23 Mayıs 2013 Perşembe

WOULD LIKE ( İSTEMEK ) KONU ANLATIMI VE ALIŞTIRMA

WOULD LIKE ( İSTEMEK )

Resmi olduğumuz kişilere isteklerimizi bildirirken kullanırız.
Cümle dizilişi;
I + would like + Nesne
Uzun yazılışı
Kısa yazılışı
I would like
I’d like
  1.  
Örnek : I would like a cup of tea , please.
            ( Bir fincan çay istiyorum , lütfen. )
Eğer cümlelerde fiil kullanırsak fiilden önce “to” getirmemiz gerekir.
I + would like + to + Fiil + Nesne
Örnek : I would like to drink a cup of tea , please.
            ( Bir fincan çay içmek istiyorum , lütfen.)
Soru cümleleri ;
  1. Would + you + like + Nesne ?
              Örnek : A : Would you like tea?
                                ( Çay ister misiniz? )
                           B :  Yes , please. ( Evet , lütfen. )
                                   No, thank you / thanks.
                                   ( Hayır , teşekkürler. )

  1. Would + you + like + to + Fiil + Nesne ?
              Örnek :A :  Would you like to drink tea?
                                ( Çay içmek ister misiniz? )
                          B : Yes , please. / No , thanks.

  1. A: Would you like to drink something?
             ( Bir şey içmek ister misiniz? )
       B : Yes , I’d like a cup of tea ,please.
            (Evet, bir fincan çay istiyorum,lütfen)
             No,thanks.
             (Burada bir şey içmek isteyip istemediği sorulduğu için cevapta içeceği bildirmemiz gerekir.)
4.       A:Would you like to drink tea , or  coffee? ( Çay mı yoksa kahve mi içmek istersiniz? )
       B:I’d like coffee , please. ( Kahve istiyorum , lütfen. )
           Coffee , please. ( Kahve , lütfen. )
      ( Burada soru  “or ( ya da )” kelimesi ile sorulduğu için cevapta “Yes” ile cevap verilmez.Hangisi isteniyorsa o söylenir.)

  1. What+would+you+like+to+Fiil+Nesne ?
Örnek: A :What would you like to drink?
                ( Ne içmek istersiniz? )
            B :I’d like tea , please.
                 ( Çay istiyorum , lütfen. )
                 Tea, , please. ( Çay , lütfen. )
( Burada ne içmek istediği sorulduğu için bu soruya “Yes” veya “No” ile cevap verilmez , ne isteniyorsa söylenir. )

  1. A : I’d like to buy a t-shirt.
             (Ben bir tişört satın almak istiyorum.)
B : What colour would you like?
     ( Ne renk istersiniz? )
A : Pink , please. ( Pembe , lütfen. )
B : I’m sorry.We haven’t got any pink t-shirt.Would you like a red one? ( Üzgünüm.Pembe tişörtümüz yok.Kırmızı ister misiniz? )
A : O.K. ( Tamam. )
B : What size would you like / What size do you want? / What size do you take? ( Hangi beden istersiniz? )
A : Medium , please. ( Orta beden , lütfen. )
B : Here you are. ( Buyrun. )
A : Can I try it on? ( Bunu deneyebilir miyim? )
B : Certainly. ( Elbette. )
A : It is too large for me.Have you got a smaller one?  ( Bu bana çok büyük geldi.Daha küçüğü var mı? )
B : Yes, we have got a smaller one. (Evet, daha küçüğü var. )
A : How much is it? ( Kaç para? )
B : It is ten  new Tukish liras. ( 10 YTL.)

Giysi bedenleri : Small ( Küçük )
                            Medium ( Orta )
                            Large ( Büyük )
                            Extra large-XL
                           ( Eksta büyük )
  
7.       A : Welcome , sir.What would you like to buy? ( Hoş geldiniz efendim.Ne alırdınız? )
        B: I’d like to buy a pair of shoes , please.
            ( Bir çift ayakkabı almak istiyorum lütfen. )
        A : W hat colour would you like?
              ( Ne renk istersiniz? )
        B : Black , please. ( Siyah lütfen. )
        A : What size would you like?
              ( kaç numara istersiniz?)
        B : 37, please.Can I try them on? ( 37 , lütfen.Onları deneyebilir miyim? )
        A : Certainly / Of course , sir. ( Elbette , efendim. )
        B : They are too small for me.Have you got a larger pair? ( Bunlar bana çok küçük geldi.Daha büyük çifti var mı? )
        A : Yes , we have got a larger one. Here you are. ( Evet , daha büyüğü var.Buyrun.)
        B : How much are they? ( Kaç para ? )
        A : They are one hundred pounds.
        A: Oh! They are too expensive.Have you got a cheaper pair? ( Onlar çok pahalı.Daha ucuz çifti var mı? )

SUBJECT TEST 6

Would you like to eat hamburger or pizza?
a)pizza , please                  b)Yes , I would
c)No , I don’t                     d)Yes , I do

I’d like __________ a pair of black jeans.
a)buy        b)to buy       c)buying         d)to buying

I __________ buy a pullover.
a)would like                   b)would to   
c)like to                         d)would like to

A : __________ would you like to __________?
B : A glass of coke , please.
a)What / eat                       b)Where / drink     c)What / drink                   d)Where /eat
I __________ a skirt , please.
a)would like                 b)would like to
c)would to                    d)like to

What would you __________ at the party?
a)like to                 b)like to wear
c)wearing              d)like wearing

I’m thirsty. ________________________.
a)I’d like a glass of water.
b)I’d like to a glass of water.
c)I’d like to eat something.
d)I’d like drink something.

I’m hungry. ______________________.
a)I’d like to eat something.
b)I’d like eat somethimg.
c)I’d like to drink something.,
d)I’d like drink something.

What would you __________ for diner?
a)like to                 b)like to eat
c)eating                 d)like eating

I’d like ___________ a kilo of tomatoes.
a)buy     b)buying      c)to buy       d)bought

I __________ learn English.
a)would                 b)would to       
c)would like          d)would like to

This skirt is too short for me.________________?
a)Have you got a short one?
b)Do you want a long one?
c)Have you got a longer one?
d)Do you want a shorter one?

A : Would you like to drink something?
B : Yes , _______________.
a)I like                 b)I wouldn’t
c)I’d like tea.       d)I like to

A : What would you like for lunch , madam?
B : _______________ gren salad , please.
a)I’d like to               b)I’d
c)I’d like                   d)I like

I’d like ____________ the car.
a)wash     b)to wash      c)washes      d)washing

I _________ like a glass of water.
a)want      b)woulds      c)wants        d)would

I’d like to _____________
a)playing tenis               b)to play tennis
c)tennis                          d)play tenis

What would you like to do?
a)I’d like to driving         b)I’d to drive
c)I’d like to drive             d)I’d like drive

I would like _____________
a)to a sandwich            b)an sandwich
c)a sandwich                d)a sandwiches
A : _________________________?
B : Pink , please.
a)What kind of t-shirt would you like?
b)What size would you like?
c)Would you like a t-shirt?
d)What colour would you like?

A : __________________________?
B : Large , please.
a)What size would you like?
b)What colour would you like?
c)Would you like something?
d)What would you like to do?

This dress is too small for me.______________?
a)Have you got a larger one?
b)Have you got a smaller one?
c)Would you like a red dress?
d)Have you got a shorter one?

I’m sorry , we haven’t got any yellow hat. _______________________?
a)Would you like a medium size?
b)Would you like a red one?
c)Have you got a red one?
d)What size would you like?

Can I ________ this shoes on?
a)drink        b)eat           c)do        d)try        

How much is this tie?
a)It is red                               b)They are 18YTL
c)They are medium size        d)It is 32 YTL

These trousers are too long for me. ___________________?
a)Have you got a smaller one?
b)Have you got a longer one?
c)Have you got a shorter one?
d)Have you got a cheaper one?

How much are these trousers?
a)They are gren and Brown
b)It is 78 dollars.
c)It is too small for me.
d)They are 45 pounds.

I’m sorry , we haven’t got any small size.
___________________________?
a)Would you like a medium one?
b)Would you like a black one?
c)Would you like a shorter one?
d)Would you like re done?

This pullover is too expensive for me.
____________________________?
a)Have you got a smaller one?
b)Have you got a cheaper one?
c)Have you got a larger one?
d)Have you got a red one?

A : What size do you take?
B : ___________ , please.
a)black       b)small        c)tea          d)pizza

       

 

5 yorum:

Bu Blogda Ara