10 Mayıs 2013 Cuma

Be Going To Future -Gelecek Zaman Örnek Cümleleri


 • 1.-The man is going to lose the fight.
 • 2.-Marisa is going to surf the net.
 • 3.-The boy is going to do skydiving.
 • 4.-The goalkeeper is going to stop the football.
 • 5.-The girl is going to water the plants.
 • 6.-The two friends are going to skate.
 • 7.-Philip is going to go skateboarding.
 • 8.-They are going to meet at the disco.
 • 9.-She is going to take some photograph
 •      The boy is going to take part in the race.
 •       She is going to stay. --> O kalacak.

 • I am not going to sit down. --> Oturmayacağım.

 • Are you going to go? --> Gidecek misin?

 • It is going to rain. --> Yağmur yağacak.

 • He is going to spend his vacation in Hawaii. --> Tatilini Hawai'de geçirecek.

 • We are going to meet each other tonight at 6:00 PM. --> Bu gece 18'de buluşacağız.

 • When are we going to meet again? --> Tekrar ne zaman buluşacağız?

 • Are you going to help me? --> Bana yardım edecek misiniz?

 • They are going to sell their old car. --> Eski arabalarını satacaklar.

 • I am going to give you a present now. --> Sana şimdi bir hediye verecegim.

 • I am going to be sick. --> Hasta olacağım.

 • I am not going to study . --> Çalışmayacağım.

 • The party is going to be a very interesting. --> Parti çok ilginç olacak.

 • I'm going to open the door. --> Kapıya ben bakarım.

 • They are not going to wait for us. --> Onlar bizi beklemeyecekler.

 • Ali is not going to spend the weekend in Uludağ. --> Ali hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmeyecek.

 • Ayşe is not going to tell you a story. --> Ayşe size bir hikaye anlatmayacak.

 • She is not going to cook today. --> O, bugün yemek pişirmeyecek.

 • Are you going to sleep? --> Uyuyacak mısın?

 • I'm going to make some sandwiches. --> Sana biraz sandviç hazırlıyım.

 • Who is going to make Jale's birthday cake. --> Jale'nin doğumgünü pastasını kim yapacak?

 • She is going to cook. --> O yemek pişirecek.

 • Why are you going to read that book? --> O kitabı niçin okuyacaksınız?

 • Are you going to come with me? --> Benimle gelecek misiniz?

 • I am going to see you soon. --> Seni yakında göreceğim.

 • She is going to meet her boss. --> Patronuyla görüşecek.

 • They are going to appear on TV. --> Televizyona çıkacaklar.

 • He is going to sell his house. --> Evini satacak

 • They are going to make a meeting. --> Toplantı yapacaklar.

 • We're going to be friends. --> Arkadaş olacağız.

 • She is going to make a big cake. --> Büyük bir pasta yapacak.

 • I'm going to fire him. --> Onu mutlaka işten atacağım.

 • She is going to turn me down. --> Beni kesinlikle reddedecek.

 • You are going to regret for this. --> Bunu yaptığına mutlaka pişman olacaksın.

 • She is going to have a baby. --> Onun bir bebeği olacak.

 • I am going to change my school. --> Okulumu değiştireceğim.

 • He is going to change his job. --> O işini değiştirecek.

 • She is going to buy a new car. --> O yeni bir otomobil alacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara