13 Haziran 2013 Perşembe

2012-2013 1.Sınıf Yıl Sonu Zümresi

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………. İLKOKULU 1. SINIFLAR YILSONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI TARİHİ :
TOPLANTI YERİ :
TOPLANTI NO :
TOPLANTIYA KATILANLAR :

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış

2- 2012-2013 Öğretim yılının değerlendirilmesi

3- Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

4- Veli toplantılarının verimliliğinin değerlendirilmesi

5- Sosyal etkinliklerin öğrenci davranışlarına etkisi

6- Dilek ve temenniler

7- KapanışGÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

..................................... İlköğretim okulu   ……………….., ve  ………………..  toplanarak yukarıdaki gündem maddelerini aşağıda belirtildiği şekilde görüşerek karara bağlamışlardır.


Madde 1:
Zümre Başkanı  …………………….. başkanlığında toplantıya başlandı.

Madde 2:
Bu öğretim yılında yeni eğitim müfredat sisteminin başarılı olduğu görülmüştür.

 ……………………. bitişik eğik yazının kavratılmasında büyük zorluklar yaşanmadığı görülmüştür. El kasları fazla gelişmemiş olan öğrencilerde zorluklar yaşandı. Veli toplantılarında harften başlandığı konusunda ortak karar alındı ve uygulandı. Sorunlu öğrencilerin velileri ile ayrıca toplantılar da düzenlendiğini belirtti.

…………….. eğitim sisteminin ve harften başlamanın okuma yazmanın öğrenilmesinde cümle sistemine göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Kullanılan ek kaynak kitaplar ile öğrenmenin daha etkili olduğu görüldü. Sınıflara alınan bilgisayar ve projeksiyon makinesinin de çok faydalı olduğunu belirtti. Ders kitaplarındaki etkinliklerin yeterli olduğunu, konu ve sürelerin uygun olduğunu belirtti. Konuların somut olarak işlenmesinin farklı yöntemlerin kullanılmasının öğrenci istek ve başarısının artırdığını söyledi.

Sınıf kitaplarının zenginleştirildiğinin ve eğitim öğretimde etkili olduğu gözlemlendi.


Madde 3:
Anasınıfına giden öğrencilerin genelde diğer öğrencilere oranla daha başarılı olduğu gözlemlendi. Derslerde daha atak ve daha girişken oldukları da gözlemlendi.

Sınıfların genelinde de başarının yüksek olmasında yeni sistemin gerekliliği olan öğrenci merkezli ve somut araçlar gerektiren yöntemlerin kullanıldığı eğitimin etkili olduğu belirtildi.

Davranış bozukluğu gösteren öğrencilerin velileri ile görüşüldüğü, rehberlik edildiği bazı öğrencilerin davranışlarında olumlu değişiklikler olduğu görüldü. Bazı öğrencilerde de davranışlarının alınan tedbirlere rağmen olumlu düzelmelerin görülmedi ve RAM’a gönderildi.

 Madde 4:
Yapılan veli toplantılarının öğrenci başarılarını artırmada etkili olduğu ve sınıf içi ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olduğu görüldü.

 Madde 5:
Yapılan sosyal etkinliklerin veliler ve okul çapında takdir edildiği ve beğenildiği belirtildi. Öğrencilerin daha girişken, işbirliği yapma ve kendine güven duygularını geliştirmesinde çok etkili olduğu gözlemlendi. Bundan sonraki yıllarda da sosyal etkinliklere devam edilmesi konusunda istekli oldukları gözlemlendi.

 Madde 6:
Bir sonraki eğitim yılında daha başarılı olmak için velilerle toplantılar yapılması, sosyal etkinliklerin devam ettirilmesi, öğrenci merkezli eğitimin daha etkili kullanılmaya çalışılması, kitaplığın zenginliğinin artırılması, zümre öğretmenleri ile işbirliği içinde olunması, sorunlu öğrencilere rehberlik edilmeye devam edilmesine karar verildi.


 Madde 7:
Zümre Başkanı……………………. yeni eğitim öğretim yılında daha başarılı olunması dilekleriyle toplantıya son verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara