1 Mayıs 2013 Çarşamba

Have Got / Has Got -Sahiplik


POSSESSION (  HAVE GOT / HAS GOT  ) SAHİPLİK

Bu konuda kullanılan have ( got ) ve has (got) sahiplik bildiren fiiller olarak kullanılmaktadır. Yardımcı fiil olarak kullanılan have ve has ile karıştırılmamalıdır. Have ile have got ve has ile has got tamamen aynı manada birbirinin yerine kullanılabilirler.

I have two books. I have got two books. İki kitabım var.
Cümlede got kullanmadan sadece have ya da has kullanacaksak bunların (‘ve yada ‘ s) gibi kısaltılışları olmaz. Ancak ‘ve got ve ‘s got şeklinde kısaltılabilirler.

1. Structure: Yapı

I
We
You
They
Ali and Kemal
The children
have
have got
a house. ( Bir ) evim var. ( Bir eve sahibim.)
(Bir) evimiz var.
( Bir ) enim(iz) var.
(Bir) evleri var.
Ali ve Kemal’in (bir) evi var.
Çocukların ( bir ) evi var.
He
She
It
Ahmet
Ayşe
The cat
has
has got
( Bir ) evi var. ( O erkeğin. )
( Bir ) evi var. ( O kızın. )
( Bir ) evi var. ( O cansız ya da hayvanın. )
Ahmet’in ( bir ) evi var.
Ayşe’nin ( bir ) evi var.
Kedinin (bir ) evi var.
Olumsuz yaparken
I
We
You
They
haven’t
haven’t got
don’t have
a house. Evim yok.
Evimiz yok.
Evin(iz) yok.
Evleri yok.
He
She
It
hasn’t
hasn’t  got
doesn’t have
Evi yok.
Evi yok.
Evi yok.
Soru yaparken
Have
Do
I
we
you
they
have got a house. Evim var mı?
Evimiz var mı?
Evin(iz) var mı?
Evleri var mı?
Has
Has
Does
he
she
it
have got a house. Evi var mı?
Olumsuz soru yaparken
Haven’t
Don’t
I
we
you
they
have got a house. Evim yok mu?
Evimiz yok mu?
Evin(iz) yok mu?
Evleri yok mu?
Hasn’t
Hasn’t
Doesn’t
he
she
it
have got a house. Evi yok mu?

2. Past of has / have (got):

Has / have (got) ın geçmiş hali have-> had, have got-> had got, has->had, has got -> had got, Geçmiş zamanda da aynen geniş zamanda olduğu şekilde; soru, olumsuz ve olumsuz soru şekillerini yapmak mümkündür.
They had a house.
They had got a house. Evleri vardı.
They didn’t  have  a house.
They hadn’t got a house. Evleri yoktu.
Had they a house?
Had they got a house? Evleri var mıydı?
Did they have a house?
Hadn’ they a house?
Hadn’t they got a house? Evleri yok muydu?
Didn’t they have a house?
Fakat geçmiş zamanda daha yaygın olanı had got yerine sadece had kullanmaktır.
Yine geçmiş zamanda soru ve olumsuz cümlelerde ise; did ve didn’t daha çok kullanılmaktadır. Tek başına had li soru ve olumsuz cümlelere is pek rastlanılmamaktadır. Have ve has in deyim gibi değişik şekillerde kullanılış biçimleri vardır. Bu kullanış biçiminde manaları da değişir.
I usually have breakfast at seven. Genellikle saat yedide kahvaltı ederim.
He is having a bath now. Şimdi banyo yapıyor.
You’ll have trouble with that boy. Şu çocukla başın derde girecek.
Bu kullanış biçiminde kesinlikle have got ya da has got kullanılmaz. Geçmiş zaman hali yine her ikisi için de had dir. Olumsuz ve soru yaparken mutlaka do, does, didn’t kullanılmalıdır.
They don’t have a shower before they go to bed. Yatmadan evvel duş almazlar.
Did you have a good trip on the plane? Uçakta iyi bir yolculuk yaptın mı?
My wife is having a baby tomorrow. Karım yarın doğum yapıyor.

3. Short answers : Kısa cevaplar

  • Have ile sorulan sorulara verilen kısa cevaplar soruya başlanan yardımcı fiille verilir.
Örnekler
Have you (got) a car? Otomobiliniz var mı? Yes, I have. Evet var. No, I haven’t. Hayır yok.
Has she got a bicycle? Yes, she has. No, she hasn’t. Otomobiliniz var mı? Evet var. Hayır yok.
Do you have any chiildren? Yes, I do. No, I don’t. Çocuğunuz var mı? Evet var. Hayır yok.
Does he have enough time? Yes he does. No, he doesn’t. Onun yeterli zamanı var mı? Evet var. Hayır yok.
Had they (got) a flat? Yes, they had. No, they hadn’t. Onların dairesi var mıydı? Evet vardı. Hayır yoktu.
Did she have an umbrella? Yes, she did. No, she didn’t. Onun şemsiyesi var mıydı? Evet vardı. Hayır yoktu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara