1 Mayıs 2013 Çarşamba

''Going To'' Future -Yakın Gelecek Zaman


“GOING TO” FUTURE

YAKIN GELECEK ZAMAN

Gelecekte olacak olayları anlatmada kullanılan birçok yoldan sadece biridir. Türk öğrencilerin buna go fiilinden dolayı “gidiyorum” yani, eğer cümlede göstermek gerekirse “I am going to read this book” cümlesini ( Bu kitabı okumaya gidiyorum) gibi yanlış anlamalarda bulundukları görülmektedir.
Oysa ki daima -ecek, -acak olarak çevrilmeleri gerekmektedir.

1. Structure: Yapı

I am going to play Oynayacağım.
He
She
It
Ahmet
Ayşe
The house
The cat
is Oynayacak (o erkek)
Oynayacak (o kız)
Oynayacak (o cansız veya hayvan)
Ahmet oynayacak
Ayşe oynayacak
Kedi oynayacak
We
You
They
Ali and Kemal
The children
are Oynayacağız
Oynayacaksın / sınız
Oynayacaklar
Ali ve Kemal oynayacaklar
Çocuklar oynayacaklar
Olumsuz yaparken
I am not going to play Oynamayacağım
He
She
It
is not (isn’t) Oynamayacak
We
You
They
are not (aren’t) Oynamaya / cağız / caksın (sınız) / caklar
Soru yaparken
Am I going to play Oynayacak mıyım?
Is he
she
it
Oynayacak mı?
Are we
you
they
Oynayacak / mıyız / mısın(ız) / lar mı?
Olumsuz soru yaparken
Am I not I going to play Oynamayacak mıyım?
Is he
she
it
not Isn’t he
she
it
Oynamayacak mı?
Are we
you
they
not Arent we
you
they
Oynamayacak / mıyız / mısın(ız) / lar mı?
Kısa cevaplar “to be” fiilinde olduğu gibidir.
Bu yapı ile kullanılan fiiller daima yalın halde bulunurlar.
Bu yapının geçmiş zamanı ( was / were going to) dur. Yani; oynayacaktı, oynayacaktım, gezecektiler gibi ifadeleri anlatmakta geçmiş zaman hali kullanılır.

2. Usage: Kullanıldığı yerler

  • Her şeyden evvel sunu izah etmekte fayda görüyoruz. Bir yerden bir yere hareket bildiren go, come fiillerinin bu yapı ile kullanılmaları pek sık rastlanan bir uygulama değildir.
I am going to go. Gideceğim.
ve
I am going to come. Geleceğim.
Yerine
I am going. Gidiyorum.
ve
I am coming. Geliyorum.
ifadeleri kullanılır.
  • Geleceğe ait niyetlerin, yapılmış planların, kesin alınmış karakların, verilmiş sözlerinve gerçekleşmesi için belirtilerin ortaya çıktığı olayların anlatılmasında kullanılır.
Ekseriyetle çok yakın gelecekte olacak işlerin anlatılmasında kullanılmakla birlikte, uzun vadeli gelecek zamanlar ait işlerin dahi anlatılmasında kararlılığın vurgulanması için bu yapı kullanılabilmektedir.
I am going to give Mehmet some money. Mehmet’e biraz para vereceğim.
Bu cümlede öznenin ( yani ben ) kesin bir kararı vardır. Burada niyet edilmiş, verilecek para hazırlanmış demektir. Olay çok büyük ihtimalle olacak demektir.
It is going to rain. Yağmur yağacak.
Bu cümlede de herhangi birinin kararı olmamasına rağmen, havada bütün yağmur belirtileri vardır ve hatta belki yağmur rüzgarı bile esmeye başlamıştır.
I am going to be a doctor when I grow up. Büyüyünce doktor olacağım.
Bu cümlede görüldüğü gibi sözü edilen zaman ( yani büyüyünce ) yakın bir zaman olmamakla birlikte, kesin bir karar vermişlik ve niyette kafaya doktor olmayı takmışlık sezilmektedir.
Ahmet Bey is going to build a cottage. Ahmet Bey kulübe inşa edecek.
Is he going to sell his car? Arabasını satacak mı?
My neighbour is going to whitewash his house. Komşum evini badana edecek.
Bu cümlelerde de yine belirtiler ortaya çıkmış demektir.
Şimdi birkaç örnek cümle kuralım.
I am going to watch the football match tonight. Bu gece futbol maçı seyredeceğim.
They are going to start work tomorrow. İşe yarın başlayacaklar.
The boy is going to sleep soon. Çocuk biraz sonra uyuyacak.
Are you going to send the letters now? Mektupları şimdi mi göndereceksin?
I am not going to sell my car. Arabamı satmayacağım.
What are you going to do next Sunday? Gelecek Pazar ne yapacaksın?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara