13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Biyoloji Yıl Sonu Zümresi

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSLERİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI.
 
Tarih: ....................
Toplantı No : 
Toplantı Yeri: 
Topl. Katılanlar :

GÜNDEM MADDELERİ: 
1) Açılış ve yoklama,
2) Eğitim-öğretim programı ve zümretoplantılarına ait yönetmelik maddelerinin okunması,
3) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları,
4) 2.kanaat döneminin gözden geçirilmesi ve zümre kararlarının değerlendirilmesi,
5) Başarısızlık nedenlerinin tespiti ve öğrenci başarısının arttırılması için alınacak önlemler,
6) Derslerin işleyişi ile ilgili tekniklerin gözden geçirilmesi,
7) Biyoloji bilimi alanındaki yeni gelişmelerin gözden geçirilmesi,
8) Dilek ve temenniler.
 
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
1) ………. Lisesi Biyoloji, Sağlık Bilgisi Dersleri zümre öğretmenleri ......06.2013 saat 1..................’de zümre başkanı ………. başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucundazümre öğretmenlerinin tam olduğu görülmüştür.

2) Eğitim ve öğretim programı ile zümre öğretmenlerine ait yönetmelik maddeleri ……..tarafından okunmuş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır.

3) …….., “Ders saatlerinin az oluşu, buna karşılık müfredatın yoğun olması 11. Sınıflarda derslerin işlenişinde, laboratuar çalışmalarında aksaklıklara neden olmuştur.”.…………, “Biyoloji derslerinde teorik dersten çok lab. uygulamalarına daha çok yer vermek gerekir” dedi.

4) 
II. Döneme göre sınıf başarılarının durumu:
9-A-B-C-D-E -F-G sınıflarında istenen başarıya ulaşılmıştır.9-................... sınıflarında ise, istenen başarıya ulaşılamamıştır. Başarının düşük olduğu görülmüştür.10. Sınıflarda ....................–..............istenen düzeyde başarı gerçekleşmiştir.11. Sınıflarda;............ ve ............... başarı istenen düzeydedir. …….. sınıflarında ise istenen başarıya ulaşılmıştır.
………,”Lise I.sınıflarda başarısızlığın önemli nedenleri; sorumluluk duygusunun gelişmemesi, ders araç-gereçlerinin tam olmaması, konuların tekrar edilmemesi ve hazırlıksız gelinmesi.”dedi
…………,”Öğrenci seviyelerinin düşük olması, kitap okuma alışkanlıkları olmadığı için okuma, yazma, anlama, algılama konularındaki eksikliklerinin olmasıdır.”dedi.
…………,”............. ve ............... sınıflarındaki bazı öğrencilerin yanlış bölüm seçmeleri, ileriye dönük hedeflerinin olmaması, sınıf geçme adına çalışmaları, başarıyı düşürmektedir.”dedi.
İkinci dönem zümre öğretmenler toplantı tutanağı biyoloji öğretmeni …………., 
tarafından okundu.………., “birinci dönem toplantı tutanağında alınan kararları uygulamada herhangi bir aksamanın olmadığını” belirtti.
5) …………, “öğrencilerin başarısızlığı ile ilgili olarak öğrencilerin yeterli tekrar
yapmadığını” söyledi. ……………,” öğrencilerin ilköğretimden yeterli donanıma sahip olmadan liseye geldiklerini söyledi. ……….., “ailelerin çocuklarına karşı yeterli ilgiyi göstermediğini ve öğrencilerin derse hazırlıksız geldiklerini “belirtti. …………., “öğrencilerin kendilerine bir hedef seçmediklerini, öğrenci ve aileler arasında iletişim kopukluğu olduğunu, bunun da öğrenci başarısını olumsuz etkilediğini “ söyledi. …………, “öğrencilerin çoğunluğunun Fen Bilimleri'ne ilgi göstermediklerini, önyargılı olarak bu derslerin çok zor olduğunu düşündükleri için istenen başarıyı gösterememişlerdir” dedi.……….., “Sınıf içerisinde başarısız, devamsız ve sorunlu olduğu belirlenen öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmasını sağlamak amacı ile öğrencilerin velileri ile periyodik olarak görüşülmesi ve bu konuda rehberlik servisi okul idaresi ve diğer branş öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekmektedir” dedi.

………., “10. ve 11. sınıflarda uygulama derslerinde konuları pekiştirici örnek
sorulara daha fazla yer verilmesi gerekir” dedi.…………,”Öğrencinin başarısını arttırmak için dersin ilk 5 dakikasında önceki konuyla ilgili bağlantılı soruların sorulması ve açıklanması ile yeni konuya geçiş yapılmasının önemini vurguladı. Öğrencileri aktif tutabilmek için soru-cevap yönteminin sık sık kullanılması gerekir” dedi. …………..,”bazı öğrencilerimiz okul çıkışlarında, hafta sonlarında çalışmak zorunda kaldıklarından derslerine zaman ayıramamakta, bu yüzdende başarısız olmaktadırlar” dedi.
…………..,”Başarılı öğrencilerin başarılı olduğu anda ödüllendirilmesi gerekir. Günlük hayattan ödev verilmesi öğrencilerin ilgisini ve başarısını arttırır” dedi.
6) …………,”verimli çalışma yollarının öğrencilere sürekli hatırlatılmasının yararlı olacağını” söyledi.
………., “Velilerle sürekli iletişim kurulması başarıyı olumlu etkiler” dedi. …………, “konuların daha sık tekrar edilmesi, konuların günlük yaşamdan örneklerle pekiştirilmesine dikkat edilmesi başarıyı arttırır” dedi. ………., “öğrencilerin derse katılımlarının arttırılması, derslerin mümkün olduğunca deney destekli işlenmesi başarıyı arttırır” dedi.…………, “
Laboratuvarlar, görerek ve yaparak en iyi öğrenme mekânlarıdır." düşüncesi ilkemiz olmalıdır. Ezber olmayan, deneye dayalı, deney tartışabilen, neden-niçin sorgulaması yapabilen ve bilimsel düşüncelerini korkmadan söyleyebilen öğretim modeli içinde yetişmiş öğrenci mezun etmek hedefimizdir. Öğrencilere bilim kaynağının laboratuar olduğu aşılanmalıdır. Onlara bilimsel gerçeklere kendilerinin yapacağı deneylerle ulaşma olanakları verilmelidir. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde tartışma ve kendi kendine bulma alışkanlığı kazandırılmalıdır.” dedi.

7) ………, Biyoteknoloji ve gen mühendisliği alanındaki son yıllardaki gelişmelerin oldukça hızlı
olduğunu, gen haritasının çıkarılması bir çok hastalığa çözüm bulunabileceğinin kolaylaşacağını ve bu durumda biyolojinin öneminin daha da arttığını vurguladı.…………., Kanser ve gen ilişkisi hakkında kısaca bilgi vererek, illet hastalığın tedavisine yönelik bir umut olduğundan bahsetti.

8) Zümre başkanı………, 2012-2013 öğretim yılının ikinci döneminde gelişmeler göz
önünde bulundurularak başarılı bir yıl geçirildiğini belirterek toplantıyı kapatmıştır.
ALINAN KARARLAR 
1Birinci ve İkinci dönem toplantı tutanağında alınan kararları uygulamada herhangi bir aksamanın olmadığını görüldü.
2Sınıf içerisinde başarısız, devamsız ve sorunlu olduğu belirlenen öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmasını sağlamak amacı ile öğrencilerin velileri ile periyodik olarak görüşülmesi ve bu konuda rehberlik servisi okul idaresi ve diğer branş öğretmenleri ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
3Öğrencilere bilim kaynağının laboratuar olduğu aşılanmalıdır. Onlara bilimsel gerçeklere kendilerinin yapacağı deneylerle ulaşma olanaklarının verilmesi kararlaştırıldı.

Biyoloji Zümre Öğretmenleri:

 ../../2013 
Uygundur. 
................... 
Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara