13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Lise Matematik Yıl Sonu Zümresi

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .......................... LİSESİ MATEMATİK GRUBU DERSLERİ YIL SONU ZÜMRESİ
Toplantı Tarihi: .......06.2013
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantı Saati:
Toplantıya Katılanlar:

GÜNDEM MADDELERİ:
1.Açılış ve yoklama
2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3.2012–2013 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi.
4.Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri
5.Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanın eksiklerinin tespiti
6.Diğer zümre öğretmenlerle yapılacak işbirliği esasları
7.Başarının artırılması için alınacak tedbirler
8.Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslere göre işlenmesi
9.Dilek ve temenniler, kapanış. 

ALINAN KARARLAR:
1. Zümre toplantısı, zümre başkanı ................................ in iyi dilek ve temennileri ile öğretmenler odasında başladı. Zümre öğretmenlerinin hepsinin toplantıda bulunduğu tespit edildi
2.Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu
3.2012–2013 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:

............................................:9. sınıfların hazır bulunuşluluk düzeyleri çok düşük. Ayrıca öğrencilerin liseye uyum sağlamada zorluk çektikleri görüldü. Bütün bunlar başarı düzeyini olumsuz yönde etkilemiştir. 9-B sınıfında geometri dersinde %39, matematik dersinde %42 başarı sağlanmıştır. 9-A sınıfında geometri dersinde %48, matematik dersinde %62 başarı sağlanmıştır. 9. Sınıflarda genel olarak geometri dersinde ki başarının matematiğe göre biraz daha düşük olduğu gözlemlendi. Bunun nedeni 9. Sınıf geometri müfredatının oldukça yoğun olmasıdır.” dedi.


..................................: “10. sınıflardan 10 TM nin sınıf mevcudunun az olması öğrencilerin başarı seviyelerini olumlu yönde etkiledi ancak öğrencilerin temel konularda eksikliklerinin olduğu görüldü. Bazı haftalar geri dönüş yapılarak eksiklikler giderilmeye çalışıldı. 10 Sosyal sınıfında seç. geometri dersi öğrencilerin alan dersi olmadığı için motivasyon eksikliği öğrencilerin başarı düzeyini olumsuz yönde etkilese de ilerleyen haftalarda bu sorunu ortadan kaldırdık ve istenen başarı düzeyi sağlandı. 10 TM sınıfında geometri dersinde %71, matematik dersinde %78 başarı sağlanmıştır. 10 Sosyal sınıfında seç. geometri dersinde %100 başarı sağlanmıştır.” dedi.
.................................: “11. Sınıflarda konuların az olmasının avantajıyla bolca örnek soru çözümü yapıldı. Bu da konuların daha iyi pekişmesine imkan verdi. Ancak yinede 3. Sınıflar istenen düzeye gelmiş değiller. 11 TM sınıfında geometri dersinde %100, matematik dersinde %100 başarı sağlanmıştır. 11 Sosyal sınıfında seç. geometri dersinde %100 başarı sağlanmıştır” dedi.
..........................................: “ 12. sınıfların üniversite sınavına hazırlanmaları nedeniyle son dönemlerde müfredatla beraber ÖSS konuları işledik. Bu durumun öğrencilerin çalışma düzenine olumlu katkılar yaptığını gözlemledim. Ayrıca 12 TM nin sınıf mevcudunun az olması başarıyı olumlu yönde etkileyen diğer bir faktör oldu. 12 TM sınıfında geometri dersinde %100, matematik dersinde %100, ana. Geometri dersinde %100 başarı sağlanmıştır. 12 Sosyal sınıfında seç. geometri dersinde %100, seç. matematik dersinde %100 başarı sağlanmıştır.” dedi.

Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi. 
2011-202 Eğitim Öğretim Yılı ...................................... Lisesi Matematik Grubu Dersleri Sınıf Başarı Düzeyleri

 4.Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda,

............................: “Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli bir sistemin uygulanması her zaman başarıyı getirir. Öğrenci derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse verir. Böylece dersler daha zevkli hale getirilebilir.”dedi.
 

..........................:“Öğretmen, dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Sınıf disiplinine önem verilmeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlamalıdır. Böylece dersin işlenişinde oluşacak problemler de en az seviyeye inecektir. ” dedi. 
Buna göre:
— Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine, 
—İşlemlerin süreli halde öğrenci tarafından yapılmasına,
— Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,
— İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,
— Soru veya test çalışmalarında öğrencilerin daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine
— Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.
5..................................:“ Derslerde ders kitaplarındaki örneklerin yapılmasına ve yardımcı kaynak kullanımına azami gayret gösterilmiştir. Ancak imkanların kısıtlı olması öğrencilerin yardımcı kaynak teminini zorlaştırdığı gözlenmiştir..Bunun dışında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, öğrencilere tavsiye edilmiştir.” dedi. 
Konuşmalardan sonra öğretmenlerin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı.
6......................................: “ Yazılılarda ana dilimiz Türkçenin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, değişik konuları farklı bakış açılarıyla yorumlamasını sağlamak için diğer zümre öğretmenleri ile sürekli iletişim kurulmuştur.” dedi. Bu görüş uygun bulunarak diğer zümre öğretmenleriyle sürekli işbirliği oluşturulması kabul edildi.
7.Öğrencilerin başarı durumlarını yükseltme konusunda;
......................................:“Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ev ödevleri kontrol edilmelidir. Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır. Ders öğretmenleri ise derslerde uygun konuları günlük hayattaki kullanımı ile ifade ederek öğrencinin ilgisini çekmeli ve verilen örnekler üzerinden konuya geçiş yapmalıdır.” dedi
Bu öneriler kabul edilerek önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu doğrultuda hareket edilmesi karara bağlandı.
8.Atatürk İlke ve İnkılâplarının konulara göre işleniş esaslarını belirlenmesinde I. ve II. Dönem zümre kararlarına uyulması ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da uygulanmasına karar verildi. Derslerde konu sırasına göre Atatürk İlke ve İnkılâplarını da konuya dâhil ederek dersin işlenişine zenginlik katılmasına karar verildi.
9.Eklenecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara