25 Mayıs 2013 Cumartesi

İngilİzce Bilmeceler-3


Q: Why did the chicken cross the road?
Tavuk neden karşı yola geçmiş?
A: To get to the other side.
Karşı tarafa geçmek için.
Q. Why did the turkey cross the road?
Hindi neden karşıya geçmiş?
A. Because the chicken was on vacation.
Çünkü tavuk tatile çıkmış.
A: Why did the chewing-gum cross the road?
Sakız neden karşı yola geçmiş?
B: Because it was stuck to the chickens foot.
Çünkü tavuğun ayağına yapışmış.
Q: If you drop a white hat into the Red Sea, what does it become?
Eğer bir beyaz şapkayı kızıl denize düşürürsen ne olur ?
A: Wet.
Islanır.
Q: What has many keys but can’t open any doors?
Birçok anahtarı(tuş - çift anlamlı) olan fakat hiçbir kapıyı açamayan şey nedir.
A: A piano.
Piyano
Q: What has 6 eyes but can’t see?
Neyin altı gözü vardır ama göremez?
A: 3 blind mice.
Üç kör fare
Q: Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building(dünyanın en yüksek binası)?
Kanguru  Empayır siteyt binasında daha yükseğe zıplayabilirmi?
A: Yes, because the Empire State Building can’t jump!
Evet  çünkü Empayır siteyt binası zıplayamaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara