1 Mayıs 2013 Çarşamba

Health - Sağlık

I don't feel well.    /ay dont fil wel/ Kendimi iyi hissetmiyorum.       
I am sick.    /ay em sik/ Hastayım.       
I have got a headache.    /ayv gat e hedeyk/ Başım ağrıyor.       
I have got a stomach ache.    /ayv gat e stamık eyk/ karnım ağrıyor       
I have got a tooth ache.    /ayv gat e tut eyk/ dişim ağrıyor       
I have got a back ache.    /ayv gat e bek eyk/ sırtım ağrıyor       
How long have you had this ache?    /hav long hev yu hed dis eyk/ Ne kadar süredir bu ağrınız var?       
For a short time. (For two days)    /for e şort taym/, /for tu deyz/ Kısa süredir (İki gündür)       
For a long time. (For two weeks)    /for e long taym/, /for tu wiks/ Uzun süredir (İki haftadır)       
I need to examine you.    /ay nid tu egzemin yu/ Sizi muayene etmem gerek.       
Raise your head    /reyz yur hed/ Başınızı kaldırın       
Lie down here, please    /lay down hiır pliz/ Uzanın buraya, lütfen       
Open your mouth, please    /opın yur mauth pliz/ Ağzınızı açın, lütfen

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara