19 Haziran 2013 Çarşamba

2012-2013 Lise Genişletilmiş İngilizce 2.Dönem İlçe Zümre Toplantı Tutanağı

2012 – 2013 EGİTİM-ÖĞRETİM YILI NİKSAR İLÇESİ 2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.

TOPLANTI TARİHİ  :
TOPLANTI YERİ      :
TOPLANTI SAATİ    : 14:00
TOPLANTIYA KATILANLAR:

GÜNDEM         :
 1. Açılış ve yoklama
 2. 2012-2013 öğretim yılı 1. Dönemi zümre toplantılarında alınanan kararlarının uygulanırlığının değerlendirilmesi.
 3. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 1. Döneminin öğrenci başarı ve başarısızlıklarının tespiti, başarının artırılması için alınacak tedbirler.
 4. Genelge, yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi.
 5. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi.
 6. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde derslerde izlenen yöntem ve tekniklerin zümre/sınıf öğretmenlerince değerlendirilmesi.
 7. Yazılı, ortak sınav ve sözlü değerlendirme esasları ile ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması.
 8. Öğretmenlerin, mesleki eserler ile eğitim-öğretim alanındaki yeni gelişmeler konularında bilgilendirilmeleri.
 9. Öğrencilerimize ait sosyal etkinliki kulüp çalışmaları ve okuldaki kitapların düzenli takiplerinin yapılması.
 10. Yıllık ve günlük planların hazırlanma esasları ve bölgelere göre uygunluğu.
 11. Önceki dönemde açılan yetişme kurslarının değerlendirilmesi.
 12. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılacak konuların tespit edilmesi.
 13. Dilek ve temenniler, kapanış.


GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR:

Madde 1 :  Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaöğretim okulları İngilizce öğretmenleri, 14/02/2013 Perşembe günü saat 14:00’da,  Zümre Başkanı Ercan BEKTAŞ başkanlığında toplandılar. Yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin toplantıya katıldıkları görüldü.
                       
Madde 2: Geçen dönem zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlar gözden geçirilerek uygulanmasının ne gibi sonuçlar doğurduğu ve başarılı olup olmadığı görüşüldü.Görüşme sonucunda kararları uygulamak için uğraşıldığı ve geçen dönemlere nazaran çok önemli ilerlemeler olduğu belirtildi.

Bahadır BAŞTÜRK: 1. dönem ilçe zümre toplantısında kararlaştırdığımız ortak alma karanını bütün sınıf seviyelerinde uygulamış bulunuyoruz. Öğrenci başarı seviyemiz tüm sınıf seviyelerinde gayet yüksektir.

Madde 3 : Ercan BEKTAŞ,Başarıyı arttırmanın en önemli etkeninin öğretmenden kaynaklandığı,öğrencinin öğretmenini sevdiği derecede derse ilgi duyduğunu vurguladı.Başarının, İngilizce dersinin sevilmesi, nerede ve ne şekilde kullanmasının gerektiğinin belirtilmesi,sıkıcı değil ilgi çekici yöntem ve tekniklerin kullanılması ile mümkün olacağını dile getirdi.Ertuğrul HAN, başarının daha da  arttırılması için, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerine ve ödevlerini zamanında yapmalarına ve derse aktif olarak katılımlarının sağlanmasına hassasiyetle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Ayrıca seviyesi düşük sınıflarda müfredat konularının ağırlığı altında öğrencileri ezmeden ve gramer ile bunaltmadan, günlük diyalogların ve konuşmaların  öğretilmesi yoluna gidelim” dedi. Bunun için gerekli ders malzemeleri ve ders metotları kullanılacaktır. Derslerde dört temel dil becerisinin- dinleme, okuma, konuşma, yazma- geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği vurgulandı.

Madde 4: Ercan BEKTAŞ, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okutulacak kitaplarda değişiklik olacağını söyledi. Yeni İngilizce müfredat içeriğinin egitek.meb.gov.tr adresinden indirilebileceğini belirtti.

Bilgin ŞEŞEN: Bu sene uygulamaya sokulan seviye tespit sınavı okulumuzda da yapılmıştır. .

Madde 5 : İngilizce öğretiminde karşılaşılan güçlükler konusu hakkında aşağıda belirtilen konularda güçlüklerle karşılaşıldığı belirtildi.
-          Ders saati azlığı
-          Öğrencilerdeki kelime eksikliği
-          Dinlemeye yönelik kaynak eksikliği
-          Yabancı dil labaratuarlarının olmaması
Bazı sorunların giderilmesi için öneriler ise;
-          Öğrencilere hikayeler okutulması
-          Dersin daha ilgi duyulacak hale getirilmesi
-          Flash Kartların derse olumlu katkı sağlayacağı
-          Sözcük fihristi kullanılmasıyla kelime öğretimi
-          Sözlük kullanma alışkanlığının kazandırılması gerekliliği
-          İngilizce dersine yönelik bir kütüphane kurulması
-          Derslerde İngilizce konuşmanın gerekliliği  konuları önerildi.

Madde 6 :  Meltem ÖZ, Dersin işlenişinde öncelikle dersin sevdirilmesinin gerektiği ve bunun  için çaba gösterilmesi gerektiği vurguladı.Öğrencilere İngilizcenin öneminin neler olduğu hakkında bilgi verilmesi gerekliliği söylendi. Gamze KIRAÇ, Oyunlarla İngilizce Öğretiminin daha etkin hale getirilerek derse daha çok katılımın sağlanmasının önemini belirtti.Yöntem ve tekniklerimizin İngilizceyi korkulan bir ders olmaktan kurtararak dersi zevkli hale getirmesinin gerekliliğini dile getirdi. Emrullah ERDEM, Okul içerisinde sınıflar arası bilgi yarışmaları düzenlenerek öğrencilerin öğrenmeye teşvik edibileceğini söyledi.

Uygulanacak metotların öğrenci merkezli olması gerektiğini öğrencilerin aktif katılımının sağlanmasının önemi vurgulandı.Soru-cevap tekniği( Question-answer ),Grup çalışması( Group-work ),Eşli çalışma etkinlikleri( Pair-work ) kullanılması ile ilgili görüşler dile getirildi.

Madde 7 : Öznur ÖZKÖSE: İngilizce dersi için 3 yazılı ve en az 2 sözlü notu vermemiz gerekmektedir. Okulumuzda 3. Sınavları ölçme değerlendirmede objektiflik açısından ortak olarak yapmaktayız.

Madde 8 : Emrullah ERDEM: 2012-2013 eğitim-öğretim yılında New Bridge to Success yerine daha farklı bir kitap okutulacaktır. İnternet üzerinde kitap tercihlerini yapmamız gerekmektedir.

Ercan BEKTAŞ: Öğretmenlerimiz araç gereçlerin eksiklikleri ile ilgili olarak kaynak sıkıntısını dile getirdiler. Ders kitabının esas alınarak konuların pratikte kullanılmasının önemi vurgulandı. Teknoloji kullanımının özellikle yabancı dil öğretiminde çok etkili olduğu zümre başkanı tarafından söylendi.Bunun içinde yeterli kaynakların öğretmenler arası işbirliği yapılarak giderilmesi kararlaştırıldı.Öğrencilerin hem görsel hem de işitsel olarak dersi daha iyi anlayacakları konusunda ortak görüşler ifade edildi.B-T sınıflarının kullanılarak bunun sağlanabileceği söylendi.           
 Madde 9 : Ercan BEKTAŞ: Okulumuz halihazırda bir Avrupa Birliği Comenius projesi yürütmektedir. Bu kapsamda okulumuzca ilçemizde yapılacak olan etkinlikler kapsamında, İngilizce şiir ve tiyatro çalışmaları yapılmaktadır.     

Madde 10 : Zümre Başkanı Ercan BEKTAŞ: Yıllık planlar, Milli Eğitim Bakanlığının egitek.meb.gov.tr adresinde yayımladığı İngilizce Öğretim müfredatına uygun şekilde yapılacaktır. Günlük planların hazırlanmasında ders kitaplarıyla birlikte gelen öğretmen kitaplarından yararlanılacaktır.

Madde 11 : 2011-2012 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde İngilizce dersine yönelik olarak okullarımızca açılan bir yetiştirme kursu bulunmadığı tespit edildi.

Madde 12 : Bahadır BAŞTÜRK: Diğer zümre öğretmenleri ve ders öğretmenleriyle işbirliği konusunda; Türkçe öğretmenleri ile Türkçenin daha iyi kullanılmasını sağlayarak İngilizcenin de öğreniminde faydalı olacağı konusunda yardımlaşmanın gerekliliğini vurguladı.

Gamze KIRAÇ:Türkçe  öğretmeniyle işbirliği  yapılarak  dilbilgisi  kurallarının  işlenişinde  paralellik  sağlanmaya devam edileceğini söyledi. Türkçe´nin doğru ve güzel  kullanılması için Türkçe öğretmeni ile işbirliği içinde olunmasının eğitim ve öğretim açısından faydalı olacağını söyledi.Sınıf öğretmenleriyle   başarısız   öğrenciler  için  özel görüşmelerin  yapılacağını  ekledi.

Madde 13 : Zümre Başkanı Ercan BEKTAŞ, öğretmenlere dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu ve tüm öğretmenlerimiz iyi ve başarılı bir dönem geçirilmesini dilediler. Zümre başkanı, kapanış konuşmasında bütün öğretmenlerin ellerinden geleni yapmaları gerektiğini  belirterek başarılı bir dönem geçirmelerini diledi. Görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
          Zümre Başk.
 1. Ercan BEKTAŞ         İngilizce Öğretmeni            Ahmet Altıkulaç And. Lisesi

 1. Hamdullah BALCI      İngilizce Öğretmeni            Ahmet Altıkulaç And. Lisesi

 1. Bahadır BAŞTÜRK     İngilizce Öğretmeni            Ahmet Altıkulaç And. Lisesi

 1. Emrullah ERDEM      İngilizce Öğretmeni             Niksar Anadolu Lisesi

 1. Öznur ÖZKÖSE        İngilizce Öğretmeni            Danişmend Gazi Lisesi

 1. Ertuğrul HAN           İngilizce Öğretmeni            Danişmend Gazi Lisesi

 1. Gamze KIRAÇ            İngilizce Öğretmeni            Sağlık Meslek Lisesi

 1. Meltem ÖZ              İngilizce Öğretmeni            Anadolu İmam Hatip Lisesi

 1. Erdal YILMAZ           İngilizce Öğretmeni            Anadolu Öğretmen Lisesi

 1.  Bilgin ŞEŞEN          İngilizce Öğretmeni            Anadolu Öğretmen Lisesi


tarih


        

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara