13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Coğrafya Yıl Sonu Zümresi

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ........ LİSESİ COĞRAFYA DERSİ YIL SONU ZÜMRESİ
Toplantı No: 3
Toplantı Tarihi: ........06.2013
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantıya katılanlar:………………………………..

GÜNDEM MADDELERİ1- Açılış ve yoklama.
2- 2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.
3- 2012– 2012 Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
4- Dersin işlenişinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi.
5- Hazırlanan yıllık planların ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ile varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi.
6- Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanmadığının gözden geçirilmesi, yazılı sınavlarda sorulan soruların görüşülmesi, sınavların değerlendirme ölçütlerinin görüşülmesi.
7- Ödev konularının öğrenciye ne gibi fayda sağladığının görüşülmesi, beklenen amaca ulaşıp ulaşmadığının görüşülmesi, ödev değerlendirilmesinde birlikteliğin sağlanıp sağlanamadığının görüşülmesi
8- Öğretim metot ve tekniklerinin saptanması
9- Ders araç – gereçleri, öğretim materyalleri, çevrede yararlanılabilecek kaynakların görüşülmesi.
10- Dilek ve temenniler.
11- Kapanış.
   
 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

1- ............./ 06 /2013 tarihi, saat ...........’da Coğrafya dersi zümre öğretmenleri öğretmenler odasında ............................. başkanlığında toplandı. Bütün öğretmenlerin hazır bulundukları görüldü.

2- 2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararlar Coğrafya öğretmeni..............................tarafından okundu. I. ve II. Dönem zümre toplantılarında alınan kararlara uyulduğu görüldü.
3- Yapılan genel değerlendirmede, tüm zümre öğretmenleri 2011 – 2012 Eğitim – Öğretim yılının genel olarak verimli ve başarılı geçtiği ortak kanısına vardılar. Bunda da öğrencilerin II. Dönem derse daha etkin katılmalarıyla başarının daha da arttığı yönünde görüş bildirdiler. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin sınıf bazında genel başarı ortalamaları aşağıdaki gibi olduğu belirtildi.
Derslerdeki başarı oranları I.Dönem için yaklaşık olarak şöyle gerçekleşmiştir.
COĞRAFYA 9
COĞRAFYA 10
COĞRAFYA 11
COĞRAFYA 12
9/A =
9/B =
9/C =
9/D =
9/E =
9/F =
9/G =
9/H= %
9/İ = %
9/K = %
9/L = %
9/M = %
9/N =  %
9/P =  %
9/R = %

10/A = %
10/B = %
10/C = %
10/D= %
10/E = %
10/F = %
10/G = %1
10/H = %
10/İ = %
10/K = %

11/D= %
11/E= %
11/F= %
11/G= %
11/H= %
11/İ= %

12/C= %
12/D= %
12/E= %
12/F= %
12/G= %
12/H= %


Derslerdeki başarı oranları II.Dönem için yaklaşık olarak şöyle gerçekleşmiştir.
COĞRAFYA 9
COĞRAFYA 10
COĞRAFYA 11
COĞRAFYA 12
9/A = %
9/B = %
9/C = %
9/D = %
9/E = %
9/F = %
9/G = %
9/H= %
9/İ = %
9/K = %
9/L = %
9/M = %
9/N =  %
9/P =  %
9/R = %

10/A = %
10/B = %
10/C = %
10/D= %
10/E = %
10/F = %
10/G = %
10/H = %
10/İ = %
10/K = %

11/D= %
11/E= %
11/F= %
11/G= %
11/H= %
11/İ= %

12/C= %
12/D= %
12/E= %
12/F= %
12/G= %
12/H= %

 4- Ders işlenirken uygulanan yöntem ve teknikler görüşüldü. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerin uygulandığı görüldü.
a) Konular okuma, anlatım, soru – cevap ve tartışma metotları ile işlendi,
b) Konuşmaya ve uygulamaya ağırlık verildi,
c) Bir sonraki derste işlenecek konular öğrencilere önceden bildirilerek derse hazırlıklı gelmeleri sağlandı,
d) Öğrencilerin öğrendiklerini ifade edebilmeleri için kendilerine sorular yöneltip yanlış da olsa sözünün kesilmeyip sonra düzeltmenin yapılarak kendilerine güven duygusunu kazanmalarına yardımcı olundu,
e) Mümkün olduğunca öğrencilere her hafta sonu o hafta öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla  yaprak testler dağıtıldı.

5- Hazırlanan yıllık planlar ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaştığı tüm zümre öğretmenleri tarafından kabul edildi.
Günlük planlarda birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda söz alan.....................................,                 öğretmenin derse hazırlıklı girmesini sağlaması bakımından günlük planların ne denli önemli olduğunu, bu konuda azami gayretin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

6- Coğrafya öğretmeni ............................. ölçme ve değerlendirmede uyulması gereken esasları daha önce yapılan zümre toplantısından okudu. Buna göre ölçme ve değerlendirme aşağıda belirtilen esaslara dayanarak uygulanmıştır.
a) Yazılı sınavlar: Öğrencilerin başarısızlıkları değil kabiliyetleri doğrultusunda tüm yönleri ile değerlendirme yapılmıştır. Yazılı sınav soruları boşluk doldurma, çoktan seçmeli, metne dayalı, soru-cevap, verilen bir resmin adının ne olduğunu söyleme ve yazma, boş bırakılan yerleri uygun fiil veya sözcük bulup koyma şeklinde uygulanmıştır.
Yazılı sınavlarda konu sınırlaması olmayıp, sorular işlenen konuların tümünü kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Soruların ağırlığı önceki yazılıdan sonra işlenen konulara kaydırılmıştır. Yapılan yazılı yoklamalar en az 1 hafta önce öğrencilere bildirilmiştir. Yazılı yoklamalarda yazılı süresi ve not baremi öğrencilere mutlaka bildirilmiştir.

b) Sözlü sınavlar: Sözlü sınavların değerlendirilmesinde öğrendiklerini aktarma, derse katılım, ödevlerin zamanında yapılması ve ürün dosyaları, iletişim becerisi, anlama ve verilen bir konuda konuşma veya yorum yapma dikkate alınan ölçütlerdir. Sözlü sınavlar için ayrı bir ders saati ayrılmamış olup, öğrencinin ders içi faaliyetleri de değerlendirilmiştir. Her iki dönem de en az bir sözlü notu verilmiştir.
Sonuç olarak tüm zümre öğretmenleri ölçme ve değerlendirme esaslarına uyularak birlik ve beraberliğin sağlandığı yönünde görüş bildirdi.

7- Söz alan ................................, konuların bitiminde verilen ödevlerin çoğunlukla düzenli olarak yapıldığını söyledi. Yıllık ödevler de zümrede alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tarihte verilmiş ve belirlenen tarihte toplanmış olup değerlendirildiğini ifade etti.


8- İşlenmekte olan konulara göre; Soru cevap, beyin fırtınası, anlatım, çizim, tartışma teknikleri kullanılmıştır.
9- Ders araç ve gereçleri olarak çevrede yararlanılabilecek kaynaklar olarak sınıf içindeki yazı tahtası, pano, basılı materyallerde yayınlanmış resimler, posterler, duvar resimleri, gazete yazıları ve çevremizde yer alan doğal unsurlardan örnekler kullanılmıştır.

10- Zümre başkanı ..........................., 2013 – 2014 Eğitim ve Öğretim Yılının sağlıklı, daha başarılı ve daha verimli geçmesi dileğiyle toplantıya katılan diğer zümre öğretmenlerine başarı ve iyi çalışmalar dileyip toplantıyı bitirdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara