13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yıl Sonu Zümresi

2012-2013 EĞİTİM ÖĞĞRETİM YILI .......................... LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK DERSİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
DERS : Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
TOPLANTI NO : 3
TOPLANTI TARİHİ : ....06.2013
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ : 
TOPLANTIDA BULUNANLAR :
GÜNDEM MADDELERİ:
1- Açılış Ve Yoklama.
2- Yeni Gelen Emir,Genelge Ve Tebliğlerin Incelenmesi
3- Milli Eğitimin Temel Amaçlarının Okunması 
4- Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Genel Ve Özel Amaçları
5- II. Dönem Dersi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Zümre Tutanağının İncelenmesi, Alınan Kararların Okunması ve değerlendirilmesi
6- II. Dönem Başarısının Değerlendirilmesi, Başarısızlık Nedenleri.
7- Ünitelendirilmiş Yıllık Planların Uygulanmasında Karşılaşılan Sıkıntılar Ve Çözüm Önerileri.
8- 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrencilerin Başarılarını Daha da Artırmak İçin Yapılacak Çalışmalar, Öneriler.
9- Dilek Ve Temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


MADDE-1.Zümre Başkanı .................................., toplantının hayırlı ve verimli geçmesi dileğiyle gündem maddelerini okuyarak toplantıyı açtı.
MADDE-2.Yeni gelen emir, genelge ve tebliğler okundu. Zümre Başkanı ........................, sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştiğini açıklayarak bu yönetmelikle ilgili gerekli açıklamaların öğrencilere yapılması gerektiğini belirtti
MADDE-3.Türk Milli Eğitiminin Amaçları okundu.Bu amaçlarla dersin amaçları arasında ilişki kurulması istendi.
MADDE-4.Ders öğretmeni ................................................., 2356 sayılı Tebliğler Dergisinden dersin genel ve özel amaçlarını okudu.Buna göre dersin genel amacı “İlköğretim ve ortaöğretimde öğrenciye,Türk Milli Eğitim politikası doğrultusunda genel amaçlarına,ilkelerine ve Atatürk’ün Laiklik ilkesine uygun,din,İslam dini ve ahlak bilgisi ile ilgili yeterli bilgi kazandırmak;böylece Atatürkçülüğün,milli birlik ve beraberliğin,insan sevgisinin dini ve ahlaki yönden pekiştirilmesini sağlamak,İyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmektir.”
........................................,dersin bu genel amacının ve özel amaçlarının Milli Eğitimin Amaçlarıyla bütünleştirilmesinin gereğine işaret etti.
.................................................,Bu amaçların gerçekleştirilmesinin hedef olduğunu,bunun ilkelerinin de müfredat programının baş kısmında yer aldığını söyledi.
MADDE-5.II. dönem din kültürü ve ahlak bilgisi zümre tutanağı incelendi. Alınan kararlar okundu. Bu çalışmaların yapıldığı ve genelde başarıya ulaştığı görüldü. 
a)Ancak ders saatinin bir saat olnması ve okuluın erken kapanması sebebiyle derslerin müfredata uygun olarak işlenmesinde bir takım sıkıntılar olduğu
b) Kaynak temin etme konusunda sıkıntı olduğu okulumuzun kitaplığının milli egitim bakanlığı tarafından tavsiyesi uygun görülen ve diyanet yayınları arasında bulunan kitaplarla takviye edilmesi gerektiği zümre öğretmeni ............................................. tarafından belirtildi
 
MADDE-6.II. dönem başarısının değerlendirilmesi.
Zümre öğretmeni .................................. 2. dönem başarısının 1. döneme göre daha iyi olduğunu özellikle lise 1. ve 2. sınıf öğrencilerin basarı yüzdelerinin daha iyi ve yaklaşık %95 civarında olduğunu belirtti bazı öğrencilerde ise bütün gayrete rağmen istenen başarının elde edemediği görülmüştür. Bunun nedeni olarak:
a) Velilerin ilgisizliği
b) Ailedeki problemler
c) İnceleme ve araştırma yapmamaları
d) Öğrencinin öğretmeni merkez kabul etmesi
e) Okulun meslek lisesi olması sebebiyle öğrencini daha çok mesleğe yönelik derslere ilgi duyması
f) Son sınıf öğrencilerinin YGS-LYS hazırlığı için derslerle fazla ilgilenememeleri

Madde-7 Ünitelendirilmiş yıllık planların uygulanmasında karşılaşılan sıkıntılar, çözüm önerileri.
a)Ders saatinin az olması sebebiyle görsel öğelere ağırlık verilemiyor, Dersler teorik olarak işleniyor. Bu da öğrenci açısından sıkıcı oluyor. Çözüm önerisi olarak ders saati arttırılırsa dersler öğrenci açısından daha zevkli ve anlaşılır geçer.
b)Günlük hayatta karşılaşılan problemlere önem verilerek öğrencinin bu problemlerinin çözümü için kullanılan zamanda müfredat konularına gereken ağırlığın verilememesi bunun çözümü de ancak ders saatinin arttırılması ile mümkün görülmektedir
Madde -8 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin başarılarını daha da artırmak için yapılacak çalışmalar, öneriler.
a) Öğrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin sevdirilmesi.
b) Öğrenilecek konuların hayatta gerekli olduğuna inandırmak.
c) Öğrencileri araştırma ve incelemeye teşvik etmek.
d) Daha çok soru-cevap yöntemi kullanarak öğrencileri derse katmak, öğrencileri merkeze çekmek.
e) Devamsızlığın öğrenci başarı üzerindeki etkisini sene başında sık sık dile getirmek.
f) Sık sık veli görüşmesi yapmak.
g) Başarısız öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak gelecekte aranan bireyler olmaları için çalışmalarını sağlamak.
 
Madde-9 Dilek ve Temenniler.
...................................... sene sonu zümre toplantısını başarılar dileyerek kapattı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara