25 Mayıs 2013 Cumartesi

8.Sınıf İngilizce 5.ve 6.Ünite Konu Anlatımı Ve Alıştırma

UNIT 5 & UNIT 6                                                                          Past Tenses  (Geçmiş Zamanlar)
GEÇMİŞ ZAMAN
Geçmiş zaman isim cümleleri; to be ( WAS / WERE ) fiili
              I was a student last year.                                       (Geçen sene bit öğrenciydim)
              We were in İzmir during summer holiday.             (Yaz tatili boyunca biz tatildeydik)

Geçmiş zaman fiil cümleleri;
             1. Basit geçmiş zaman (Simple Past Tense), Verb 2 (fiillerin ikinci halleri)
                 Olumlu:     I watched TV last night.                     (Ben geçen gece TV seyrettim)
                 Olumsuz: I didn’t watch TV last night.              (Ben geçen gece TV seyretmedim)
                 Soru:         Did you watch TV last night?                        (Sen geçen gece TV seyrettin mi?)

             2. Geçmişte devam eden zaman (Past Continous) –yordu (was/were –ing) eki
                 He was studying maths last night.                      (O geçen gece matematik çalışıyordu)
                 They were listening to music at seven o clock.             (Onlar saat yedide müzik dinliyordu.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaman ön ekleri


in:       in the morning            (sabahleyin)
            in May                        (Mayıs ayında)
            in 1995                        (1995’te)
on:      on Monday                 (Pazartesi günü)
            on November 10      (10 kasımda)
            on 10th november   (kasımın 10’unda)
at :      at seven o’clock      (saat yedide)
during:during the holiday   (tatil boyunca)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ünite 5’in Kelimeleri


Independence: bağımsızlık
War:                savaş
Fight:              dövüş
Peace:            barış
Republic:       cumhuriyet
Justice:          adalet
Commander:             komutan
Force:             kuvvet
Harmony:       uyum
Soldier:          asker
Attack:           saldırı
Flower:           çiçek
Enemy:           düşman
History:          tarih
Remind:         hatırlamak
Date:               tarih
Event:             olay
Convene:       toplanmak
Law:               kanun
troop:                         birlik
military:          ordu
enroll:             kaydolmak
national:         milli
assembly:      meclis


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ünite 6’nın Kelimeleri


Story:                         hikaye
Appear:          görünmek
Disappear:     kaybolmak
Wealthy:         varlıklı
Poor:              fakir
Single:            tek
Several:          birkaç
Valuable:        değerli
Valueless:      değersiz
Usual:             sıradan
Unusual:        sıra dışı
Innocent:       masum
Guilty:                        suçlu
Necklake:       kolye
Treasure:       hazine
Suspect:        şüphelenmek
Thief:              hırsız
Refer:                      -den bahsetmek
Steal:              çalmak
Robbery:        hırsızlık


-------------------------------------------------------- SBS Soruları ------------------------------------------------------


1. A thief entered my house ……….. .
A) tomorrow              B) next week
C) next Sunday          D) last night

2. I visited my granfather ….. Monday.
A) in       B) on          C) at            D) to

3.  Aşağıdaki tarihin doğru açılımı hangisidir?

June 22nd, 1924
A) june the twenty second, nineteen twenty four
B) june twenty two, nineteen twenty four
C) june the twenty twond, ninety twenty four
D) june the twenty second, one nine two four

4. “Atatürk was a …… in Çanakkale Wars.”
A) troop    B) enemy  C) commander D) event

5. Altı çizili kelime neyin yerine kullanılmıştır.
“My father bought a necklake for my mother. But it was too expensive.”
A) My father   B) My mother
C) Necklake   D) expensive

6. Altı çizili kelime neyin yerine kullanılmıştır.
“Police chased the thief during the night. But they couldn’t find him.”
A) Police         B) the thief
C) the night     D) police and thiefan � g E � `) e='font-size:11.0pt;font-family:Mangal;mso-ansi-language:EN-US'>:son zamanlarda----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unit 9 “A LIVING SCIENTIST” kelimeleri


Science:         bilim
Scientist:       bilimadamı
Neuroscientist: beyin cerrahı
Geologist:      jeolog
International: uluslararası
Productive:    üretken
Disgust:         iğrenmek
Fundamental: esas
Decide:           karar vermek
Make your mind up: kararını vermek


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS SORULARI


1. “I have just ......... my dinner.”
     A) eat         B) ate     C) eaten    D) eating

2. “Fenerbahçe haven’t won Turkish Cup
      …… 1982.”
     A) just        B) yet     C) for         D) since

3. Şansal: “How long haven’t Fenerbahce
                      won the cup?
    Erman: “Fenerbahçe haven’t won
                    Turkish Cup …… 26 years.”
    A) already  B) for     C) ever       D) since

4.

    Ali:   “I haven’t played chess before.”
    Veli: “I haven’t played ……. “
    A) too        B) neither  C) either    D) so

5.
           
   Hikmet: “Have you ever eaten Mersin   
                   Tantuni?”
   Cevdet: “I ate it, but I haven’t eaten it  
                   …….”
   A) since     B) already   C) yet      D) recently
6.
    Nejla: “I have …… climbed a mountain.”
    Leyla: “Me, neither.”
    A) never     B) ever     C) just       D) already

7. Kelimeleri düzgün sıraya koyun.

    since / you / Adana / 1998 / have / to /   
     gone / ever ?
A) You have ever gone to Adana since 1998?
B) Have ever you gone to  Adana 1998 since?
C) Have Adana gone ever you since to 1998?
D) Have you ever gone to Adana since 1998?

8.
      “This is the fastest car I ………. .”
A) have driven just
B) has already driven
C) have ever drove
D) have ever driven

9. çamaşır sermekte olan adam resmi
A) He has just finished washing his clothes.
B) He disgusts washing his clothes.
C) He hasn’t wash the clothes yet.
D) He has never washed his clothes.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Blogda Ara