15 Mayıs 2013 Çarşamba

Imperative- İngilizce Emir Cümleleri


Türkçede olduğu gibi ingilizcede de emir cümleleri en basit cümle biçimidir. Tek başına ve yalın durumdaki bir fiil, ÖZNE OLMAKSIZIN, kullanılarak bir emir cümlesi oluşturulur.
Go : Git
Olumsuz emir için fiilden önce DON’T kullanılır.
Don’t go : Gitme
Bu ifadeyi yumuşatmak ve rica cümlesi yapmak için fiilin önüne yada arkasına PLEASE getirilir.
Please go : Lütfen git ( gidiniz )
Please don’t go : Lütfen gitme ( Gitmeyiniz )
Emir cümleleri herzaman İKİNCİ TEKİL yada çoğul şahıslara bildirilir, ama cümlede şahıs zamiri belirtilmez.
Emir cümleleri hep GENİŞ ZAMANDA ( simple present tense ) kullanılır ve gelecek zamanı gösterir.
Fiilden sonra fiilin nasıl, nerede ve nezaman yapıldığını belirten sözcükler kullanırsak, emir cümlelerinde hal, yer ve zaman zarfları da bulundurmus oluruz.
Drive carefully tonight. ( Bu gece dikkatli sür [arabayı] )
nasıl            ne zaman
Dont go there now.   ( Oraya şimdi gitme )
nereye    nezaman
Fiile ”ne yap?” sorusuna yanıt veren NESNE de bulundurabiliriz.
Read a book tonight. ( Bu gece bir kitap oku ) ( Herhangi bir kitabı )
nesne
Read the book tonight. ( Bu gece kitabı oku. ) ( Belli bir kitabı )
Yukarıdaki iki cümlede a ve the tanımlayıcılarının çevirideki farkı belli olmaktadır.
Bring the glasses here now. ( Bardakları şimdi buraya getir. )
nesne            yer     zaman
Nesneler şahıs zamirleri de olabilir.
me…. beni, bana                                                    my… benim
you…. seni, sana                                                   your… senin
him… onu, ona ( erkek )                                     his… onun
her… onu, ona ( dişi )                                          her.. onun
it… onu, ona, ( nötr:cansız, hayvan )            its… onun
us… bizi, bize                                                          our.. bizim
you… sizi, size                                                        your.. sizin
them… onları, onlara                                          their… onların
Please call me. ( Lütfen beni arayın. )
Take me home. ( Beni eve götür. )
Use my car. ( Benim arabamı kullan.)
EMİR cümleleriyle örnekler verebilmek için TO edatını tanıtmak gerekir.
TO
Genel olarak bir yere yönelik eylem belirtmek için kullanılır.
Çoğu kez Türkçeye -e, -a takısıyla çevrilir.
Go to the door. ( Kapıya git.)
Come to the school. ( Okula gel )
Bring to book to me. ( Kitabı bana getir. )
Türkçede -e, -a takılarıyla belirtildiği halde ingilizcede to kullanılmayan bazı sözcükler vardır. Bunların unutulmaması gerekir.
TO KULLANMAYIN
home                                          ( Please go home now: Lütfen şimdi eve git.)
here ( over here )                  ( Come here: Buraya gel. )
there ( over there )               ( Please go there: Kütfen oraya git)
down ( downstairs )             ( Please come dawn: Lütfen aşağıya gel. )
( Please come dawnsaits: Aşağı kata gel. )
up ( upstairs )                          ( GO up/stairs: Yukarı/üst kata git. )
downtown                              (Go downtown: Şehir merkezine git. )
Türkçede -e, -a olarak çevrildiği halde ingilizcede to kullanılmayan bazı fiiller de vardır. Bunlarında unutulmaması gerekir.
TO KULLANMAYIN
help                ( Help the man: Adama yardım et. )
thank             ( Thank the man: Adama teşekkür et. )
ask                  ( Ask the man: Adama sor. )
anwer            ( Answer the man: Adama cevap ver. )
cost                ( İt will cost you a lot: Sana pahalıya mal olacak. )
İngilizcede TO edatının ve diğer edatların kuralsız olarak kullanıldığı durumlar kurallı olanlardan çok daha fazladır. İngilizce öğrenenlerin her fiili yada her deyim öğrendiklerinde bu sözcüklerin hangi edatlarla kullanıldığınıda öğrenmelerini öneririz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara