14 Mayıs 2013 Salı

Will / The Future Tense- Gelecek Zaman

Will / The Future Tense
(-ecek -acak / Gelecek Zaman)

Gelecek hakkında konuşmak için ?will? kullanılır. Will bütün şahıs zamirleri ve fiilin yalın hali ile kullanılır. ?will? den sonra ?not? kullanılır. ?will not? ın kısatılmış şekli ?won?t? tur. Soru cümlelerinde ?will? cümle başında kullanılır. Yarın (tomorrow) gelecek hafta / hafta sonu / yıl / ay / yaz (next week / weekend / year / month / summer) yarın sabah / öğleden sonra / akşam (tomorrow / morning / afternoon / evening) ve 1998? de (in 1998) ?will? yardımcı fiili ile kullanılan belli başlı gelecek zaman belirteçleridir. Bu zaman belirteçleri genellikle cümlenin sonunda kullanılır.

I'll study at six. (Saat altıda ders çalışacağım.)
We will come tomorrow. (Yarın geleceğiz.)
I will work tonight. (Bu gece çalışacağım.)
He / she / it will come here. (O buraya gelecek.)
They will help you. (Sana yardım edecekler.)
We will sleep. (Uyuyacağız.)
You will be there at 10. (10?da orada olacaksın.)

I will not (won?t) be at home next weekend. (Gelecek hafta evde olmayacağım.)
They will not (won?t) buy a new car. (Yeni bir araba almayacaklar.)
We will not (won?t) play basketball tomorrow. (Yarın basket oynamayacağız.)
He / She / It will not (won?t) get up early. (O erken kalkmayacak.)

Will you be here tonight? (Bu gece burada olacak mısın?)
Will he / she go the cinema on Monday? (Pazartesi sinemaya gidecek mi?)
What will we eat at noon? (Öğlen ne yiyeceğiz?)
When will they arrive? (Ne zaman varacaklar?)
Won?t you watch TV tonight? (Bu gece televizyon izlemeyecek misin?)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara