13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 Almanca Yıl Sonu Zümresi

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI……LİSESİ
ALMANCA DERSİ  YIL SONU ZÜMRE TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi: .......-06-2013
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar:  
                                  

Gündem Maddeleri:

1.      Açılış ve Yoklama
2.      Yabancı dil öğretim ilkelerinin gözden geçirilmesi
3.      Almanca dersinin sınıflar düzeyinde değerlendirilmesi
4.      Almanca dersinin uygulamasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları
5.      Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemler
6.       Planların gözden geçirilmesi
7.      Dilek ve temenniler

Gündem Maddelerinin görüşülmesi:

1.      2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Almanca Dersi Yıl Sonu Zümre Toplantısı Zümre Başkanı …….. ve Almanca öğretmenleri ……............. katılımlarıyla başlamıştır.

2.      Almanca öğretiminde iletişimsel yaklaşımın benimsendiği ve dilin iletişimi sağlamak için bir bütün olarak ele alındığı vurgulandı. Bu yüzden derslerde dört temel dil becerisinin-dinleme, konuşma,yazma,okuma- geliştirilmesinin hedeflendiği  söylendi. Ayrıca bu yılki derslerde uygulanan öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenime dayalı  aşağıdaki tekniklerin bir sonraki yılda da benimsenmesi ve uygulanması kararlaştırıldı.
ü  Karşılıklı Diyaloglar
ü  Soru-Cevap Tekniği
ü  Grup çalışması
ü  İkili Çalışma Etkinlikleri
                  
               
3.      ........... derslerinde genel olarak hedeflenen amaç ve davranışlara ulaşıldığını  ve sınıf seviyesindeki farklılıklardan kaynaklanan problemlerin  üzerinde durularak müfredatın aksatmadan tamamlandığını belirtti. Almanca Öğretmeni ...........da bazı aktiviteler uygulanarak derslerin zevkli hale getirildiğini belirtti. Genel olarak tüm sınıfların durumlarının iyi olduğunu ve sınıflar bazında farklılıklar olmadığını belirtti. Almanca Öğretmeni ........... hemfikir oldu. Problem olan öğrencilerinde motive edilerek ve kısa, eğlenceli okuma parçaları ve diyaloglarla telafi edildiğini bildirdi.
 4.      ........... dikkat eksikliği ve katılım  probleminin  öğrencilere sık sık soru sorarak ve uyarıcı aktivitelere katılımlarının sağlanması ile  aşıldığını belirtti. Almanca Öğretmeni ...........Almanca 11.sınıflarda temel bilgi eksikliğinin derslerde hazır bulunuşluluğu  ve gerekli ön bilgi  sağlamayı güçleştirdiğini belirtti. Bu problemin ders tekrar saatlerinde çalışma kağıtları dağıtarak ve çalışma grupları oluşturulmasıyla aşıldığını belirtti. Almanca Öğretmeni ........... da ders kitaplarının Cd’leri olmadığını ve  bu yüzden öğretilen yapıların doğal dil kullanımları içerisinde pekiştirilmesinin zor olduğunu belirtti. Bu problemi ilgili diyalog ve okuma parçalarını kendisinin okuması ile aşıldığını  fakat bunun yeterli olmadığını belirtti.  Bu konuda bir toplantı tutanağının ilgili mercilere öneri olarak gönderilebileceğini vurguladı.

5.      Öğrencilerin öğrendiklerini okul dışında uygulama ortamının bulunmaması ve yabancı dil konusunda kendilerine destek sağlayıcı bir yan  alan olmaması nedeniyle dil konusunda tam olarak kendilerini geliştiremediklerini söylediler. Bu yüzden yazınsal metinlerin (gazete), kitaplar ve kısa hikayelerin sınıf ortamında öğrencilerle aktif şekilde incelenmesi gerektiğini söylediler.

6.      Zümre Başkanı ...........ve Almanca öğretmenleri ........... ve ...........2007-2008 Eğitim- Öğretim yılının  müfredata uygun olarak tamamlandığını belirttiler.

7.      Toplantı bir sonraki eğitim-öğretim yılının daha verimli geçmesi dilekleriyle kapatılmıştır.


   ...........                         ...........                                  
Almanca Öğretmeni            Almanca Öğretmeni                           Zümre Başkanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara