19 Haziran 2013 Çarşamba

2012-2013 Fizik Dersi Yıl Sonu İlçe/Bölge Zümresi

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, ......................................... EĞİTİM BÖLGESİ
FİZİK DERSİ YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR                                                                                                                             
Toplantı Tarihi: ................/06/2013

Toplantı No: 2
Toplantı Yeri:
Toplantı Saati:

GÜNDEM MADDELERİ:
1.Açılış ve yoklama
2. Atatürkçülük ile ilgili konuların derste işlenişi
3. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanundan, Türk Millî Eğitiminin Amaçlarının okunması,
4.2012–2013 Öğretim yılı zümre kararlarının değerlendirilmesi.
5.Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi.
6.Başarıyı artırıcı tedbirler
7.2013-2014 YGS ve LYS çalışmaları
8. 2013-2014 öğretim yılında yeni programa geçecek sınıflar.
9.Okullar arası işbirliği
10. 2013-2014 Eğitim öğretim yılında ........................ İli ........Bölge Fizik Dersi Zümre Başkanının seçilmesi.
11.Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Yapılan yoklamada .............................., ........................., ...................................................... ve ..............................’ ın hazır bulunduğu tespit edildi.

2.a)Atatürkçülükle ilgili konuların derslerimizde yeri geldikçe öğrencilerimize aktarılmasına;
b)Bölüm sonlarındaki okuma parçalarının da derslerimizde öğrencilerimize aktarılması;
c)Önemli hafta ve günlerde dersimizin özelliğine göre Atatürk’ün bilime verdiği önem, bilim adamı özelliği, ileri görüşlülüğü öğrencilere aktarılmasına karar verildi.

3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gözden geçirildi, genel ve özel amaçları özenle incelendi, öğrencilerin söz konusu kanun amaç ve ilkelerine göre yetiştirilmesi gereğinin önemi üzerinde durularak Ulusumuzun bizlere emaneti olan gençlerimizin, standartları Atatürk tarafından belirtilmiş olan çağdaşlık çizgisinin üzeri bir medeni hayat düzeyini yaşamaları için, kendilerine en güzel referans teşkil edecek öğretmenlerinin, gerek mesleklerine ilk başladıklarında ettikleri yeminlerinde ve Anayasamızda ifade edilen, Atatürk milliyetçiliğine, Onun ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı birer Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmalarının, gerekse yaşadıkları hayat tarzı ile öğrencilerimize örnek olmalarının önemi üzerinde duruldu.
4................................ 1.Dönem ve 2. Dönem Zümre tutanaklarını okudu. Alınan kararların uygulandığı ifade edildi.
          
5. .................................. 9.sınıf yeni Fizik müfredatının başarıyla uygulandığını belirtti. Fakat 10. Sınıf ve 11. sınıflarda Yeni Fizik müfredatının uygulanmasında ders konularının fazlalığından dolayı sıkıntılar yaşandığını belirtti. Bütün öğretmenler aynı sıkıntının yaşandığını belirttiler. Bu sıkıntıların azalabilmesi için Fizik ders saatinin mutlaka 4 saat seçilmesi gerekli olduğu görüşüne varıldı.
           
6. ..........................................: Konuların özelliğine göre problem çözme, soru cevap, anlatım, deney yapma tartışma, araştırma ve inceleme, beyin fırtınası, gibi yöntemlere yer verilerek derslerin işlenmesinin başarıyı arttırmaktadır.
.........................................: Öğrencilere verilen ödevlendirmeler bire bir takip edilmelidir.
İfade edilen yöntem ve tekniklerin aktif bir şekilde kullanılması kararına varıldı.

7..................................: 2014 yılında yapılacak YGS ve LYS sınavında değişen Fizik müfredatı uygulanacaktır. Fizik müfredatına yeni giren konuların öğrencilere hatırlatılmasında fayda vardır.
2013-2014 YGS ve LYS sınavlarında çıkabilecek konuların öğrencilere hatırlatılması kararı alındı.

8. 2012-2013 öğretim yılında 12.sınıf öğrencileri yeni programa geçecektir. Yeni müfredatın içeriği ttkb.meb.gov.tr sitesinden indirilebilmektedir. Programın içeriğinin okullar açılmadan incelenmesi kararına varıldı.

9.Eğitim ve öğretimin niteliğinin artmasına yönelik, okullardaki ders araç ve gereçlerinin yeni müfredata uygun olarak tamamlanmasına çalışılması, bilimsel gelişmelere öğrencilerin ilgisinin sağlanması, Durumu müsait olan öğretmenlerin bilimsel olimpiyat ve proje yarışmaları için öğrenci hazırlanması, öğretmenler ve okullar arası işbirliğinin arttırılması, diğer zümre öğretmenleri ile gerektiğinde işbirliğine gidilmesine karar verildi.

10. 2013-2014 Eğitim öğretim yılında ....................... İli ................Bölge Fizik Dersi Zümre Başkanı olarak ....................... seçildi.
           
11. Eğitim Öğretim yılının başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile toplantı sona erdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara