19 Haziran 2013 Çarşamba

2012-2013 COĞRAFYA SENE SONU İLÇE/BÖLGE ZÜMRESİ

………………. LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE SONU 
COĞRAFYA DERSİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi.................:11/06/2009
Toplantı Saati...................:12:00
Ders Adı........................... .:Coğrafya
Toplantı Yeri....................:Öğret menler Odası
Zümre Başkanı.................:…………. .
Toplantıya Katılanlar…..:……………………………..

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Önceki Zümre Toplantı Tutanaklarının gözden geçirilmesi
3. Yıl Sonu Başarı Durumlarının görüşülmesi
4. Yıllık Planların Durumu,Ders kesim raporlarının verilişi
5. 2008-2009 Öğretim yılında tespit edilen aksaklıklar,uygulama ek***likleri,sebepleri 
(Müfredat,ders kitapları,araç-gereç durumu)
6. Önümüzdeki öğretim yılı için alınması gerekli tedbirler.Araç-gereç durumu.
7. Yıl Sonu İl Zümre Toplantısına ***ürülecek konuların tespiti.
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış.

1.Coğrafya Öğretmenleri Zümre Toplantısı Başkan …………….. tarafından başlatılmıştır. Gündemin ilk maddesi gereği yapılan yoklama sonucunda toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı tespit edilmiştir.
2.2008-2009 Öğretim Yılında 3 toplantı yapılmış,bu toplantılardan ikisi dönem başı yapılan toplantılardan olup diğeri ise sözlü notlarının sayısı ile ilgili yönetmelik değişikliği gereği yapılmıştır. Toplantılarda alınan kararların uygulandığı tespit edilmiştir.
3.2008-2009 Öğretim Yılı sonu itibariyle başarı durumları incelendiğinde;
9.Sınıflarda…………………………………..... ............... %
10 Sınıf (Sosyal Bil./Türkçe-Mat. Alanları)……………. % 
10.Sınıf (Fen Bilimleri) Alanı…………………………... % 
11.Sınıf (Sosyal Bil.) Alanı…………………………….. % 
11.Sınıf (Türkçe-Matematik) Alanı…………………….. %
...................: Başarı durumları incelendiğinde 9.sınıflar haricinde başarı durumları çok iyi gözüküyor.Not ortalamalarına baktığımızda yılsonu itibariyle 9.sınıflarda 2.81,10/Fen sınıflarında 4.33,Türkçe-Matematik sınıflarında 3.38,Sosyal Sınıflarda 3.22, 11.Sınıf Türkçe-Matematik sınıflarında 3.39,Sosyal sınıflarda 3.51 dir.
...................:Bu durumun temel sebebi 9.sınıflarda eleme sağlıklı yapıldığı için üst sınıflara daha başarılı öğrenciler devam etmektedirler.
4.Yıllık Planların durumu incelendiğinde tüm sınıflarda derslerin yıllık planlara göre işlenerek bitirildiği görülmüştür.
5....................:Müfredat açısından baktığımızda;Coğrafya konularının sistemleştirilerek,tüm sınıflara dağıtılması konuların pekiştirilmesi açısından güzel,ancak bazen öğrenciler açısından bağlantı kurmakta zorlandıkları için verimde düşüş gözlenebilmektedir.
Ekosistem ve madde döngüsü konusunda Hidroelektrik potansiyeli konusu önceki konulara bağlanarak verilirse daha açık olur.
11.Sınıf Beşeri sistemlerde 3.Bölüm Ekonomik Faaliyet Türleri bölümünden sonra Çevre ve Toplum (7.Bölüm) konusu ele alınırsa konunun bütünlüğü açısından iyi olur düşüncesindeyim.
...................:10.Sınıf müfredatında sayısal şubelerde bütün konular işlenilmediği için,konular arasında kopmalar olmaktadır.Örneğin;kır yerleşmeleri verilmeyip sadece kent yerleşmeleri anlatıldığında öğrenci bu duruma anlam veremiyor.Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler alanlarında zaman ve konu sıralamasında herhangi bir aksama yoktur.
...................:9.Sınıf müfredatı yoğun olmakla beraber,konu sıralamasında bir karmaşa var.Şöyle ki;İç ve dış kuvvetleri anlatılırken bu olayların ülkemizdeki oluşumunu da değerlendiriyoruz.Daha sonra Türkiye’de iç ve dış kuvvetler konusunun ele alınması bence doğru değil.
...................:9.sınıf müfredatına haftada 2 ders saati yeterli değildir.
...................:Konular arası bir geçiş yok,birden çok farklı konuya geçilebiliyor.Örneğin 10.Sınıf müfredatında bazı genel coğrafya konularının arkasından Beşeri coğrafya konuları işleniyor.Sonra yeniden Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası ardından Türkiye’nin Beşeri Coğrafyasına geçiliyor.Bence konular daha düzenli olabilir,fiziki coğrafya konuları genel olarak anlatılırken devamında da Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası verilmelidir. Bu durumda konular kolayca pekiştirilir.
...................:11.Sınıf ders kitabında konuların büyük bir bölümü etkinlik yolu ile öğrencilerin bilgiye kendilerinin erişmesi planlanmış ancak öğrenciler istekli olmadığı ve hazırlıklı gelmediği için etkinlik bizim tarafımızdan yapılıyor,bu durum istenilen amaca ulaşmayı engelliyor.
Bana göre ders kitaplarında konunun içeriği verildikten sonra pekiştirmeye yönelik etkinlikler hazırlanırsa daha iyi olur. Ders dışı etkinliklerin çok olması öğrencilerde bıkkınlık uyandırıyor.
Bazı etkinlikler ortaöğretim seviyesinin altında kaldığı için öğrenciler tarafından komik ve basit görülüyor. (11.Sınıf ders kitabı 42. ve 55 sh.)
Bazı etkinliklerinde araştırmaya ve sorunlara çözüm yolları aratmaya teşvik etmesi açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum.(11.Sınıf ders kitabı 207,220 ve 241.sh.)
...................:10.sınıfla rın ders kitabında ki konu sonu testleri,soruları ve etkinlikleri çok yararlıdır.Öğrencilerimle yaptığım görüşmelerde etkinliklerin dersleri daha canlı hale getirdiğini ifade ettiler.
...................:Özellikle 11.sınıfların değerlendirme sorularının ezbere dayalı,orada yazan bilgiyi isteyici,yorumdan uzak,boşluk doldurma sorularında bazen ne istediği belli değil. Etkinlik çalışmaları özellikle öğrencilerin araştırmalarına yönelik fakat öğrenciler tarafından bıktırıcı bulunduğundan çalışmaya pek riayet etmiyorlar.Gerekçe olarakta zaman yetersizliğini gösteriyorlar.Etkinliklerin çoğunu bizler yapmak mecburiyetinde kaldığımız için amaca ulaşmakta zorlanıyoruz.
...................:9.Sınıf ders kitabı içerik olarak,görsellik olarak çok iyi.Fakat kitabın baskı kalitesi çok düşük.Bazı haritalarda ve fotoğraflarda renkler karışmış halde.Eski kitapta ki kadar olmasa da bazı bilgi hataları da göze çarpmaktadır.
6....................:Araç-gereç olarak okulumuzda bazı ek***liklerimiz bulunmaktadır.Yeni müfredata göre Türkiye Fiziki ve Dünya Fiziki haritaları sayımız yetersiz kalmaktadır. Mevcutların ise bakım ve onarımlarının yapılması gerekmektedir.
Coğrafya öğretiminde günümüz teknolojilerinin kullanılması gerekmektedir.Biz ise yeterince kullanamıyoruz.Örneğin 10.sınıflarda bir çok konu (Doğal ve Beşeri Sistemler) kısa film ve slaytlarla daha iyi kavratılabilir.Bu konuda yeterli araç-gerecimiz yok.Okulumuz da bulunan Bilgi Teknoloji odası başka faaliyetler nedeniyle branşımız açısından yararlı olamamaktadır. Coğrafya dersliği şarttır.
Konularımızı kapsayan eğitim-öğretim setleri gereklidir.Bakanlığın böyle bir set hazırlayıp okullara göndermesi çok faydalı olacaktır. (Her konuyla ilgili CD’ler gibi)
...................:Okulumuzda ki tepegözlerin bakım ve onarımı gerekiyor.Haritalar yetersiz. Özellikle Dünya haritası konusunda sıkıntılarımız var.
Coğrafya dersliğinin hazırlanması bu derslikte projeksiyon makinesi,bilgisayar,tüm haritalar,küre çeşitli koleksiyonlar (taş,bitki vbg.) dersi daha verimli hale getirecektir.
...................:Önümüzdeki öğretim yılında dönem ödevlerinde çeşitli CD’ler hazırlatılabilir.
...................:Aslında okulumuzda tüm sınıflara projeksiyon sistemi kurulabilir. O zaman derslerimizde görselliği daha iyi kullanabiliriz. 
7.Yıl sonu il zümre toplantısında gelecek yıl yapılacak Seviye Tespit Sınavlarında yıllık planlara uygunluğun göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmesi istenecektir.
8.Başarılı bir öğretim yılından sonra iyi tatil dilekleri ile toplantı sona erdirilmiştir.
................... ................... ................... ................... ...................
Coğrafya Öğr. Coğrafya Öğr. xCoğrafya Öğr. Coğrafya Öğr Coğrafya Öğr.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara