1 Mayıs 2013 Çarşamba

Passive Voice - Edilgen ÇatıPASSIVE VOICE ( EDİLGEN ÇATI )

Passive voice “edilgen” anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Ayrıca eylemi yapanın, yani öznenin bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda passive kullanılır.


1. Passive Form Table: Zamanlara Göre Edilgen Yapı Tablosu
ACTIVE PASSIVE
1. The Simple PresentThe boy breaks the windows. Çocuk camları kırar.
S + V + O
The windows are broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılır.
S + am / ise /are + V3
2. Present ContinuousThe boy is breaking the windows. Çocuk camları kırıyor.
S + am / ise /are + Ving + O
The windows are being broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılıyor.
S + am / ise /are + being + V3
3. Simple PastThe boy broke the windows. Çocuk camları kırdı.
S + V2 + O
The windows were broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırıldı.
S + was / were + V3
4. Past ContinuousThe boy was breaking the windows. Çocuk camları kırıyordu.
S + was / were + Ving + O
The windows were being broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılıyordu.
S + was / were + being + V3
5. Present PerfectThe boy has broken the windows. Çocuk camları kırdı.
S + have / has +V3 + O
The windows have been broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırıldı.
S + have / has + been + V3
6. Past PerfectThe boy had broken the windows. Çocuk camları kırmıştı.
S + had + V3 + O
The windows had been broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılmıştı.
S + had + been + V3
7. be going to futureThe boy is going to break the windows. Çocuk camları kıracak.
S + am / is / are + going to + V1 + O
The windows are going to be broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılacak.
S + am / ise /are going to + be + V3
8. Future TenseThe boy will break the windows. Çocuk camları kıracak.
S + will + V1 + O
The windows will be broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılacak
S + will + be + V3
9. ModalsThe boy can break the windows. Çocuk camları kırabilir.
may malı.
might ardı.
could ….
must
should
would
has to
used to
ought to
The windows can be broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılabilir..
may malı.
might ırdı.
could ….
must
should
would
have to
used to
ought to
10. Perfect contionals or modalsThe boy must have broken the windows. Çocuk camları kırmış olmalı.
would
can
could
……
The windows can have been broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılmış olabilir
. would
must
could
……

2. Passive structures

Passive yapıda kimin ne yaptığından ziyade neyin yapıldığı önemlidir. Bunun Türkçemizdeki karşılığı edilgendir. Yukarıda çizmiş olduğumuz tabloda hangi zaman ( tense ) in hangi şekillerde passive yapıldığı görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi active cümlenin nesnesi daima passive cümlenin öznesi olmaktadır.
A – Some man are cleaning our windows. Birkaç adam penceremizi temizliyor.
nesne
P – Our windows are being cleaned. Pencerelerimiz temizleniyor.
özne
A – Somebody stole my money. Birisi paramı çaldı.
P – My money was stolen. Param çalındı.
Bu cümlelerden de anlaşılacağı gibi, passive cümlede önemli olan, yapılan olay olduğu için yapandan bahsedilmemektedir.
Fakat hem passive cümle kullanıp hem de yapanın kim ya da ne olduğu belirtilmesi isteniyor, veya yapan belirtilmeksizin cümle tam anlaşılmıyor, ya da müphem kalıyorsa, yapanın kim ya da ne olduğu by kelimesi eklenerek belirtilir.
Our windows was broken by one of my friends. Penceremiz arkadaşlarımın biri tarafından kırıldı.
Istanbul was conquered by Mehmet the Second. İstanbul İkinci Mehmet tarafından fethedildi.
Active cümledeki nesneyi çok iyi tespit etmek gerekiyor.
A – Somebody has painted the statue in teh park between the stadium and the museum. Birisi stadyum ve müze arasında bulunan parktaki heykeli kırmış.
Bu cümlede dikkat edilirse, nesne sadece the statue değildir. The statue in the park between the stadium and the museum komple nesne olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla passive cümle
P – The statue in the park between the stadium and the museum has been painted. Stadyum ve müze arasında bulunan parktaki heykel boyanmış.
Passive cümlede fiilin daima 3. halde olduğu unutulmamalıdır.
Active cümleyi passive cümleye çevirirken cümlenin zamanı çok iyi tespit edilmeli ve tekil çoğul durumları dikkate alınmalıdır.
Bir cümlede iki nesne varsa, Indirect object ( fiilden ikinci olarak etkilenen nesne ) yi passive cümlenin öznesi yapmak daha uygundur.
A – My parent gave me a book. Ebeveynim bana kitap verdi.
P – I was given a book. Bana kitap verildi.
Fakat direct object ( fiilden ilk etkilenen nesne yi passive cümlenin öznesi yapmak yanlış değildir. Fakat prepositionlara dikkat etmek gerekir.
P – A book was given to me. Bana kitap verildi.
Preposition‘lu fiillerle oluşmuş bir cümleyi passive yaparken preposition doğrudan doğruya fiilin hemen sonunda gelir vaziyette kalmalıdır.
A – They were looking for the pet. Ev hayvanını arıyorlardı.
P – The pet was being looked for. Ev hayvanı aranıyordu.
A – You should blow up the tyres before every trip. Her seyahatten önce tekerlekler şişirmelisin.
P – The tyres should be blown up before every trip. Her seyahatten önce tekerlekler şişirilmeli.

3. Passive with verbs of saying, believing, etc…

Say, believe, think, know, find gibi fiillerle yapılan cümlelere dikkat etmek gerekir.
A – People say that that man is a thief. İnsanlar şu adamın hırsız olduğunu söylüyor.
P – It’s said that that man is a thief. O adamın hırsız olduğu söyleniyor.
P- That man is said to be the thief. O adamın hırsız olduğu söyleniyor.
A – Everybody knows he was rich. Zengin olduğunu herkes biliyor ( onun ) .
P – It is known that he was rich. Zengin olduğu biliniyor.
P – He is known to have been rich. Zengin olduğu biliniyor.
A – They thought we were happy. Mutlu olduğumuzu sanmışlar.
P – It was thought that we were happy. Mutlu olduğumuz zannedilmiş.
P – We were throught to have been happy. Mutlu olduğumuz zannedilmiş.
A – People believe he has killed his wife. Halk onun karısını öldürdüğüne inanıyor.
P – It is believed that he has killed his wife. Karısını öldürdüğüne inanılıyor.
P – He is believed to have killed his wife. Karısını öldürdüğüne inanılıyor.

4. Examples / Örnekler

Şimdi passive cümle örnekleri verelim.
Our school is painted every year. Okulumuz her yıl boyanır.
A new bridge is going to be built next year. Gelecek yıl yeni bir köprü inşa edilecek.
The murdered is being questioned now. Katil şu anda sorguya çekiliyor.
The building hasn’t been cleaned yet. Bina henüz temizlenmedi.
The house had been arsoned. Ev kundaklanmıştı.
When we got there the newspapers were being printed. Biz oraya vardığımızda gazeteler basılıyordu.
The flat will be sold. Daire satılacak.
This question must be changed. Bu soru değiştirilmeli.
The robber should have been found. Soyguncu bulunmalıydı.
İçinde any, anybody, anything bulunan olumsuz cümleler passive’e çevrilirken any‘ler no‘ya döndürülür.
Örnekler
They didn’t bring any flowers. Hiç çiçek getirmediler.
No flowers were brought. Hiç çiçek getirilmedi.
They haven’t arrested anybody. Hiç kimseyi tutuklamadılar.
Nobody has been arrested. Hiç kimse tutuklanmadı.
He didn’t do anything. O hiçbir şey yapmadı.
Nothing was done. Hiçbir şey yapılmadı.
Nobody ve no one ile başlayan cümleler iki şekilde passive yapılır.
Örnekler
Nobody can lift this rock. Bu kayayı hiç kimse kaldıramaz.
The rock can’t be lifted ( by anybody). Bu kaya hiç kimse tarafından kaldırılamaz.
The rock can be lifted by nobody. Bu kaya hiç kimse tarafından kaldırılamaz.
İlk cümlede by kullanmak şart değildir ana ikinci cümlede şarttır.
Nobody has used this computer. Bu bilgisayarı hiç kimse kullanmadı.
This computer hasn’t been used ( by anybody ). Bu bilgisayar hiç kimse tarafından kullanılmadı.
This computer has been used by nobody. Bu bilgisayar hiç kimse tarafından kullanılmadı.
Burada da ilk cümlede by kullanmak şart değildir ama ikinci cümlede şarttır.
Who ile başlayan ve özneyi soran soru cümleleri de iki ayrı şekilde passive yapılabilir.
Örnek:
Who killed the man? Adamı kim öldürdü?
Who was the man killed by?
By whom was the man killed? Adam kimin tarafından öldürüldü?
İlk cümle daha çok konuşma dilinde kullanılır ve who yerine whom da gelebilir. İkinci cümle ise daha resmi bir kullanım şeklidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara