15 Mayıs 2013 Çarşamba

İngilizce Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler- Nouns


SAYILABİLEN İSİMLER ( Countable nouns )
Tekil ve çoğul biçimleri olan, nicelikleri sayılarla belirtilebilen isimlerdir.
Tekil isimler :
Sayılabilen tekil bir isimden ilk kez söz edilirken önüne ”belirsiz bir tane” anlamına ayada an kullanılır : a book, an orange
Çoğul isimler :
( A ) Cins isimlerin büyük bir çoğunluğu s takısı eklenerek çoğul yapılabilir. Bunlardüzenli isimlerdir. ( car – cars, book – bookvb. ) ;
s takısı eklenirkensözcüğün söylenişini yumusatmak amacıyla yazılışında bazı değişiklikler yapılabilir.
1. ç olarak söylenen ch harfleriyle ile biten sözcüklere es eklenir, yani yeni bir hece eklenmiş olur.
2. Sözcüğün son harfi olan eğer i sesiyle okunuyorsa, y harfi kalkar, ies gelir.
story – stories , baby – babies
3. Sözcük s, z, sh veya x ile bitiyorsa es harfleriyle bir hece eklenir.
bus – buses, glass – glasses, buzz – buzzes, dish – dishes, box – boxes
4. Sözcüğün sonu f  sesiyle bitiyorsa, f kalkar, yerine ves gelir.
thief – thieves, wife – wives, leaf – leaves, knife – knives
5. Son harfi o ile biten sözcükler es alır, ama yeni bir hece oluşturamazlar.
hero – heroes, tomato – tomatoes, potato – potatoes
( B )  Çoğul biçimi düzensiz olan isimler :
child – children                   man – men                                 that – those
foot – feet                            mouse- mice                              this – these
goose – geese                      Mr. – Messrs.                             tooth – teeth
louse – lice                           ox – oxen                                    woman – women
( C )  Son sesleri ( Türkçe ş ) yada ( ç ) olarak okunan aşağadaki ülkelerin insanlarından söz edilirken sözcük, s takısı almadan çoğuldur.
Biritish – Dutch – English – Finnish – Flemish – İrish
Polish – Scotch – Spanish – Sweedish – Welsh
Ör:  The English drink a lot of beer. ( ingilizler çok bira içerler. )
( D )  Sıfatların önüne the getirerek üretilen isimler yalnızca çoğul olarak kullanılır.
The good ( iyiler ). The rich ( zenginler ). The disabled ( özürlüler ). The dead ( ölüler ).    The wounded ( yaralılar ). vb.
( E ) iki parçadan oluşan eşyalar herzaman çoğul olarak kullanılır.
(blue) jeans     trousers          glasess              tongs
breeches          coveralls         spectacles        tweezers
dungarees        overalls          clippers
knickers           pajamas          pincers
pants                braces             pliers
shorts               suspenders    scissors
slacks               binoculars       shears
Bu tip isimlerden söz ederken tekil olduklarını belirtmek için a pair of ( bir çift ) yada sayısını söyleyeceksek, three pairs of ( üç çift ) ifadeleri kullanılır.
Ör: There is a pair of scissors on the desk.
( Masanın üstünde bir makas var.  )
( F ) Her zaman çoğul olarak kullanılan  ( tekil olmayan ) bazı isimler vardır. En önemlileri şunlardır:
aborigines          eaves                remains          wages
archives             environs           riches
auspices             goods                 savings
belongings         quarters           surroundings
cattle                  manners           thanks
clothes               morals               the outdors
contents            police                 the outskirts
dregs                 people                victuals
SAYILAMAYAN İSİMLER ( Uncountable Nouns )
Nicelikleri tane yada sayı olarak tanımlanamayan, ancak ölçüldükleri birimle ( kg, lira, şişe, bardak, vb ) belirtilebilen isimlerdir.
Ör: milk ( süt ), water ( su ), money ( para ), tea ( çay ), meat ( et ) butter ( tereyağı ) vb.
DİKKAT: İngilizce öğrenenlerin sık sık düştüleri şu hatalardan kaçınını:
a ) Sayılamayan bir ismin önüne a/an getirmeyin.
b ) Sayılamayan bir ismin sonuna çoğul takısı getirmeyin.
c ) Sayılamayan bir isim eğer cümlenizin öznesiyse, bunu izleyen fiil takımının tekil olmasına dikkat edin, çünkü:
SAYILAMAYAN İSİMLER HER ZAMAN TEKİL OLARAK KULLANILIRLAR.
Aşağıda kullanımında tereddüt edilen bazı sayılamayan isim örnekleri verilmiştir.
advice ( öğüt )                                          grief ( üzüntü )
baggage ( bagaj, yük )                            knowledge ( bilgi )
cash ( nakit para, peşin para )              information ( bilgi , haber )
fun ( eğlence )                                         homework ( ev ödevi )
entertainment ( eğlence )                     work ( iş )
furniture ( mobilya )                             mail ( posta )
news ( haber/ler )
Bazı sayılamayan isimlerin miktarı içinde bulundukları nesnenin adıyla yada dilim, parca vb sözcüklerle anlatılır.
a cup of tea / coffee                                                     ( two cups of coffee )
a glass of water / milk                                                 ( three glasses of milk )
a bottle of milk / beer / wine
a jug of water / orange juice
a piece of bread / cake
a slce of bread / cake
a piece of advice

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara