13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 4.Sınıf Yıl Sonu Zümresi

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI................................. İLKÖĞRETİM OKULU  4.SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ :
TOPLANTI YERİ :
TOPLANTI NO :
TOPLANTIYA KATILANLAR :

GÜNDEM MADDLERİ
1-Açılış ve yoklama
2-Bir önceki zümre kararlarının okunması
3-2.yarıyılın değerlendirilmesi
4-Öğretim materyalleri,çevrede yararlanılabilecek kaynaklar
5-Okul içi ve dışında becerilerin uygulanabileceği alanlar
6-Ölçme ve değerlendirme
7-Öğretim metot ve teknikleri
8-Kitap okuma alışkanlığını geliştirme
9-Öğrenci velileriyle ilişkiler.
10-Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARLAR
1-Açılış yoklama yapıldı. Toplantıya .............................................., ..........................................,
............................................. Sınıfı öğretmenleri katılmışlardır.

2- ....................................... Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95.maddesi gereği her öğretim yılının başında,ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır ifadesinden hareketle toplandığını belirtti.

3-.................................. ,ikinci yarılın başarı ile sona erdiğini söyledi. Bütün ders konuları planlanan sürede tamamlandığını söyledi.
................................., değişen program çerçevesinde bu yıl en başarılı derslerin sırası ile Fen ve Teknoloji , Matematik , Türkçe ve Sosyal Bilgiler olduğunu söyledi.

4- ................................., yeni programla ilgili görsel araç gereçlerin gün geçtikçe yaygınlaşmaya başladığını ancak hala yetersiz olduğunu söyledi.
Görsel eğitim araçlarından yararlanılması,sınıflarda ki Televizyon ve VCD’nin kullanılması, bilgisayar ve projeksiyondan yararlanılması,İnternetin ve İnternet kullanımının kavratılmasının başarıyı olumlu yönde etkilediğini belirterek önümüzdeki yıl da bu uygulamaların devam etmesinin yararlı olacağına karar verildi.

5-Okul içinde ki uygulama yapılabilecek alanlar olarak ,Laboratuar,Kütüphane,Futbol ve Basketbol sahaları,Okul bahçesi ile yakın çevremizde ki alanlardan etkin şekilde yararlanıldığını .............................................. söyledi.

6-.............................................., ölçme ve değerlendirmelerin ilköğretim kurumları yönetmeliği çerçevesinde ve zümre öğretmenler kurulunda alınan kararlar doğrultusunda yapıldığını söyledi.
Ölçme araçlarının sadece bilginin ölçülmesine değil,kavrama ,kendini ifade etme, yorumlayabilme, uygulayabilme, analiz,sentez yapabilme vb’ nin ölçülmesine yönelik hazırlandığı ..................................................  tarafından belirtildi.
Ayrıca öğrenciler değerlendirilirken sınıf içi etkinliklere katılmaları gözlemlenmiş ve etkinlik dosyaları incelenmiştir ve kanaat kullanılmıştır.
Ancak, özellikle Türkçe dersinde, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin yetersiz olduğu, değerlendirme formlarının çok fazla olduğu ve zaman aldığı ............................................ tarafından belirtilerek bu konunun bölge ve il zümre toplantılarında gündeme getirilmesi gerektiği kararı verilmiştir.

7-Öğretim Metot ve teknikleri derslerin işlenişinde, o dersin hedef ve davranışlarının kazandırılması için gerekli olan yöntem ve tekniklerden yararlanılmasına ;Öğrenci merkezli eğitime,tam öğrenmeye,çoklu zeka kuramından yararlanılmasının,yaparak yaşayarak, dramatizasyon, tartışma,rol yapma,anlatım,soru-cevap,problem çözme,oyun,gezi gözlem ,deney vb. metot ve tekniklerden ders ve konu özelliklerine uygun olarak yararlanılmasına devam edilmesine karar verildi.

8-Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çalışmalara önümüzdeki yıl da devam edilmesine karar verildi.

9-Öğrenci velileriyle iyi ilişkiler kurulmasına ve ihtiyaç duyuldukça toplantı ve bireysel görüşmeler yapılmasına karar verildi.

10-..................................., bölge zümreleri ve branş öğretmenleri olarak her konuda işbirliği içersinde çalışmaların yürütülmesinin öğrenci başarısını artırdığını söyleyerek önümüzdeki yıl da yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edilmesinin faydalı olacağı kanaatinde olduğunu belirterek,toplantıyı kapattı. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara