13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Kimya Yıl Sonu Zümresi

2012–2013 ÖĞRETİM YILI .................  LİSESİ  KİMYA DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.
TOPLANTI TARİHİ : ........./ 06 / 2013
TOPLANTI SAATİ : 
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOP. KATILANLAR : 
TOPLANTI NO : 3
GÜNDEM MADDELERİ 
1.Açılış ve yoklama
2.İkinci yarıyılın zümre kararlarının gözden geçirilmesi,
3.2104, 2212, 2488sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki ‘Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın Öğretim Esasları’ ile ‘Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili konuların çalışmalarda gösterilmesi.
4.2012–2013 öğretim yılı sınıf başarılarının görüşülmesi
5. Kimya müfredatının görüşülmesi
6. Ders işleme yöntem ve tekniklerinin görüşülmesi, uygulamada karşılaşılan güçlükler.
7. Okulun ve dersliklerin fiziki durumunun görüşülmesi 
8. Haziran dönemi ortalama yükseltme sınavının uygulanmasının görüşülmesi
9. Gelecek öğretim yılı için görüş ve öneriler
10. Dilek ve temenniler
Gündem maddelerinin görüşülmesi:
1.Zümre başkanı ......................................., 2012–2013 Eğitim ve öğretim yılının sene sonu zümre toplantısını yukarıda belirtilen tarihte saat ............. da başlattı. “Zümre toplantısında alınan kararların zümremiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
2.Gündemin bu maddesi üzerine söz alan ............................................ alınan kararları okudu. Alınan kararlara büyük oranda uyulduğu, Yönetmeliğe uygun ödev, yazılı ve sözlü uygulamaları yapıldığı, genelde başarılı, sorunsuz bir dönem geçirildiğini belirtti. Ders kesim raporunda da belirtildiği üzere konular zamanında bitirildiğini belirtti. Bu sezon Lise ikinci sınıf öğrencilerinin bir kısmının bölüm seçimlerinin isabetli olmadığı görüldü. Fen bölümünü beceremeyen bazı öğrenciler, fen bölümünü seçmiş. Bu durum hem öğrencilerin moralini bozdu, hem de biz öğrencilerimizi motive etmekte zorlandık. Bu nedenle gelecek yıl fen şubesine becerebilecek öğrencilerin gelmesi konusunda öğrencilerimize alan seçimi konusunda iyi rehberlik yapalım dedi. 2009–2010 öğretim yılında fen bölümüne gelecek öğrencilere lise ikinci sınıfta göreceği kimya konularında ve bölümün özelliklerinden bahsedildi. Dilerim öğrencilerimiz istedikleri, başarabilecekleri bölümleri seçerler.” dedi.
3-2104, 2212, 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nden Atatürk İlke ve İnkılâpları ............................ tarafından okundu. Zümre başkanı ............................................. Atatürk’ün ilim ve bilime verdiği önem üzerinde durmalıyız, konuların özelliğine ve günün-haftanın ehemmiyetine göre Atatürk İlke ve inkılâpları’na konularımızda yer vermeliyiz, bu konuları içtenlikle anlatmalıyız. Birçok ders kitaplarında okuma parçası şeklinde bu konulara değinilmiştir. Bu okuma parçaları sınıfta öğrencilere okutturulacak ve üzerinde gerekli tartışmalar yaptırılacaktır. Tarih zümre öğretmenleriyle konuların işlenişi hususunda işbirliği yapılarak, işlenecek konular hakkında daha detaylı bilgi alınacaktır’ dedi. Zümre öğretmenleri derslerde işlenecek bazı öz değişleri şu şekilde belirledi:
a) Akılcılık ve bilime verilen önem.
b) Akılcılığın gerçekçilik ve yapıcılıkla ilişkisi.
c) Akılcılığın temeli bilim ve teknolojidir.
d) Bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi.
e) Ey yükselen yeni nesil! İstikbal göklerdedir.
f) Bilim ve teknoloji uygularken göz önünde bulundurulacak esaslar.
g) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
Zümre başkanı .......................................,bu konuların önümüzdeki eğiti öğretim yılı yıllık planlarına da yansıtılmasını söyledi.
4- Sınıflar bazında öğrenci başarı yüzdesinin %............olduğunu belirten ............................, bu başarının lise son sınıflarda üniversiteye girme oranının olmasını dilediğini söyledi 
5. Zümre öğretmeni ................................ ‘’Kimya programı tanıtım semineri’’ ortaöğretim kimya programı, Türk Millî Eğitiminin ana amaçları çerçevesinde, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, kendi hayatını etkileyen kimyasal kavram ve ilkelerin farkında bireyler yetiştirmeyi hedefleyen yeni bir program olarak hazırlanmış olduğunu belirtti. Zümre başkanı .................................., ortaöğretim kimya programı, bilimi, gözlem ve deneylere dayanarak evren ve hayat hakkında doğruya en yakın açıklamaları yapan, gözlem ve deneyler geliştikçe de yaptığı açıklamaları değiştirebilen, durağan değil dinamik bir yol ve anlayış olarak görür.Bilim ve onun bir bileşeni olan kimya, çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıdabulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanıdır. dedi. 
6- Ders işleme yöntem ve tekniklerinin görüşülmesine geçildi.
....................................
, “birinci ve ikinci dönem uyguladığımızı ders işleme yöntemlerimiz gayet başarılı oldu. Sınıf başarıları da bunun bir göstergesidir. Önümüz deki öğretim yılında da Ünitelerin işlenişinde ihtiyaca göre şu yöntem ve teknikler uygulanabilir. Anlatma (Takrir), soru-cevap, gözlem, inceleme, keşfetme, kavram haritası, grup çalışması, işbirlikçi öğrenme, araştırma, laboratuar, iş, gösteri (Demonstrasyon) proje, deney, problem çözme vb. metotlar ve teknikler kullanılabilir. Uygulamada güçlükler konusunda, yapılandırmacı eğitim sistemi ile ders işleme konusunda öğrencileri bilgiye ulaşmak için araştırmak, derslere öğrenerek, çalışarak gelmek konusunda zorlanıyoruz. İlköğretimden itibaren bu tür bir alışkanlık kazanmamış olan öğrenciler bu şekilde ders işlemede sıkıntı çekmekte ve hatta birçok öğrenci bu tür öğretim metodundan kaçınmaktadır. Bu nedenle derslerde sık sık belirlenen öğretim tekniğini ders içerisinde değiştirmek zorunda kalıyoruz dedi.
7- Bu öğretim yılında okulumuzun fiziki durumu derslerin işlenişine olumsuz bir etki yapmadı. Dersliklerimiz, laboratuarımız v.b ders işlemek için uydundu. Üstelik sınıf mevcutlarımızın az olması başarıyı arttırıcı bir başka faktördü. Laboratuardan gereği gibi yaralandık.Özellikle Laboratuara konulan projeksiyon ve bilgisayar ile öğrenci başarısının daha da fazla artmasına sebep olmuştur.
8. ............................................, soruların hazırlanması konusunda titiz davranalım, soruların anlaşılır olmasına özen gösterelim, müfredatın tamamını kapsayan sorular seçelim,kılık kıyafet konusunda yine yönetmeliğine uyalım, belirtilen sınav programına zamanında gelelim” dedi. 
9..................................................“ gelecek yıl, öğrencilerimize ders çalışma ve öğrenmeyi öğrenme konularında yardımcı olalım. Velileri ile daha sık görüş alış-verişinde bulunalım. Ayrıca kimya laboratuarımızdaki projeksiyon ile daha verimli dersler işlenebileceğini belirterek,bunun hem öğrencilerimize hem de bize sonsuz yaralarının olacağını unutmayalım. Şimdiden hayırlı olsun. Derslerimizi daha çok deney yaparak işlemeye çalışalım.” dedi.
............................................
,değişen programa göre 9 ve 10. sınıflarda daha çok öğrenci merkezli öğretime yer verileceği,daha fazla deney yapılacağı,hazır bilgiye değil de bilgiye ulaşmaya çalışılacağı bir eğitim sisteminin geldiğini belirtti.
11 ve 12. sınıflarda ise eski konulara göre işleneceği belirtildi 
10. Dilek ve temennilere geçildi. ........................................., başarılı bir yıl geçirildiğini bu başarıların gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde olduğunu ifade ederek toplantıyı sona erdirdi.
Alınan Kararlar:
1. Başarıyı arttırmak için öğrenmeyi öğrenme konusunda öğrenci ve velilere sene başında bilgi verilecek.
2. Alan seçiminde öğrencilere yardımcı olunacak.
3. Sorumluluk ve ortalama yükseltme sınavında kolay, anlaşılır ve müfredatın tümünü kapsayan sorular sorulmasına, 
4. Sorumluluk sınavında yönetmeliğine uygun kılık ve kıyafet konusu titizlikle takip edilecek.
5. Derslerde projeksiyon kullanımı arttırılacak. 
6- Ders işleme yöntem ve teknikleri konusunda geçen yılki uygulamalara devam edilmesine, yapılandırmacı eğitim sisteminden daha fazla yararlanılmasına,
7- Laboratuar ve bilgisayar sınıflarından en iyi şekilde yaralanılmasına, karar verildi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara