , onları iyi bir insan iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir.” dedi.

4. Müzik dersinin genel amaçlarını .......................... okudu, söz alarak Müzik dersinin genel amaçlarının ve konuların özel amaçlarının titizlikle yerine getirildiğini ve bu konuda bir sıkıntının mevcut olmadığını ifade etti. Bu konuda .......................... öğrencilerin günlük yaşantılarında kullanabilecekleri konulara daha çok ağırlık verilerek konuların işlendiğini ifade etti. Zümre başkanı ................................. Müzik dersinin önemini kavratarak onlarda Türk Müziğine karşı olumlu tutum geliştirmenin işimizi daha da kolaylaştıracağını dile getirdi.

5. Bu eğitim ve öğretim yılında ikinci dönemde konuların müfredata uygun olarak işlendiğini ve haftalara uygun olarak bitirildiğini .............................. söyledi.

6.Öğrenci başarısı konusunda ................................ Öğrencilerimizin genellikle çok başarılı olduklarını ve derslerdeki başarı oranlarının %100  olduğunu ifade ederek yıl içerisinde  okulda yapılan etkinliklerde öğrencilerin bu etkinliklere katılma görev alma isteklerinin  bizleri mutlu ettiğini ifade etti.


7. Yıllık ve günlük planlar konusunda ............................. 6. , 7. ve 8. sınıflarda önceki yıllarda olduğu gibi planların yapıldığını ve bu planlara uygun şekilde konuların işlendiğini belirtti.

8. .......................... müfredat programında yer alan hususların yeri geldikçe sınıflarda işlendiğini ve Atatürkçülük konusu üzerinde hassasiyetle durulduğunu ifade etti.

9. Birinci ve ikinci dönemlerin başlarında yapılan okul zümre ve eğitim bölgesi genişletilmiş zümre toplantı tutanakları ............................... tarafından okundu. Yapılan değerlendirmede bu toplantılarda görüşülen konuların ve alınan kararların  uygulandığı ve  bir sıkıntının yaşanmadığı ifade edildi.

10. Zümre başkanı .................................. topluma iyi insan yetiştirilmesinde öğretmenin yanında velilerinde rolünün çok büyük olduğunu bu nedenle yıl içerisinde velilerimizle sık sık görüşmeler yapıldığını ve öğretmen veli ilişkilerinin sıcak tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

11. Diğer zümre öğretmenleri ile ilişkiler konusunda ................................... içerisinde aynı sınıflara derse giren diğer branş öğretmenleri ile sık sık görüşmeler yapılarak öğrencilerin ders ve davranış durumlarının görüşüldüğünü ve buna göre alınması gereken önlemlerin alındığını ifade etti.

12. Ders araç-gereçleri ile ilgili olarak ...........................;bu konuda önemli bir sıkıntının olmadığını ifade etti.

13. ............................. başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz almak isteyen bulunmadığından zümre başkanının iyi dilek temennisi ile toplantı sona erdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara